ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 27 มีนาคม 2560
ผู้เข้าชม : 316,994
สั่งซื้อ Nanosoft Smart INV.NET
Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET ดูแลระบบสต๊อก ออกบิลขาย ขายหน้าร้าน Point of Sale รองรับการ จัดซื้อ สินค้าคงคลัง มีระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ ครบ ออกใบเสร็จ ดูแลบัญชี

 
 
 

Review : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี)
ดาวน์โหลด Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี)
ขาย Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) ราคาถูก
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
160,623
 
(ทั้งหมด)
167
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 8.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : March 27, 2017)
ผู้เข้าชม 316,994 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1 , Windows 10
 
 
0 Nanosoft+Smart+INV.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%29
A- A+

Nanosoft Smart INV.NET

โปรแกรมสต๊อกสินค้า Nanosoft Smart INV.NET

Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : สำหรับโปรแกรมนี้นั้น เป็น โปรแกรมสต๊อก หรือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง รวมทั้งมีความสามารถในการ ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน (Point of sale) ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET ก็จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย ระบบ การขายหน้าร้าน (POS) ระบบ การจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบการเงิน และรวมไปถึงในส่วนของ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น ถือได้ว่าเป็น โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทธุรกิจมากๆ เพราะถือว่าธุรกิจทุกประเภทจะต้องมีระบบเหล่านี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน


Program Details (คุณสมบัติ ความสามารถ และ รายละเอียดของ โปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET อย่างละเอียดยิบ)

ระบบการขายสินค้า

เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ ขายหน้าหน้าร้าน ( Point of Sale ) นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา การรับเงินมัดจำ การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ คือ สินค้ารวมภาษี สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของ การขายหน้าร้าน (POS) โปรแกรมสามารถเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์สลิป จอแสดงผง และ ลิ้นชักเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการพักการขายได้โดยไม่จำกัด อีกทั้งตัวโปรแกรมรองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด ได้ และ ในการขายหากเป็นการขายด้วยเงินเชื่อโปรแกรม จะทำการเชื่อมโยง ระบบไปยังระบบลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานการขายสินค้าประจำวัน
 • รายงานภาษีขายประจำวัน
 • รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
 • รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
 • รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
 • รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานสรุปการรับเงินประจำวันของผู้รับเงิน
 • รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
 • รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
 • รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
 • รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
 • รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา รออนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 • รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
 • รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การโอนคลังสินค้า การเบิกสินค้า การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา และ การจัดชุดสินค้า โดย ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่ง ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้านี้จะรองรับการคำณวนต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน ต้นทุนเฉลี่ย และ สินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับ การแตก หน่วยสินค้า เช่น โหล ลัง แพ็ค และ รองรับสินค้าที่มี Serial Number พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ราคา ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็น ระบบ สต๊อกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ตลอด และ ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
 • รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial Number
 • พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
 • รายงานสต๊อกการ์ด
 • รายงานการตรวจนับสต๊อก
 • รายงานอันดับสินค้าขายดี
 • รายงานสินค้าที่ให้กำไรสูงสุด
 • รายงานการโอนคลังประจำวัน
 • รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
 • รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
 • รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
 • รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
 • รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
 • รายงานการรับสินค้าอื่นๆประจำวัน
 • รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสโครงการ
 • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสสินค้า
 • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามประเภทการรับ
 • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสโครงการ
 • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามพนักงานผู้บันทึก
 • รายงานการจัดชุดสินค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ

ระบบการจัดซื้อ

เป็นระบบ การจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า ยกเลิกการรับสินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะเชื่อมโยง ไปยังระบบสต๊อกโดย อัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ หากเป็นการรับสินค้าโดยเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติเช่นกัน โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบจ่ายเงินมัดจำ นอกจากนี้ยังสามารถ ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
 • รายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
 • รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
 • รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
 • รายงานการรับสินค้าประจำวัน
 • รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
 • รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
 • รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
 • รายงานการจ่ายเงินมัดจำประจำวัน
 • รายงานการจ่ายเงินมัดจำตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ 

ระบบลูกหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ การสะสมแต้ม ของสมาชิก และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บันทึกการเพิ่มหนี้ และ ลดหนี้ และ ในส่วนของการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ ใบรับชำระหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และ ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เป็นต้น ส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วย รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
 • รายงานลูกหนี้เกินวงเงินค้างชำระ
 • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 • รายงานใบแจ้งหนี้
 • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ประจำวัน
 • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามรหัส
 • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามผู้บันทึก
 • รายงานการรับชำระหนี้ตามชนิดภาษี
 • รายงานการรับชำระหนี้ตามเอกสารการขาย
 • รายงานรายชื่อลูกค้าตามประเภท
 • รายงานรายชื่อลูกค้าตามวันเกิด
 • รายงานรายชื่อลูกค้าตามกลุ่ม
 • รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ ให้ลูกหนี้
 • รายงานระบบใบลดหนี้ ให้ลูกหนี้
 • พิมพ์บัตรสมาชิก
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ

ระบบเจ้าหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณี เกิดการซื้อเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้ การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการซื้อ 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วน ของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้ ใบรับชำระหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานยอดหนี้คงค้าง
 • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
 • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
 • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามผู้บันทึก
 • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
 • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเอกสารการรับ
 • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามประเภท
 • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามระดับ
 • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามกลุ่ม
 • รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ จากเจ้าหนี้
 • รายงานระบบใบลดหนี้ จากเจ้าหนี้ ฯลฯ

ระบบการเงิน

ระบบนี้ถือ เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ระบบนี้จะประกอบไปด้วยการรับจ่ายเงิน จากระบบต่างๆ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า,ระบบการขาย,ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการสรุปการรับจ่ายเงิน เช่น ยอดการรับเงินของพนักงาน ยอดการจ่ายเงิน ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
 • รายงานการรับจ่ายตามรหัสรอบการทำงาน
 • รายงานการรับจ่ายตามรหัสเครื่อง
 • รายงานการรับจ่ายตามรหัสพนักงาน
 • รายงานการรับจ่ายตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด เงินโอน เช็ค บัตรเครดิต อื่นๆ เป็นต้น
 • รายงานเช็คครบกำหนด ฯลฯ

ระบบการตั้งรหัสต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า

 • รหัสกลุ่มลูกค้า ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าราคาพิเศษ เป็นต้น
 • รหัสลูกค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย การตั้งวงเงินเครดิต ระดับของลูกค้า หรือ การใส่ รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
 • รหัสผู้จำหน่าย ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
 • รหัสคลังสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง
 • รหัสกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มอาหาร สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์ สินค้ากลุ่มยา เป็นต้น
 • รหัสยี่ห้อสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โตโยต้า ฮอนด้า พานาโซนิค โซนี่ เป็นต้น
 • รหัสสีสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง ดำ เทา เหลือง เป็นต้น
 • รหัสรุ่นสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น NS50-1000 1998 TVR-1 เป็นต้น
 • รหัสการเบิก/รับสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้ เบิกทิ้ง รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น
 • รหัสสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า การจัดชุดสินค้า การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง (แยกคลัง) การใส่รูปภาพสินค้า ,การป้อน Serial Number ของสินค้า
 • รหัสพนักงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพพนักงาน เป็นต้น
 • รหัสโปรโมชั่น สำหรับทำส่วนลดการขาย ซึ่ง สามารถเลือกช่วง หรือ กำหนด โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกได้

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help Program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

Special Features (คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน)

 1. ตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษร และ สามารถ แยกรหัสบาร์โค๊ด ออกจากรหัสสินค้าได้
 2. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 3. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A, B, C, D และ E)
 4. สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แคทตาล็อกสินค้า ได้
 5. รองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้าปกติ สินค้ามี Serial Number และ สินค้าที่ไม่มีการตัดสต๊อก เช่น บริการ เป็นต้น
 6. สามารถจัดเก็บรูปของลูกค้า และ ผู้จำหน่ายได้ สามารถเก็บข้อมูลแผนที่ โดยการเชื่อมโยงกับ Google Map
 7. สามารถพิมพ์บัตรสมาชิก (Membership Card)ได้
 8. สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
 9. รองรับการแตกหน่วยสินค้าได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นหน่วยเป็นแบบ ลัง โหล หรือแม้แต่ แพ็ค เป็นต้น
 10. รองรับระบบการจัดชุดสินค้า
 11. รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และนอกจากนี้แล้วยังสามารถ กำหนดอัตราภาษีได้ อีกด้วย
 12. รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน ต้นทุนเฉลี่ย หรือจะไม่คิดต้นทุนเลย โดยมัน สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการขายเสร็จสิ้น
 13. รองรับระบบสต๊อก แบบ สต๊อกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า และ สามารถย้อนดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้
 14. รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
 15. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบส่งของ ,ใบกำกับภาษี,ใบส่งของชั่วคราว ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
 16. รองรับการแบ่งชำระเงินได้เช่น มูลค่ารวม 19,900 บาท สามารถแยกชำระเป็นเงินสด 10,000 บาท และ บัตรเครดิต 9,900 บาท เป็นต้น
 17. ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
 18. รองรับการแบ่งชำระหนี้ในระบบลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เช่น เอกสารการขายหรือรับ 1 รายการสามารถแบ่งงวดการชำระได้หลายๆครั้ง
 19. รองรับการออกใบเพิ่มหนี้ และ ลดหนี้
 20. รองรับระบบโปรโมชั่น และ การสะสมแต้ม ของสมาชิก
 21. ทำงานได้ทั้งการขายปกติ และ การขายหน้าร้าน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าระบบ POS (Point-of-Sale) แบบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen)
 22. การขายหน้าร้านรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สลิป ลิ้นชักเก็บเงิน และ สามารถแสดงผลการรับเงิน ผ่าน จอมอนิเตอร์ LCD ได้
 23. รองรับการพักการขาย และ เรียกคืนการขาย ได้โดยไม่จำกัด ในการ ขายหน้าร้าน
 24. รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของพนักงาน ในการขายหน้าร้าน
 25. เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 26. สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ และ มีข้อมูลเชิงสรุปสำหรับผู้บริหาร (MIS Dashboard)
 27. ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และ จำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) โดย ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 28. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 29. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์มากกว่า 300 รายงาน
 30. รองรับฐานข้อมูล MS Access
 31. รองรับฐานข้อมูล MySQL SQL Server*
 32. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 33. มีระบบ Program Transaction Log เพื่อเก็บบันทึกการทำงานของ User ว่าทำอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมบ้าง
 34. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows XP ไปจนถึง Windows 8 พร้อมด้วย Windows Server 2003 ที่ทำงานบนเทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีมาตรฐานสูง
 35. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 36. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสารของ
  1. โปรแกรม Excel
  2. ไฟล์ PDF
  3. ไฟล์ DBF
  4. ไฟล์ HTML
  5. ไฟล์ โปรแกรม Word
  6. ไฟล์ Text File ธรรมดา
 37. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet*
 38. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi User System ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน*
หมายเหตุ :  * หมายถึงใช้สำหรับ Nanosoft Smart INV Network เวอร์ชันเท่านั้น

