ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าชม : 41,879

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft CRM โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM เก็บบันทึกประวัติลูกค้า ข้อมูลการนัดหมายลูกค้า ระบบ Call Center ส่งข่าวสารให้ลูกค้า ทำแผนการตลาด ออกรายงานได้เพียบ

 
Demo
สั่งซื้อ Nanosoft CRM NET
 
 

Review : Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM)
ดาวน์โหลด Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM)
ขาย Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) ราคาถูก
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
38,082
 
(ทั้งหมด)
6
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 3.9
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : November 26, 2014)
ผู้เข้าชม 41,879 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1
 
 
0 Nanosoft+CRM+NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+CRM%29
A- A+

Nanosoft CRM.NET

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ Nanosoft CRM

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Nanosoft CRM.NET มันเป็น โปรแกรม CRM บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้หลักการของ "Customer Relationship Management" หรือ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพ การขายเพิ่มขึ้น และ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนในการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานขาย การแบ่งเกรดลูกค้า อะไรบ้างที่ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบ หรือ แม้แต่การวิเคราะห์สือโฆษณาที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , มีคู่แข่งเป็นใครบ้าง , พนักงานขายเข้าไปพูดคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ , ฯลฯ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาโดยรายละเอียดของ โปรแกรม CRM


Program Details (รายละเอียด ของโปรแกรมนี้) : รายละเอียดของ โปรแกรมสามารถแบ่งได้ดังนี้

รหัสพื้นฐานทั่วไป (General Code)

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมCRM โดยภายในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสสินค้า
 • บันทึกรหัสสื่อโฆษณา
 • บันทึกรหัสงาน
 • บันทึกรหัสประเภทการติดต่อ
 • บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย
 • บันทึกรหัสปัญหา
 • บันทึกรหัสแผนก
 • บันทึกรหัสพนักงาน
 • บันทึกรหัสทีมขาย
 • บันทึกเป้าการขายของพนักงานขาย
รหัสพื้นฐานของลูกค้า (Basic Code)
 
เป็นการตั้งรหัสพื้นฐานต่างๆ ของลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมCRM ในส่วนของประวัติซึ่งจะประกอบไปด้วย
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสระดับลูกค้า
 • บันทึกรหัสชนิดข้อมูล
 • บันทึกรหัสลักษณะธุรกิจ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าชอบ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ
 • บันทึกรหัสงานอดิเรก
 • บันทึกรหัสจังหวัด
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสเชื้อชาติ
 • บันทึกรหัสศาสนา
 • บันทึกรหัสอาชีพ
เรียกดูข่าวสารของสินค้าและบริการ (Call Center Information)
 
ส่วนนี้จะเป็นการเรียกดูข่าวสารของสินค้าหรือบริการในกรณีที่มีผู้สอบถามโดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ประวัติลูกค้า (Customer Profiles)
 
ส่วนนี้เป็นการบันทึกประวัติของลูกค้า,กลุ่มเป้าหมาย,ตัวแทนจำหน่าย,ผู้จำหน่าย,พันธมิตร,คู่แข่งและอื่นๆเพื่อเก็บประวัติต่างๆโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • บันทึกการรับสินค้า
 • ชื่อ,ที่อยู่,โทรศัพท์,แฟกซ์,ระดับลูกค้า,กลุ่มลูกค้า,ลักษณะธุรกิจ,ชนิดข้อมูล,การเข้าถึงข้อมูล
 • รายชื่อผู้ติดต่อ
 • สิ่งที่ชอบ
 • สิ่งที่ไม่ชอบ
 • ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 • ประวัติการติดต่อ
 • ประวัติการนัดหมาย
 • ประวัติการซื้อ
 • ประวัติงาน
 • เอกสารแนบ
การติดต่อ (Call Center)
 
