ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 28 กันยายน 2551
ผู้เข้าชม : 73,830

Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)
โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น แบบ คำต่อคำ สุดยอด ใครกำลังศึกษา ญี่ปุ่นอยู่ ห้ามพลาด

 
Freeware
 
 

Review : Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)
ดาวน์โหลด Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)
Buy : Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
210,117
 
(ทั้งหมด)
1
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 1.93
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : September 28, 2008)
ผู้เข้าชม 73,830 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista
 
 
0 Japanese+Thai+Dictionary+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%21%21%21%29
A- A+
Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)

Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!) : โปรแกรมดิกชันนารี่ตัวนี้ ไว้สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถค้นแบบคำต่อคำ และค้นแบบรวดเร็วได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ได้ และสามารถแก้ไขหรือลบคำศัพท์เดิมได้ด้วยตนเอง และโปรแกรมสามารถจัดเก็บรูปภาพประกอบคำศัพท์ลงในฐานข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟล์ภาพนั้นๆ หลังจากบันทึก ... .. .


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.93 :

1. ปรับปรุงวิธีการป้อน Romaji โดยสามารถพิมพ์ n เพียงตัวเดียวแล้วมีความหมายเท่ากับ ได้

2. แก้ปัญหาเวลาค้นหาศัพท์ไทยญี่ปุ่นแล้ว ไม่แสดงผลเป็น Romaji

3. เพิ่มคำศัพท์เป็น
41,661 คำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.91 :

1. เพิ่มวิธีค้นหา โดยแบ่งออกเป็น ค้นส่วนหน้า ค้นส่วนหลัง ค้นที่ใดก็ตาม หรือตรงทุกคำ

2. แก้ไขบั๊กเมื่อค้นหาโดยใช้ตัวอักษรบางคำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.90 :

1. เพิ่มส่วนฐานคำศัพท์ญี่ปุ่นอังกฤษ ถ้าผู้ใช้ไม่ติดตั้งฐานคำศัพท์ญี่ปุ่น-อังกฤษ จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้

2. เพิ่มส่วนการแสดงวิธีเขียนคันจิ ฟีเจอร์นี้ถ้าไม่ได้ติดตั้งฐานรูปภาพโจโยคันจิ การแสดงผลจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนตเท่านั้น

3. ในเวอร์ชั่นนี้ ถ้าผู้ใช้ท่านใดยังใช้ฐานข้อมูลในเวอร์ชั่นก่อนๆ (อัพเดทเฉพาะโปรแกรม) อาจจะพบปัญหาได้

4. การดาวน์โหลด จะดาวน์โหลดแยกตามฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ http://www.jtdic.com/download.html

ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.86 :

 

1. แก้ไขการค้นหาแบบ Paragraph Search ในส่วนการแสดงผล โดยให้ผู้ใช้ปรับขนาดตัวอักษรเองได้

2. ปรับปรุงส่วนโจโยคันจิ ให้ค้นหาโดยหาผ่านเสียงได้

3. ปรับปรุงส่วนโจโยคันจิ ในส่วนการแสดงผล โดยปรับขนาดตัวอักษรคันจิให้ใหญ่ขึ้น
และแสดงรายละเอียดของคันจิทั้งส่วนจำนวนเส้น บุชู และชั้นปีที่ต้องเรียน

ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.85 :

เพิ่มฟีเจอร์ Paragraph Search (BETA) เป็นการค้นหาคำศัพท์ โดยหาจากประโยคและแสดงออกมา (ไม่ใช่การแปล)
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.83 :

1. ปรับปรุงการทำงานในส่วนการค้นหา Multiple Search ให้ทำงานได้เร็วกว่าเดิม
2. แก้ไขปัญหา Error Message หลังจากค้นหาผ่าน Multiple Search
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 33,740 คำ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.80 :

 

1. ปรับปรุงการทำงานในส่วนการค้นหาทั่วไป ให้ทำงานได้เร็วกว่าเดิม
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 33,600 คำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.70 :

1. ตัดส่วนที่เป็น Immediate Search ออก
2. เพิ่มวิธีการค้นหาคำศัพท์โดยการป้อนแบบ Romaji (คือการป้อนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ)
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 31,500 คำ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.66 :

- เวอร์ชั่น 1.66 เพิ่มเติมอักษร ทิ้ว สำหรับ Virtual Keyboard และแก้ปัญหาการค้นหาคำศัพท์
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.65 :

- เพิ่มเติม Japanese Virtual Keyboard สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ญี่ปุ่น โดยสามารถใช้งานผ่านเมนู option > Virtual Keyboard
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.63 :

- อัพเดทปัญหา ที่เกิดขึ้นหลังค้นหาผ่าน Quick Search
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.62 :

- ในเวอร์ชั่น 1.62 แก้บั๊กส่วนแสดงผลการอ่านโดยแบบโรมัน ...
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.61 :

- ในเวอร์ชั่น 1.61 แก้ไขการค้นหาแบบ Quick Search โดยจะต้องป้อนอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และแก้ไขเรื่องค้นหาแล้วเกิดข้อความ Error ขึ้นมา ...

ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.60 :

1. ในเวอร์ชั่นนี้ ได้เพิ่มเติมส่วนโจโยคันจิ (1,945 ตัว) โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

- นับจำนวนขีดของตัวอักษร
- ดูจากตารางบุชู
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.40 :

 

1. เพิ่มการข้อความรอในการค้นหาแบบ Quick Search
2. แก้ไขการแสดงรูปภาพให้ถูกต้อง
3. เพิ่มการแจกแจงคำศัพท์ตามตัวอักษร
4. เพิ่มคำศัพท์เป็น 24,000 คำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.32 :

 

1. แก้ไขเรื่องการบันทึก Config ของโปรแกรมให้ถูกต้อง
2. แก้ไขปัญหาไฟล์ฐานข้อมูลไม่มีแล้วเกิด Error
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 22,500 คำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.02 :

 

1. ปรับปรุงการค้นหาข้อมูล โดยเมื่อพิมพ์ตัว Hiragana แล้วสามารถหาในส่วนของ Katakana ได้ ...
2. ปรับปรุงชื่อเมนู "เพิ่ม/ แก้ไขคำศัพท์"                   
3. แก้ไขเวลาเลือกคำศัพท์ใน List ด้านขวาแล้ว ให้ยังคงอยู่ในส่วนแสดงผลต่อไป
4. แก้ไขเวลาการป้อนข้อมูล โดยสามารถ Copy คำศัพท์ เมื่อ Paste แล้วสามารถค้นหาคำศัพท์ทันที ได้โดยไม่ต้องกด Enter อีก
5. เพิ่มคำศัพท์เป็นประมาณ ๒๐,๐๐๐ คำ


ปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่น 1.01

1. แก้ไขปัญหาเวลาข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ครบ จะขึ้น error แล้วจะไม่แสดงข้อความนั้น ๆ
2. แก้ไขการแสดงภาพของคำศัพท์ โดยผู้ใช้คลิ๊กเมาส์ที่รูป โปรแกรมจะแสดงขนาดภาพที่แท้จริงในหน้าต่างใหม่
3. เพิ่มคำศัพท์เป็นประมาณ ๑๕,๐๐๐ คำ
Program Requirement :

 

1. ติดตั้ง MS.Windows 2000 , XP หรือสูงกว่าเท่านั้น

2. ติดตั้ง Internet Explorer 6 Service pack 1

3. ติดตั้ง Microsoft Dot Net Framework 1.1 ขนาดไฟล์ 23,698 KB

4. ติดตั้ง MDAC 2.7 หรือสูงกว่า (สำหรับผู้ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ MS. Windows 2000 เท่านั้น)

5. ติดตั้งฟอนต์และ แป้นพิมพ์ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ...


NotE : โปรแกรมนี้เป็น Freeware ท่านสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ และท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำโปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : jtdic@hotmail.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือจะเป็น MSN : jtdic@hotmail.com (คุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง) นี้ได้เลยครับผม ...
 
0 Japanese+Thai+Dictionary+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%21%21%21%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
japanese
jtdic
japan
thai
dic
ญี่ปุ่น
ไทย
คันจิ
kanji
สอบ
 

Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)

 
 
Review : Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!) ดาวน์โหลด Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!) Buy : Japanese Thai Dictionary (โปรแกรม สำหรับค้นหาคำศัพท์ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น แจกฟรี !!!)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 307
5 สิงหาคม 2557 14:02:38 (IP 182.52.233.xxx)
GUEST
543
Thank
 
ความคิดเห็นที่ 306
26 กุมภาพันธ์ 2557 19:19:05 (IP 124.122.28.xxx)
GUEST
fan
อยากได้
 
ความคิดเห็นที่ 305
3 มีนาคม 2556 18:03:46 (IP 58.9.151.xxx)
ขอบคุณมากๆครับ
 
ความคิดเห็นที่ 304
20 มกราคม 2556 12:50:26 (IP 49.48.53.xxx)
GUEST
jj
Thank you
 
ความคิดเห็นที่ 303
3 สิงหาคม 2554 10:10:18 (IP 110.168.199.xxx)
GUEST
deepoklang
แปลได้ตรงความหมายดีคะ
 
ความคิดเห็นที่ 302
28 กรกฎาคม 2554 06:03:29 (IP 58.8.34.xxx)
GUEST
pairoj
ของฟรีให้ความรู้ได้บุญ
 
ความคิดเห็นที่ 301
22 พฤษภาคม 2554 09:59:24 (IP 124.121.157.xxx)
GUEST
temptime01
ใช้งานง่าย
 
ความคิดเห็นที่ 300
13 มีนาคม 2554 02:44:23 (IP 27.55.159.xxx)
GUEST
yoyzoz
d
16 ตุลาคม 2558 00:15:43 (IP 183.182.126.xxx)
GUEST
zo
ผมติดตั้งไมเป็นบอกวิธีหน่อยครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 299
17 กุมภาพันธ์ 2554 10:15:07 (IP 180.183.177.xxx)
GUEST
masquerade
555+
 
ความคิดเห็นที่ 298
11 กุมภาพันธ์ 2554 01:38:41 (IP 61.90.86.xxx)
GUEST
otuyr
สะดวกในการแปลนอกสถานที่
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.