ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม บริหารการขายปลีก ขายเชื่อ เก็บเงินภายหลัง (Easy Pump Control) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
โปรแกรม บริหารการขายปลีก ขายเชื่อ เก็บเงินภายหลัง (Easy Pump Control)
เมื่อ : 3 กรกฎาคม 2551
ผู้เข้าชม : 13,716
ใช้สำควบคุมการขายปลีก-ขายเชื่อ-เก็บเงินภายหลัง เช่น กิจการร้านขายน้ำมัน/ปั้มน้ำมัน/สินค้าทั่วไป

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,273
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.1
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : July 3, 2008)
ผู้เข้าชม 13,716 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 2000 , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87+%28Easy+Pump+Control%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
โปรแกรม บริหารการขายปลีก ขายเชื่อ เก็บเงินภายหลัง (Easy Pump Control)

โปรแกรม บริหารการขายปลีก ขายเชื่อ เก็บเงินภายหลัง (Easy Pump Control) : ข้อความจากผู้พัฒนาโปรแกรม (Message From Developer) เป็นโปรแกรมบริหารปั้มน้ำมัน ที่มีการขายสินค้า และน้ำมันให้กับผู้ซื้อ ทั้งแบบเงินเชื่อ และแบบเงินสด  โดยสามารถนำรายการซื้อ (ใบสั่งจ่าย) ในแต่ละวันมาทำการบันทึกเก็บไว้ก่อน เพื่อนำมาเปิดเป็นใบวางบิลในภายหลังได้พร้อมมีระบบออกใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาบน Offset Form ได้ 


ตัวอย่าง ระบบที่นำไปประยุกต์ใช้งาน (Example of System)

1. สมมุตินาย A มีปั้มน้ำมั้นอยู่ และมีเด็กปั้มอยู่ 5 คน

2. นาย A จะแจกสมุดฉีก  ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินย่อ (ใบสั่งจ่าย) ให้ลูกน้องคนละ 1 เล่ม อาจจะเล่มละ 50 ใบ ซึ่งมีเลขที่ xxxx กำกับอยู่ที่หัวใบเสร็จ

3. เมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้า เช่น น้ำมัน หรือ สินค้าอื่นๆ เด็กปั้มคนที่รับผิดชอบนั้นๆก็จะต้องจดข้อมูลที่สำคัญคือวันที่ขาย / ชื่อลูกค้า / เลขทะเบียนรถ / ชื่อสินค้า / ราคาสินค้า พร้อมระบุว่าขายเชื่อ(ยืม) หรือขายเครดิต หรือเงินสด ฯลฯ (แล้วแต่แบบฟอร์มที่นาย A แจกไป)

4. หลังจากนั้นช่วงเย็นหรือพอวันรุ่งขึ้น นาย A ก็จะเก็บรวบรวมใบเสร็จที่ถูกใช้ไปแล้วจากเด็กปั้มทุกคนเพื่อนำมาบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในโปรแกรมนี้ (เรียกว่าการบันทึกใบสั่งจ่าย)

5. พอเวลาผ่านไป อาจจะระยะหนึ่ง เช่น xx วัน หรือหนึ่งเดือน นาย A ก็จะมาสรุปว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในข้อ 4. นั้น ลูกค้ารายใดได้จ่ายเงินแล้วบ้าง และนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกเป็นใบกำกับภาษี(รันเลขหรือทำย้อนหลังได้)

6. จากนั้นนาย A อาจจะนำใบกำกับภาษี หรือ เอกสารที่ไม่มีภาษีมาออกเป็นใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เพื่อส่งไปให้ลูกค้าก็สามารถทำได้

7. หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้วนาย A จึงออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า  เป็นอันสิ้นสุดการนำโปรแกรมไปใช้งาน


ความสามารถหลักของโปรแกรม (Program Description)

1. สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานรายการสินค้าต่างๆได้ไม่จำกัด และความสามารถอื่นๆได้แก่

 • มีระบบการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าแต่ละตัว
 • กรณีมีสินค้าจำนวนมากระบบสามารถค้นหาและกรองข้อมูลได้โดยง่าย
 • สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานได้โดยไม่ต้องลบทิ้ง  จึงสะดวกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่
 • สามารถกำหนดสำดับการจัดเรียงสินค้าได้เอง  โดยสินค้าใดใช้บ่อยกำหนดให้แสดงอยู่แถวบนๆได้
 • สามารถ Import / Export ข้อมูลสินค้าในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

2. สามารถกำหนดข้อมูลลูกค้าต่างๆได้ไม่จำกัด และความสามารถอื่นๆได้แก่     

 • สามารถแยกเป็นชื่อเรียกลูกค้าและชื่อที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีได้
 • กรณีมีลูกค้าจำนวนมากระบบสามารถค้นหาและกรองข้อมูลได้โดยง่าย
 • สามารถยกเลิกรายการลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานได้โดยไม่ต้องลบทิ้ง  จึงสะดวกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่
 • สามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าแต่ละรายต้องคิด Vat หรือไม่คิด Vat xx%
 • สามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าแต่ละรายมีเลขทะเบียนรถใดบ้างที่ขับมาเติมน้ำมันหรือซื้อสินค้า
 • สามารถ Import / Export ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