ส่วนนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลการติดต่อเพื่อเก็บประวัติการติดต่อโดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้เช่นวิเคราะห์สื่อโฆษณา,วิเคราะห์สินค้าหรือบริการที่ได้รับความสนใจ,วิเคราะห์ปัญหาที่พบโดยการบันทึกการติดต่อของโปรแกรมCRMสามารถเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์แบบโชว์เลขหมายเพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และสืบค้นข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์และสามารถที่จะทำการบันทึกเสียงสนทนาได้เมื่อทำการเชื่อมกับVoiceRecorderAD-120โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • การติดต่อจากลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่(กลุ่มเป้าหมาย)
 • ประเภทการติดต่อ
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ชนิดข้อมูล (ลูกค้า รวมไปถึง กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย พันธมิตร คู่แข่งและอื่นๆ)
 • สื่อโฆษณา
 • ความเร่งด่วน
 • ปัญหาที่พบ
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูลงาน (Task)
 • การเข้าถึงข้อมูล
การนัดหมาย (Appointment)

เป็นการบันทึกข้อมูลการนัดหมายเพื่อเก็บประวัติการนัดหมายโดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแสดงตารางการนัดหมายและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้เช่นวิเคราะห์ประเภทการนัดหมายโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • การนัดหมายกับลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่ (กลุ่มเป้าหมาย)
 • รายละเอียดการนัดหมาย
 • ประเภทการนัดหมาย
 • ความสำคัญของการนัดหมาย
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูลงาน (Task)
 • การเข้าถึงข้อมูล
ใบเสนอราคา (Quotation)

เป็นการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาเพื่อเก็บข้อมูลการเสนอราคาของพนักงานขายอีกทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ใบเสนอราคาเช่นเสนอราคาไปกี่ครั้งสามารถปิดการขายได้กี่ครั้งและไม่สามารถปิดการขายได้กี่ครั้งอีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาว่าอยู่ในขั้นตอนใดเสนอราคา,รออนุมัติ,อนุมัติ,ไม่อนุมัติและยกเลิกโดยข้อมูลใบเสนอราคาสามารถใช้ในการวิเคราะห์ยอดการขายของพนักงานขายและยอดขายสินค้าหรือบริการได้อีกด้วยโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ รวมไปถึง หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าผู้เสนอราคา
 • พนักงานผู้เสนอราคา
 • สถานะใบเสนอราคา
 • สถานะการชำระเงิน
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
บริหารจัดการงาน (Task Management)

เป็นการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานฝ่ายการตลาดหรือพนักงานฝ่ายบริการโดยสามารถที่จะเก็บประวัติงานและขั้นตอนของงานได้เช่นยังไม่เริ่ม กำลังทำ หรือสถานะการรอ งานเสร็จ และ ยกเลิกเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สถานะของงานที่มีอยู่และพนักงานคนใดรับผิดชอบงานนั้นๆ บ้างโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
 • พนักงานผู้รับผิดชอบ
 • แผนกที่รับผิดชอบ
 • รหัสงาน
 • สถานะของงาน
 • รายละเอียดงาน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสินค้าและบริการ (Product and Service News)

เป็นการบันทึกข่าวสารของสินค้าและบริการเช่นข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ,โปรโมชั่น,ส่วนลดเป็นต้นโดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

แผนการตลาด (Marketing Plan)

เป็นการบันทึกข้อมูลแผนการตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการตลาดว่าบรรลุเป้าหมายการตลาดตามแผนที่วางไว้หรือไม่โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแผน
 • หัวข้อแผนและเป้าหมาย
 • งบประมาณ
 • รายละเอียดของแผน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารองค์กร กระดาษโน๊ต พิมพ์ Direct Mail

ข่าวสารองค์กรเป็นการบันทึกข่าวสารในองค์กรเช่นนัดประชุม นัดจัดเลี้ยงในองค์กร,กฎระเบียบในองค์กรในส่วนของบันทึกข้อความโน๊ตเพื่อเตือนความจำหรือส่งโน๊ตไปให้คนอื่นๆในองค์กรโดยสามารถแยกสถานะของโน๊ตได้คือ Active และ Close รวมไปถึงการพิมพ์จดหมายตรง ที่ส่งทางไปรษณีย์ (Directmail) ซึ่งจะเป็นแบบการพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายโดยสามารถที่จะบันทึกรหัสการพิมพ์เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าในการจัดส่งเอกสารได้

