ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 18 ตุลาคม 2561
ผู้เข้าชม : 9,077

yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)
ดาวน์โหลดโปรแกรม yourAcc จัดการผังบัญชี สำหรับบริษัท หรือห้างร้านต่างๆ ที่ต้องการบันทึกข้อมูลบัญชีต่างๆ

 
Freeware
 
 

Review : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)
ดาวน์โหลด yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)
Buy : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
455
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 1.4
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : October 18, 2018)
ผู้เข้าชม 9,077 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows Server 2016
 
 
0 yourAcc+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+yourAcc+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5+%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%29
A- A+

โปรแกรมจัดการบัญชี yourAcc

โปรแกรมจัดการบัญชี yourAcc

yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) : สำหรับเจ้าตัวนี้ มีนามว่า โปรแกรม yourAcc มันเป็น โปรแกรมบัญชี ที่มีความสามารถครอบคลุมการทำผังบัญชี (Chart of Accounts) สมุดรายวัน (Journal Entry) งบทดลอง (Trial Balance) ปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) กระดาษทําการ (Working Paper) งบการเงิน (Financial Statement) ปิดบัญชีประจำปี (Annual Closing) ที่เพียงพอสำหรับกิจการขนาดเล็ก - กลาง ที่ต้องการเครื่องมือในการจดบันทึกที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกสบาย และเรียกดูรายงานได้ทันที โดยมันมาจากผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ฟรี ที่เปิดให้ใช้งานกันได้แบบฟรีๆ

โดย ผังบัญชี คือผังที่แสดงรายชื่อบัญชีแยกประเภทของแต่ละกิจการทุกบัญชีโดยจัดเรียงตามลำดับหมวดหมู่บัญชี คือ หมวดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดเลขที่บัญชีของแต่ละบัญชีด้วย ในการกำหนดเลขที่บัญชีนั้น เลขตัวแรกจะใช้เป็นเลขประจำหมวดบัญชี และตามด้วยตัวเลขอีก 2 หรือ 3 ตัวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการว่าจะมีบัญชีมากน้อยเท่าใด ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กก็จะกำหนดผังบัญชีเพียง 2 หลัก เช่น เงินสด เลขที่บัญชี 11 ลูกหนี้การค้า เลขที่ 12 เป็นต้น

ประโยชน์ของเลขที่บัญชี จะใช้อ้างอิงการผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท และเพื่อความสะดวกในการค้นหาบัญชีต่างๆ โดยทั่วไปส่วนใหญ่การกำหนดรหัสบัญชี จะมี 5 หมวดคือ หมายเลข 1 แทนหมวดบัญชีสินทรัพย์ หมายเลข 2 แทนหมวดบัญชีหนี้สิน หมายเลข 3 แทนหมวดบัญชีส่วนของเจ้าของ หรือทุน หมายเลข 4 แทนหมวดบัญชีรายได้ หมายเลข 5 แทนหมวดบัญชีค่าใช้จ่าย


Program Resources (วีดีโอประกอบการวิธีใช้งาน)

 • การใช้ Wizard ในขั้นตอน 1 - 4 : https://youtu.be/P4OXYt4xsDE
 • yourAcc : การใช้ Wizard ในขั้นตอน 5 - 11 : https://youtu.be/Vb9hwzmLeTA
 • yourAcc : การใช้เมนู "บัญชีแยกประเภท" เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาทางบัญชี : https://youtu.be/EFRZMMVfG8g
 • การติดตั้งโปรแกรม : https://youtu.be/5UfVA6_b7BI
 • การใช้งานผังบัญชี Account Chart : https://youtu.be/f9O-QJQUga8
 • การบันทึกสมุดรายวัน Journal Entry : https://youtu.be/rQcP1ZXBZXE
 • การใช้ตัวช่วย Template ในการบันทึกสมุดรายวัน : https://youtu.be/GV9QJ3HFne0
 • การทำงบทดลอง Trial Balance : https://youtu.be/6DsBmvK2w6c

Version History (ประวัติการปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรม yourAcc ในแต่ละเวอร์ชั่นอย่างละเอียด)

