ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM)
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าชม : 51,006
ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft CRM โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM เก็บบันทึกประวัติลูกค้า ข้อมูลการนัดหมายลูกค้า ระบบ Call Center ส่งข่าวสารให้ลูกค้า ทำแผนการตลาด ออกรายงานได้เพียบ

สั่งซื้อ Nanosoft CRM NET
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
39,441
 
(ทั้งหมด)
5
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 3.9
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : November 26, 2014)
ผู้เข้าชม 51,006 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1
 
 
0 Nanosoft+CRM+NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+CRM%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

Nanosoft CRM.NET

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ Nanosoft CRM

Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Nanosoft CRM.NET มันเป็น โปรแกรม CRM บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้หลักการของ "Customer Relationship Management" หรือ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพ การขายเพิ่มขึ้น และ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนในการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานขาย การแบ่งเกรดลูกค้า อะไรบ้างที่ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบ หรือ แม้แต่การวิเคราะห์สือโฆษณาที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , มีคู่แข่งเป็นใครบ้าง , พนักงานขายเข้าไปพูดคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ , ฯลฯ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาโดยรายละเอียดของ โปรแกรม CRM


Program Details (รายละเอียด ของโปรแกรมนี้) : รายละเอียดของ โปรแกรมสามารถแบ่งได้ดังนี้

รหัสพื้นฐานทั่วไป (General Code)

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมCRM โดยภายในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสสินค้า
 • บันทึกรหัสสื่อโฆษณา
 • บันทึกรหัสงาน
 • บันทึกรหัสประเภทการติดต่อ
 • บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย
 • บันทึกรหัสปัญหา
 • บันทึกรหัสแผนก
 • บันทึกรหัสพนักงาน
 • บันทึกรหัสทีมขาย
 • บันทึกเป้าการขายของพนักงานขาย
รหัสพื้นฐานของลูกค้า (Basic Code)
 
เป็นการตั้งรหัสพื้นฐานต่างๆ ของลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมCRM ในส่วนของประวัติซึ่งจะประกอบไปด้วย
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสระดับลูกค้า
 • บันทึกรหัสชนิดข้อมูล
 • บันทึกรหัสลักษณะธุรกิจ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าชอบ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ
 • บันทึกรหัสงานอดิเรก
 • บันทึกรหัสจังหวัด
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสเชื้อชาติ
 • บันทึกรหัสศาสนา
 • บันทึกรหัสอาชีพ
เรียกดูข่าวสารของสินค้าและบริการ (Call Center Information)
 
ส่วนนี้จะเป็นการเรียกดูข่าวสารของสินค้าหรือบริการในกรณีที่มีผู้สอบถามโดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ประวัติลูกค้า (Customer Profiles)
 
ส่วนนี้เป็นการบันทึกประวัติของลูกค้า,กลุ่มเป้าหมาย,ตัวแทนจำหน่าย,ผู้จำหน่าย,พันธมิตร,คู่แข่งและอื่นๆเพื่อเก็บประวัติต่างๆโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • บันทึกการรับสินค้า
 • ชื่อ,ที่อยู่,โทรศัพท์,แฟกซ์,ระดับลูกค้า,กลุ่มลูกค้า,ลักษณะธุรกิจ,ชนิดข้อมูล,การเข้าถึงข้อมูล
 • รายชื่อผู้ติดต่อ
 • สิ่งที่ชอบ
 • สิ่งที่ไม่ชอบ
 • ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 • ประวัติการติดต่อ
 • ประวัติการนัดหมาย
 • ประวัติการซื้อ
 • ประวัติงาน
 • เอกสารแนบ
การติดต่อ (Call Center)
 
ส่วนนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลการติดต่อเพื่อเก็บประวัติการติดต่อโดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้เช่นวิเคราะห์สื่อโฆษณา,วิเคราะห์สินค้าหรือบริการที่ได้รับความสนใจ,วิเคราะห์ปัญหาที่พบโดยการบันทึกการติดต่อของโปรแกรมCRMสามารถเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์แบบโชว์เลขหมายเพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และสืบค้นข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์และสามารถที่จะทำการบันทึกเสียงสนทนาได้เมื่อทำการเชื่อมกับVoiceRecorderAD-120โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • การติดต่อจากลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่(กลุ่มเป้าหมาย)
 • ประเภทการติดต่อ
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ชนิดข้อมูล (ลูกค้า รวมไปถึง กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย พันธมิตร คู่แข่งและอื่นๆ)
 • สื่อโฆษณา
 • ความเร่งด่วน
 • ปัญหาที่พบ
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูลงาน (Task)
 • การเข้าถึงข้อมูล
การนัดหมาย (Appointment)

เป็นการบันทึกข้อมูลการนัดหมายเพื่อเก็บประวัติการนัดหมายโดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแสดงตารางการนัดหมายและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้เช่นวิเคราะห์ประเภทการนัดหมายโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • การนัดหมายกับลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่ (กลุ่มเป้าหมาย)
 • รายละเอียดการนัดหมาย
 • ประเภทการนัดหมาย
 • ความสำคัญของการนัดหมาย
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูลงาน (Task)
 • การเข้าถึงข้อมูล
ใบเสนอราคา (Quotation)