Version History (ประวัติการพัฒนา ปรับปรุงของโปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET ในแต่ละเวอร์ชัน)

  เวอร์ชัน 8.0

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดใน Version  7.9 ที่ผ่านมา
  2. ปรับปรุงให้รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
  3. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (Nanosoft GL.NET) เพื่อจัดทำบัญชี ออกงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ

  Required Program : เนื่องจาก โปรแกรม หรือ เกมส์ ที่ท่านกำลังจะ ดาวน์โหลด ต่อไปนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ โปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 ถ้าใครที่ยังไม่มี ติดตั้งเอาไว้ที่เครื่อง ก็ขอให้ดาวน์โหลดไปไว้ประจำเครื่องได้เลย เรียกได้ว่า ดาวน์โหลดและติดตั้ง เพียงแค่ กันครั้งเดียว เท่านั้น


  Note : โปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) หรือเวอร์ชันทดลองใช้ชั่วคราว ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่ง ซื้อโปรแกรมสต๊อกสินค้า Nanosoft SmartINV.NET ราคาพิเศษ ผ่านเว็บไซต์ Thaiware.com ได้เลย

  โดยโปรแกรมจะถูกจัดส่ง พัสดุสินค้าจะเป็นกล่องและจะใส่ไฟล์ติดตั้ง (Setup Files) พร้อมกับวิดีโอสาธิตสอนการใช้งาน เป็นภาษาไทยอย่างละเอียด ใส่ใน แฟลชไดร์ฟ ขนาดบรรจุ 4 GB ไปให้ โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : info@nanosoft.co.th (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ 0-5344-4111 หรือ มือถือ 08-8141-0428 ได้อีกด้วยเช่นกัน


  Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  Tel. 053-444-111  Mobile. 08-8141-0428

  รูปประกอบ

    Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) :

   
  0 Nanosoft+Smart+INV.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%29
  แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
  Keyword คำสำคัญ
  โปรแกรมขายหน้าร้านโปรแกรมบัญชี
   

  Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี)

   
   
  Review : Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) ดาวน์โหลด Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) ขาย Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี) ราคาถูก
   
    

  ความคิดเห็น ()

  ความคิดเห็นที่ 82
  10 เมษายน 2563 16:05:52 (IP 184.22.23.xxx)
  เข้าไปเพิ่มข้อมูลสินค้าแล้วใส่กลุ่มของสินค้าไม่ได้คับ ไม่มีอะไรขึ้นมาให้เลือกเลยคับ ทำให้เซฟไม่ได้คับ ต้องแก้ไขยังไงคับ อยากจะทดลองดูว่าถ้าจะขายของให้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขามีแต่บัตรเครดิตที่เป็นของธนาคารในต่างประเทศจะได้ไหม ถ้าทำได้จะซื้อตัวเต็มแน่นอนคับ
   
  ความคิดเห็นที่ 81
  4 มีนาคม 2563 15:34:10 (IP 27.145.184.xxx)
  ขายแล้วปริ้น ในเสร็จไม่ได้หราครับ
   