เวอร์ชั่น 1.4

 • เพิ่ม Wizard ตัวช่วยในการทำบัญชี
 • แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นก่อน
 • ปรับปรุงในส่วนการปิดบัญชีประจำปี

เวอร์ชั่น 1.3

 • ปรับเมนูให้กระชับ
 • ลดความซับซ้อนของระบบลง
 • แต่ให้ระบบมีคุณภาพในระดับที่สูงกว่า
 • เพิ่มการปิดงวดประจำเดือน - Interval Closing
 • เพิ่มตัวช่วยในการตรวจสอบก่อนปิดงวดประจำเดือน - สินค้าคงเหลือปลายงวด
  • วัตถุดิบ - Raw Material
  • สินค้าระหว่างผลิต - Work in Process Inventory
  • สินค้าสำเร็จรูป - Finished Goods
  • วัสดุโรงงาน - Factory Supplies
 • เพิ่มตัวช่วยในการตรวจสอบก่อนปิดงวดประจำเดือน  - การปรับปรุงบัญชี
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - Prepaid Expense
  • รายได้รับล่วงหน้า - Deferred Income
  • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - Accrued Expenses
  • รายได้ค้างรับ - Accrued Income
  • หนี้สงสัยจะสูญ - Allowance for Bad Debts
  • ค่าเสื่อมราคา – Depreciation
  • วัสดุสิ้นเปลือง - Office Supplies
 • ปรับให้แสดงยอด Trial Balance ก่อนปรับปรุงบัญชี เพื่อช่วยให้การปิดงวดประจำเดือน ไม่พลาด
 • ให้แสดงยอด Trial Balance หลังปรับปรุงบัญชี หรือแสดงในเดือนต่างๆ ย้อนหลัง
 • เพิ่มการดาษทำการ Working Paper ทำให้เห็นยอด งบกำไรขาดทุน และ งบดุล ได้แบบ Real-Time

Note : โปรแกรมจัดการบัญชี yourAcc ตัวนี้ ทางผู้พัฒนาโปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ทุกคนได้นำไปใช้กันฟรีๆ (FREE) โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถที่จะ ติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : naruenat.konsue@gmail.com (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ได้ทันทีเลย


Program Resources (วีดีโอประกอบการวิธีใช้งาน)

 • การติดตั้งโปรแกรม : https://youtu.be/5UfVA6_b7BI
 • การใช้งานผังบัญชี Account Chart : https://youtu.be/f9O-QJQUga8
 • การบันทึกสมุดรายวัน Journal Entry : https://youtu.be/rQcP1ZXBZXE
 • การใช้ตัวช่วย Template ในการบันทึกสมุดรายวัน : https://youtu.be/GV9QJ3HFne0
 • การทำงบทดลอง Trial Balance : https://youtu.be/6DsBmvK2w6c

โปรแกรมจัดการบัญชี yourAccโปรแกรมจัดการบัญชี yourAcc
รูปภาพ Screenshot และคลิปวีดีโอ ประกอบการใช้งานของโปรแกรม yourAcc เพิ่มเติม

รูปประกอบ

  yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) :

 
0 yourAcc+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+yourAcc+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5+%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมบัญชี
 

yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)

 
 
Review : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) ดาวน์โหลด yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี) Buy : yourAcc (โปรแกรม yourAcc จัดการบัญชี ฟรี)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
17 กันยายน 2561 13:36:40 (IP 223.207.88.xxx)
ติดตามความคืบหน้าและเป็นกำลังใจได้ที่

Facebook Page ที่ชื่อ "ซอฟต์แวร์ฟรี"
11 ตุลาคม 2561 20:27:02 (IP 184.22.209.xxx)
GUEST
สุรศักดฺื
ลองแล้ว Install ไม่ได้ ใน windows 10
 
12 ตุลาคม 2561 08:46:22 (IP 223.204.122.xxx)
เดี๋ยวรอ yourAcc version 1.4 ครับ ส่งมาแล้วที่ thaiware.com เมื่อวาน
 
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996