เป็นการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาเพื่อเก็บข้อมูลการเสนอราคาของพนักงานขายอีกทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ใบเสนอราคาเช่นเสนอราคาไปกี่ครั้งสามารถปิดการขายได้กี่ครั้งและไม่สามารถปิดการขายได้กี่ครั้งอีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาว่าอยู่ในขั้นตอนใดเสนอราคา,รออนุมัติ,อนุมัติ,ไม่อนุมัติและยกเลิกโดยข้อมูลใบเสนอราคาสามารถใช้ในการวิเคราะห์ยอดการขายของพนักงานขายและยอดขายสินค้าหรือบริการได้อีกด้วยโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ รวมไปถึง หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าผู้เสนอราคา
 • พนักงานผู้เสนอราคา
 • สถานะใบเสนอราคา
 • สถานะการชำระเงิน
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
บริหารจัดการงาน (Task Management)

เป็นการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานฝ่ายการตลาดหรือพนักงานฝ่ายบริการโดยสามารถที่จะเก็บประวัติงานและขั้นตอนของงานได้เช่นยังไม่เริ่ม กำลังทำ หรือสถานะการรอ งานเสร็จ และ ยกเลิกเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สถานะของงานที่มีอยู่และพนักงานคนใดรับผิดชอบงานนั้นๆ บ้างโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
 • พนักงานผู้รับผิดชอบ
 • แผนกที่รับผิดชอบ
 • รหัสงาน
 • สถานะของงาน
 • รายละเอียดงาน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสินค้าและบริการ (Product and Service News)

เป็นการบันทึกข่าวสารของสินค้าและบริการเช่นข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ,โปรโมชั่น,ส่วนลดเป็นต้นโดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

แผนการตลาด (Marketing Plan)

เป็นการบันทึกข้อมูลแผนการตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการตลาดว่าบรรลุเป้าหมายการตลาดตามแผนที่วางไว้หรือไม่โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
 • วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแผน
 • หัวข้อแผนและเป้าหมาย
 • งบประมาณ
 • รายละเอียดของแผน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารองค์กร กระดาษโน้ต พิมพ์ Direct Mail

ข่าวสารองค์กรเป็นการบันทึกข่าวสารในองค์กรเช่นนัดประชุม นัดจัดเลี้ยงในองค์กร,กฎระเบียบในองค์กรในส่วนของบันทึกข้อความโน้ตเพื่อเตือนความจำหรือส่งโน้ตไปให้คนอื่นๆในองค์กรโดยสามารถแยกสถานะของโน้ตได้คือ Active และ Close รวมไปถึงการพิมพ์จดหมายตรง ที่ส่งทางไปรษณีย์ (Directmail) ซึ่งจะเป็นแบบการพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายโดยสามารถที่จะบันทึกรหัสการพิมพ์เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าในการจัดส่งเอกสารได้

รายงานประวัติลูกค้า

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับประวัติของลูกค้า,กลุ่มเป้าหมาย,ตัวแทนจำหน่าย,ผู้จำหน่าย,พันธมิตร,คู่แข่งและอื่นๆโดยการรายงานจะมีทั้งรายงานสรุปและรายงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์ได้

รายงานข้อมูลการติดต่อ

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานข้อมูลการนัดหมาย

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการนัดหมายในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานใบเสนอราคา

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการใบเสนอราคาในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุปใบเสนอราคา,ยอดขาย,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

รายงานข้อมูลงาน

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลงานในรูปแบบต่างๆทั้งรายงานสรุป,รายงานรายละเอียดและรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ

ระบบอรรถประโยชน์
 • Connect Database : ส่วนนี้ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • UserLogin : ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เช่นไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,ลบข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลหรือเรียกใช้เมนูซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบอาทิเช่นการตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือการตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรมเป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม(Helpprogram)นอกจากนี้ยังมี VDO สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 • ProgarmTransactionLog : เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการบันทึกข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,พิมพ์ข้อมูลหรือลบข้อมูลไปเมื่อใดเวลาใดเป็นต้น

Additional Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถเพิ่มเติม ของ โปรแกรม Nanosoft CRM.NET)
 • เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาเมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์ แบบโชว์เบอร์และเชื่อมต่อกับAD409Hardware
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามาเมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์ แบบลักษณะโชว์เบอร์และบันทึกเสียงสนทนาเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ AD120Hardware
 • มีระบบแสดงผลเตือนการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม (TodayNews)
 • รองรับการแนบเอกสารอื่นๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word หรือ โปรแกรม Microsoft Excel PDFฯลฯเข้ากับประวัติลูกค้า,บันทึกการติดต่อ,บันทึกนัดหมายและบันทึกงานได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Fastdatalinks
 • มีรายงานและรายงานเชิงวิเคราะห์มากกว่า 180 รายงาน เรียกได้ว่าหลากหลายมากๆ เลยทีเดียว
 • สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย ในการใช้งานโปรแกรมและระบบ เก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน (Program Transaction Log)
 • ทุกรายงานในโปรแกรมCRM ให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 • มีระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล หรือ ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • รองรับระบบการเข้าใช้งานโปรแกรม CRM แบบ 2 ชั้นคือ
  • Advance
  • NormalUser
  • Private / Publicdata
 • สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลใน1โปรแกรม
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละUser
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการWindows2003,XP,Vista,Win7บนเทคโนโลยี.NETทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถส่งออกข้อมูล (Export) รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF ไฟล์เอกสารจาก โปรแกรม Excel รวมไปถึง โปรแกรม Word DBF HTML และไฟล์ข้อความธรรมดา (Text File)
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สามารถทำงานบนระบบเน็ตเวิร์ค (Network) เพื่อใช้งานได้หลากหลายยูสเซอร์ (Multiusersystem) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน*