รายงานประวัติลูกค้า

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับประวัติของลูกค้า,กลุ่มเป้าหมาย,ตัวแทนจำหน่าย,ผู้จำหน่าย,พันธมิตร,คู่แข่งและอื่นๆโดยการรายงานจะมีทั้งรายงานสรุปและรายงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์ได้

รายงานข้อมูลการติดต่อ

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานข้อมูลการนัดหมาย

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการนัดหมายในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานใบเสนอราคา

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการใบเสนอราคาในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุปใบเสนอราคา,ยอดขาย,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานข้อมูลงาน

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลงานในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

ระบบอรรถประโยชน์
 • Connect Database : ส่วนนี้ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • UserLogin : ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เช่นไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,ลบข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลหรือเรียกใช้เมนูซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบอาทิเช่นการตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือการตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรมเป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม(Helpprogram)นอกจากนี้ยังมี VDO สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 • ProgarmTransactionLog : เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการบันทึกข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,พิมพ์ข้อมูลหรือลบข้อมูลไปเมื่อใดเวลาใดเป็นต้น

Additional Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถเพิ่มเติม ของ โปรแกรม Nanosoft CRM.NET)
 • เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาเมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์ แบบโชว์เบอร์และเชื่อมต่อกับAD409Hardware
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาเมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์ แบบลักษณะโชว์เบอร์และบันทึกเสียงสนทนาเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ AD120Hardware
 • มีระบบแสดงผลเตือนการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม (TodayNews)
 • รองรับการแนบเอกสารอื่นๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word หรือ โปรแกรม Microsoft Excel PDFฯลฯเข้ากับประวัติลูกค้า,บันทึกการติดต่อ,บันทึกนัดหมายและบันทึกงานได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Fastdatalinks
 • มีรายงานและรายงานเชิงวิเคราะห์มากกว่า 180 รายงาน เรียกได้ว่าหลากหลายมากๆ เลยทีเดียว
 • สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย ในการใช้งานโปรแกรมและระบบ เก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน (Program Transaction Log)
 • ทุกรายงานในโปรแกรมCRM ให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 • มีระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล หรือ ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • รองรับระบบการเข้าใช้งานโปรแกรม CRM แบบ 2 ชั้นคือ
  • Advance
  • NormalUser
  • Private / Publicdata
 • สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลใน1โปรแกรม
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละUser
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการWindows2003,XP,Vista,Win7บนเทคโนโลยี.NETทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถส่งออกข้อมูล (Export) รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF ไฟล์เอกสารจาก โปรแกรม Excel รวมไปถึง โปรแกรม Word DBF HTML และไฟล์ข้อความธรรมดา (Text File)
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สามารถทำงานบนระบบเน็ตเวิร์ค (Network) เพื่อใช้งานได้หลากหลายยูสเซอร์ (Multiusersystem) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน*

Version History (ประวัติการพัฒนา และ เปลี่ยนแปลง ในแต่ละเวอร์ชั่นของ โปรแกรม Nanosoft CRM.NET)

เวอร์ชั่น 3.9

 1. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 2. เพิ่มเติมระบบการติดตามลูกค้า  ( Customer Tracking)
 3. ระบบการเข้าไปให้บริการลูกค้า ( Service card)
 4. รองรับฐานข้อมูล MS.Access รวมไปถึง MySQL และ SQL Server
 5. เพิ่มรายงานการติดตามลูกค้า และ รายงานเชิงวิเคราะห์
 6. เพิ่มรายงานการเช้าไปให้บริการลูกค้า
 7. แก้ไขข้อผิดพลาดของ Version เดิม
 8. ปรับไลบรารี่หลักของโปรแกรมจากการใช้พื้นฐานเดิมของ .NET Framework 2 เป็น .NET Framework 4
 9. ปรับปรุงความเร็วของโปรแกรมกรณีที่เชื่อมข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Connection Speed) ให้เร็วมากยิ่งขึ้น