  ความคิดเห็นที่ 80
  10 ธันวาคม 2562 13:25:01 (IP 184.22.177.xxx)
  GUEST
  tkd
  ลิงค์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับลิ้นชักเงินยังไงครับ
  8 มกราคม 2563 11:05:45 (IP 118.174.51.xxx)
  GUEST
  Admin
  Link กับเครื่องพิมพ์ ผ่าน USB ส่วนลิ้นชักเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ทาง RJ11 หรือ
  จะแยกลิ้นชักผ่านทาง Comport ก็ได้ครับ
   
   
  ความคิดเห็นที่ 79
  13 เมษายน 2562 09:42:07 (IP 47.156.103.xxx)
  GUEST
  NICK
  ลองโหลดโปรแกรมมาใช้แต่พอกดอะไรก็ขึ้นแต่คำว่า ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล โปรดตรวจสอบ ผมควรจะแก้ไขยังไง ผมไม่มีฐานข้อมูลอะไรมาก่อน
  9 พฤษภาคม 2562 08:18:16 (IP 180.183.155.xxx)
  GUEST
  Admin
  เข้าไปดูวิธี Connect database ได้ครับที่
  https://www.nanosoft.co.th/tips-product/1.php
   
   
  ความคิดเห็นที่ 78
  7 สิงหาคม 2560 12:49:50 (IP 125.24.230.xxx)
  GUEST
  Mm
  สอบถามราคาโปรแกรมด้วยคะ
  28 สิงหาคม 2561 04:14:54 (IP 180.183.151.xxx)
  ติดต่อสอบถามได้ครับที่ 053-444-111
   
  10 ธันวาคม 2561 12:02:39 (IP 118.174.81.xxx)
  เข้าไปดูรายละเอียดโปรแกรมได้ครับ ที่
  http://www.nanosoft.co.th/โปรแกรมสต๊อกสินค้า-โปรแกรมขายหน้าร้าน
   
   
  ความคิดเห็นที่ 77
  18 กรกฎาคม 2560 10:11:16 (IP 118.175.246.xxx)
  สำหรับการ Connect Databse ให้ทำตามขั้นตอนนี้นะครับ
  http://nanosoft.co.th/nstip001.htm
   
  ความคิดเห็นที่ 76
  27 มิถุนายน 2560 13:30:13 (IP 110.78.146.xxx)
  GUEST
  ฝน
  สวัสดีค่ะ
  สนใจอยากได้ตัวทดลองใช้ดูว่าเหมาะไหมนะค่ะ อยากซื้อมาจัดการคลังสินค้านะค่ะ
  27 มิถุนายน 2560 17:08:53 (IP 110.78.138.xxx)
  ระดับผู้ใช้ : Admin
  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 053444111 ได้เลยครับสำหรับการเข้าทดลองใช้
   
   
  ความคิดเห็นที่ 75
  11 พฤษภาคม 2560 23:28:33 (IP 124.120.131.xxx)
  GUEST
  อ้อม
  รูปประกอบ
  ทำตามขั้นตอนแล้วขึ้นแบบนี้
  12 พฤษภาคม 2560 17:45:41 (IP 110.77.211.xxx)
  ระดับผู้ใช้ : Admin
  สอบถามกับทางผู้พัฒนาโปรแกรมได้ที่เบอร์นี้เลยครับ 08-8141-0428
   
   
  ความคิดเห็นที่ 74
  25 ธันวาคม 2559 20:41:10 (IP 223.205.166.xxx)
  รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ
  P.banlaon@gmail.com
  เรื่องการสั่งซื้อและติดตั้งโปรแกรมค่ะ
   
  ความคิดเห็นที่ 73
  17 ธันวาคม 2559 20:34:17 (IP 115.87.153.xxx)
  GUEST
  tryman
  ตัวที่ให้ดาวน์โหลดไปทดลองนี้ ใช้ระบบ POS ไม่ได้ครับ เลือกสินค้าหรือคีย์รหัสสินค้าเข้าไปแล้วมันไม่มาใน List ทำอะไรต่อไม่ได้เลย
  11 มกราคม 2560 10:38:02 (IP 118.174.117.xxx)
  สามาระสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 053444111 ได้เลยครับสำหรับการเข้าทดลองใช้
   
   
  ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
  ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
  อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
   

  IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
  IT Support ปรึกษา
  ปัญหาคอมพิวเตอร์

  บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

  บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

    

  โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !


  PersonTax (โปรแกรม PersonTax พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
   

  Thaiware Communication Co.,Ltd.

  Copyright Notice

  Creative Commons Attribution 3.0
  Copyright 1999-2020

  Thaiware.com is owned and operated by
  Thaiware Communication Co., Ltd.