Version History (ประวัติการพัฒนา และ เปลี่ยนแปลง ในแต่ละเวอร์ชันของ โปรแกรม Nanosoft CRM.NET)

เวอร์ชัน 3.9

 1. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 2. เพิ่มเติมระบบการติดตามลูกค้า  ( Customer Tracking)
 3. ระบบการเข้าไปให้บริการลูกค้า ( Service card)
 4. รองรับฐานข้อมูล MS.Access รวมไปถึง MySQL และ SQL Server
 5. เพิ่มรายงานการติดตามลูกค้า และ รายงานเชิงวิเคราะห์
 6. เพิ่มรายงานการเช้าไปให้บริการลูกค้า
 7. แก้ไขข้อผิดพลาดของ Version เดิม
 8. ปรับไลบรารี่หลักของโปรแกรมจากการใช้พื้นฐานเดิมของ .NET Framework 2 เป็น .NET Framework 4
 9. ปรับปรุงความเร็วของโปรแกรมกรณีที่เชื่อมข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Connection Speed) ให้เร็วมากยิ่งขึ้น

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งาน (DEMO Version) ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ 30 วัน ถ้าหากท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไทยแวร์ได้ครับ ในราคาเพียง 8,900.00 บาท โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : info@nanosoft.co.th (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) โทรศัพท์ 0-5344-4111 ได้อีกด้วยเช่นกัน
Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 

รูปประกอบ

  Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) : Nanosoft CRM NET (โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM) :

 
0 Nanosoft+CRM+NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+CRM%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 17
19 พฤศจิกายน 2558 09:50:29 (IP 118.172.11.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
nanosoft
สำหรับผู้ที่ใช้แล้วขึ้น unhandled exception has occured in your application
ลองแก้ไขตามนี้ดูครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100218820008022&set=pcb.1100219033341334&type=3&theater
 
ความคิดเห็นที่ 16
24 มีนาคม 2558 14:45:14 (IP 1.47.65.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
น่าสนใจมากครับ กำลัง
ขอทดลองดูก่อนครับ แต่รีวิว น่าสนใจมาก
 
ความคิดเห็นที่ 15
5 กุมภาพันธ์ 2558 14:54:29 (IP 118.175.246.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Admin
การติดต่อฐานข้อมูลสามารถดูได้ครับที่ www.nanosoft.co.th หรือ Tel 053-444-111
 
ความคิดเห็นที่ 14
5 ธันวาคม 2556 16:42:19 (IP 203.158.231.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
แบงค์
ผมลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วครับ แต่ติดตรงให้ใส่ แอทติเวท อ่ะครับ Kye ได้ไหมครับ จะเอาไปทดลองใช้อ่ะครับ
 
ความคิดเห็นที่ 13
20 มิถุนายน 2555 09:47:16 (IP 202.28.78.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ต้น
ทำไมโหลดมาแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสอบฐานข้อมูลอะครับจะต้องทำอะไรและอย่างไรอะครับ
 
ความคิดเห็นที่ 12
25 พฤศจิกายน 2554 21:51:43 (IP 180.214.215.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ด้า
โหลดนานจัง
แล้วมันจะใช้ได้รึป่าว
มันเป็นเหมือนการทำงานของแคชเชียร์
 
ความคิดเห็นที่ 11
28 เมษายน 2554 15:14:50 (IP 58.64.56.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ืีnum
ผมโหลดมาแล้ว ก็ใช้ได้ดีน่ะครับ แต่ยังเล่นไม่ครบทุก function การทำงาน ติดตั้งง่ายดีครับ
 
ความคิดเห็นที่ 10
12 เมษายน 2554 14:58:44 (IP 125.27.130.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
party
โหลดดปรแกรมมาแก้วใช้ไม่ได้เลยใส่ user,pwd ไม่ถูกต้อง
 
ความคิดเห็นที่ 9
20 สิงหาคม 2553 15:01:20 (IP 58.8.25.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Shop @ THAIWARE
เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการติดต่อกับ database เพื่อใช้งาน โปรแกรมจะเรียกถามหา คือ Password : 1111 นะคะ
ยังไงถ้าทดลองใช้งานแล้วชื่นชอบ สามารภสั่งซื้อผ่านไทยแวร์ได้นะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 8
13 เมษายน 2553 21:48:52 (IP 58.9.253.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
leehui
ต้องการpass word and usrname หน่อยค่ะ จะได้ดุว่าจะดีรึเปล่า
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