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้งาน (DEMO Version) ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ 30 วัน ถ้าหากท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไทยแวร์ได้ครับ ในราคาเพียง 8,900.00 บาท โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : info@nanosoft.co.th (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) โทรศัพท์ 0-5344-4111 ได้อีกด้วยเช่นกัน
Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 

รูปประกอบ

  Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) : Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) :

 
0 Nanosoft+CRM+NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+CRM%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM)

 
 
Review : Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) ดาวน์โหลด Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) ขาย Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) ราคาถูก
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 17
19 พฤศจิกายน 2558 09:50:29 (IP 118.172.11.xxx)
GUEST
nanosoft
สำหรับผู้ที่ใช้แล้วขึ้น unhandled exception has occured in your application
ลองแก้ไขตามนี้ดูครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100218820008022&set=pcb.1100219033341334&type=3&theater
 
ความคิดเห็นที่ 16
24 มีนาคม 2558 14:45:14 (IP 1.47.65.xxx)
GUEST
น่าสนใจมากครับ กำลัง
ขอทดลองดูก่อนครับ แต่รีวิว น่าสนใจมาก
 
ความคิดเห็นที่ 15
5 กุมภาพันธ์ 2558 14:54:29 (IP 118.175.246.xxx)
GUEST
Admin
การติดต่อฐานข้อมูลสามารถดูได้ครับที่ www.nanosoft.co.th หรือ Tel 053-444-111
 
ความคิดเห็นที่ 14
5 ธันวาคม 2556 16:42:19 (IP 203.158.231.xxx)
GUEST
แบงค์
ผมลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วครับ แต่ติดตรงให้ใส่ แอทติเวท อ่ะครับ Kye ได้ไหมครับ จะเอาไปทดลองใช้อ่ะครับ
 
ความคิดเห็นที่ 13
20 มิถุนายน 2555 09:47:16 (IP 202.28.78.xxx)
GUEST
ต้น
ทำไมโหลดมาแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสอบฐานข้อมูลอะครับจะต้องทำอะไรและอย่างไรอะครับ
 
ความคิดเห็นที่ 12
25 พฤศจิกายน 2554 21:51:43 (IP 180.214.215.xxx)
GUEST
ด้า
โหลดนานจัง
แล้วมันจะใช้ได้รึป่าว
มันเป็นเหมือนการทำงานของแคชเชียร์
 
ความคิดเห็นที่ 11
28 เมษายน 2554 15:14:50 (IP 58.64.56.xxx)
GUEST
ืีnum
ผมโหลดมาแล้ว ก็ใช้ได้ดีน่ะครับ แต่ยังเล่นไม่ครบทุก function การทำงาน ติดตั้งง่ายดีครับ
 
ความคิดเห็นที่ 10
12 เมษายน 2554 14:58:44 (IP 125.27.130.xxx)
GUEST
party
โหลดดปรแกรมมาแก้วใช้ไม่ได้เลยใส่ user,pwd ไม่ถูกต้อง
 
ความคิดเห็นที่ 9
20 สิงหาคม 2553 15:01:20 (IP 58.8.25.xxx)
GUEST
Shop @ THAIWARE
เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการติดต่อกับ database เพื่อใช้งาน โปรแกรมจะเรียกถามหา คือ Password : 1111 นะคะ
ยังไงถ้าทดลองใช้งานแล้วชื่นชอบ สามารภสั่งซื้อผ่านไทยแวร์ได้นะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 8
13 เมษายน 2553 21:48:52 (IP 58.9.253.xxx)
GUEST
leehui
ต้องการpass word and usrname หน่อยค่ะ จะได้ดุว่าจะดีรึเปล่า
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.