3. สามารถกำหนดชื่อบริษัท / สถานประกอบการ / ชื่อร้าน ได้ด้วยตนเอง

4. ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อร้านได้ด้วยตนเอง  พร้อมระบบตัวช่วยกรณีต้องการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ คือ สามารถปรับปรุงข้อมูลใบกำกับภาษี หรือ ใบวางบิล หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ออกไปแล้วได้  เช่น เปลี่ยนเป็นเลขที่ใหม่ หรือ ลบเลขที่นั้นๆทิ้งไปออกจากระบบเนื่องจากในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องใช้ Excel ในการออกเอกสารเหล่านี้ แล้วต้องการรันเลขให้กระโดดข้ามไป

5. สามารถบันทึกข้อมูลการขายสินค้าประจำวันได้  ผ่านระบบบันทึกเอกสารใบสั่งจ่าย  ซึ่งสามารถแยกเป็นรายการขายปกติและรายการยืมได้

6. สามารถออกใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล เพื่อส่งให้ลูกค้าได้

7. สามารถออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อส่งให้ลูกค้าได้

8. มีรายงานต่างๆที่สำคัญครบถ้วนเพื่อสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากทุกรายงานสามารถกำหนดขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์ได้เอง(ค่าเริ่มต้นคือกระดาษต่อเนื่องธรรมดา size {Letter fanfold 8 1/2 *11 นิ้ว}) และยังสามารถพิมพ์ลงกระดาษ Offset ได้ด้วยเพื่อประหยัดหมึกพิมพ์  นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการจัดเรียงข้อมูล / กำหนดแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลในบาง Column / และเปลี่ยนข้อความต่างๆในแต่ละรายงานได้ด้วยตนเอง ได้แก่

 • รายชื่อสินค้าทั้งหมดพร้อมประวัติราคา
 • รายชื่อลูกค้าทั้งหมดพร้อมทะเบียนรถ
 • รายงานใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Form) 
 • รายงานใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล (Form)
 • รายงานใบเสร็จรับเงิน (Form)
 • รายงานใบสั่งจ่าย/ขายยืม ประจำวัน (Check List)
 • รายงานใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ประจำวัน (Check List)
 • รายงานใบวางบิลประจำวัน  (Check List)

9. มีระบบตั้งสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ  และรายงานผลการสำรองข้อมูลทุกครั้งที่ทำเสร็จ

10. โครงสร้างหลักเป็น Stan alone แต่สามารถประยุกต์ใช้งานแบบ Client-Server ได้ โดยต้องติดต่อผ่านทีมงาน

11. สามารถกำหนดระดับผู้ใช้งานได้ 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป

12. สามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้ทั้งรูปแบบกระดาษและ PDF เพื่อใช้ส่งเมลแทนการส่ง Fax


จุดเด่นของโปรแกรม (Program Feature)

1. กำหนดข้อมูลพื้นฐานเพียงเล็กน้อย ก็สามารถใช้งานได้ทันที

2. ใช้งานง่ายและรวดเร็วทันใจ

3. เหมาะกับร้านค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้โปรแกรมที่ซับซ้อน  ไม่ต้องการกำหนดข้อมูลพื้นฐานมาก

4. มีบริการปรับปรุงเพิ่มให้ตรงกับงานของลูกค้า 100% ในราคาถูกกว่า


Version 1.1 : สำหรับในเวอร์ชันนี้ ก็ได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงให้ รองรับการทำงานบน OS Vista
2. แก้ไขปัญหา ลบรายการใบสั่งจ่าย ในหน้าจอ ออกใบกำกับภาษี แล้วให้ลบออกทั้งคิว
3. แก้ไขปัญหา การออกใบกำกับภาษี แล้วพบว่า เลขคิวเดียวกัน  แต่ไม่อยู่ในใบกำกับภาษี เลขเดียวกัน
4. แก้ไขปัญหา การติดต่อฐานข้อมูล ไม่สำเร็จหากมีการเชื่อมต่อแบบ Pooling Enabled
ความต้องการของโปรแกรม (Program Requirement)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM Compatiable รุ่น 486 หรือสูงกว่า

- ขนาดหน่วยความจำหลัก (RAM) 128 Mb หรือมากกว่า

- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 30 MB. สำหรับลงโปรแกรม

- ระบบปฏิบัติการ Windows 2000/2003/XP/Vista หรือสูงกว่า

- พื้นที่แสดงภาพบนหน้าจอมอนิเตอร์ 1024 x 768 Pixels หรือมากกว่า

- ต้องใช้งานในรูปแบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) โดยสามารถเปิดใช้งาน 1 โปรแกรม ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น


Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน ไม่เกิน 20,000 ใบเบิกหรือฟรี CD-Key 6 เดือน เท่านั้น นะครับผม หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 2,990 บาท/ปี  หรือ 12,900 ใช้ได้ตลอดไป ครับ .. โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@thaipbd.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) นะครับผม ... 089-7440472
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87+%28Easy+Pump+Control%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