ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562
ผู้เข้าชม : 25,274

Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Petty Cash and Advance Systems ใช้บริหารจัดการเงินสดย่อย เงินสดติดมือ ควบคุมการจ่ายเงินสด ให้มีระเบียบ และ เงินทดรองจ่าย ออกรายงานได้หลากหลาย

 
Demo
สั่งซื้อ Petty Cash and Advance Systems
 
 

Review : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)
ดาวน์โหลด Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)
ขาย Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) ราคาถูก
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
1,132
 
(ทั้งหมด)
2
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 3.0.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : May 7, 2019)
ผู้เข้าชม 25,274 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10
 
 
0 Petty+Cash+and+Advance+Systems+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%29
A- A+

Petty Cash & Advance System

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย Petty Cash and Advance System

Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Petty Cash and Advance Systems มันเป็น โปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย มีหน้าที่เอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการเงินสดย่อย (Petty Cash) และ เงินทดรองจ่าย (Advance System) ที่เป็นเงินต้องเบิกสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน ด้วยเหตุจำเป็น เร่งด่วน ซึ่ง โปรแกรมนี้จะช่วยคุณในการบริหารจัดการได้ให้ไม่ตกหล่น ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และ มีความแม่นยำสูง ความสามารถภายในโปรแกรม ก็จะประกอบไปด้วยระบบหลักๆ อยู่ 2 ระบบ ดังต่อไปนี้

 1. ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) : เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ จ่ายเงินสดย่อย รองรับการจ่ายเงินสดย่อยตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อยก่อนเบิกจ่ายเงินได้ และสามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง (Pivot Table)
 2. ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) : เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย รองรับการเบิกตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอเบิกเงินทดรองได้ รองรับการ เบิก เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด เงินโอน และเช็ค และสามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง (Pivot Table)

Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของโปรแกรมบริหารจัดการเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย Petty Cash and Advance Systems เพิ่มเติมอย่างละเอียด)

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
 5. สามารถตั้งวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
 6. สามารถบันทึกการรับเงินสดย่อยได้
 7. สามารถบันทึกการขอจ่ายเงินสดย่อยได้
 8. สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้
 9. สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง (Pivot Table)
 10. สามารถพิมพ์ฟอร์ม ขอจ่ายเงินสดย่อยได้
 11. สามารถพิมพ์ฟอร์ม จ่ายเงินสดย่อยได้
 12. รายงาน รับเงินสดย่อย
 13. รายงาน จ่ายเงินสดย่อย
 14. รายงาน ยอดคงเหลือเงินสดย่อย
 15. รายงาน การเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
 16. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 17. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
 5. สามารถบันทึกการขอเบิกเงินทดรองได้
 6. สามารถบันทึกการเบิกเงินทดรองได้
 7. สามารถบันทึกเงินทดรองจ่ายเป็นเงินสด, เช็ค, โอนเงินเข้าบัญชีได้
 8. สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้
 9. สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้ทั้งกรณีเงินขาดหรือเงินเกิน
 10. สามารถระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
 11. สามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง(Pivot Table)
 12. สามารถพิมพ์ฟอร์ม ขอเบิกเงินทดรอง
 13. สามารถพิมพ์ฟอร์ม เบิกเงินทดรอง
 14. สามารถพิมพ์ฟอร์ม เคลียร์เงินทดรอง
 15. รายงาน เบิกเงินทดรอง
 16. รายงาน เคลียร์เงินทดรอง
 17. รายงาน สรุปเงินทดรอง
 18. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 19. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

Version History (สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมบริหารจัดการเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย Petty Cash and Advance Systems อย่างละเอียด)

เวอร์ชั่น 3.0.0

 1. ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 2. ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.7.2

 1. เพิ่มเติม รายการฟิลด์ในแบบฟอร์ม (CreateByEmpCode,CreateByEmpName,CreateDate,ModifyByEmpCode,ModifyByEmpName,ModifyDate)
 2. ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 3. ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.6.0

 1. เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (หลังจากบันทึก)
 2. ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 3. ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.5.0

 1. เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Transactions)
 2. ปรับปรุง ความเสถียร ของตัวโปรแกรม

เวอร์ชั่น 2.3.0

 1. ปรับปรุง แบบฟอร์มขอจ่ายเงินสดย่อย
 2. ปรับปรุง แบบฟอร์มจ่ายเงินสดย่อย
 3. ปรับปรุง แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรอง
 4. ปรับปรุง แบบฟอร์มเบิกเงินทดรอง
 5. ปรับปรุง แบบฟอร์มเคลียร์เงินทดรอง
 6. ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)
 7. ปรับปรุง ความเสถียรภายในโปรแกรม

เวอร์ชั่น 2.0.0

 1. เพิ่มเติม บันทึกประวัติการใช้ (Application Logs)
 2. ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 3. ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.4.2

 1. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมา

เวอร์ชั่น 1.4.0

 1. ปรับปรุง แบบฟอร์มขอจ่ายเงินสดย่อย
 2. ปรับปรุง แบบฟอร์มจ่ายเงินสดย่อย
 3. ปรับปรุง แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรอง
 4. ปรับปรุง แบบฟอร์มเบิกเงินทดรอง
 5. ปรับปรุง แบบฟอร์มเคลียร์เงินทดรอง

เวอร์ชั่น 1.2.5

 1. แก้ไข ยอดรวมเคลียร์เงินทดรอง (List)
 2. ปรับปรุง ความเสถียร ให้ดียิ่งขึ้น

Access Details (ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน)

 • Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : admin

Installation Instructions and User Manuals (คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน)

http://help.compatbiz.com/pettycash/index.html?installation.htm


Note : โปรแกรมบริหารจัดการเงินสดย่อย Petty Cash and Advance Systems ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดนี้ มีคุณสมบัติเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้งาน (Demo Version) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้คุณ ได้สามารถ นำไปใช้กันก่อน แบบทดลองใช้งานได้ 15 วัน หรือ 50 รายการ หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 1,990.00 บาท รายละเอียดการติดต่อกับทีมงาน ดูได้จากด้านล่างนี้เลย

ฝ่ายบริการ

 • สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ และขอคำแนะนำการใช้งาน
 • โทรศัพท์ : 08-1782-1302
 • อีเมล์ : support@compatbiz.com

ฝ่ายเทคนิค

 • ปรึกษาการแก้ปัญหาการด้านเทคนิค การติดตั้ง อุปกรณ์ การเชื่อมต่อต่างๆ ฯลฯ
 • โทรศัพท์ : 08-9939-1861
 • อีเมล์ : info@compatbiz.com

ตัวอย่างการออกรายงาน ของ โปรแกรม Petty Cash & Advance System (บางส่วน)

รายงานความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อย (Petty Cash)
รายงานความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อย (Petty Cash)

รายงานยอดคงเหลือเงินสดย่อย (Petty Cash)
รายงานยอดคงเหลือเงินสดย่อย (Petty Cash)

รายงานเบิกเงินทดรอง ชนิด เรียงตามวันที่ออกเอกสาร

รายงานเบิกเงินทดรอง ชนิด เรียงตามวันที่ออกเอกสาร

รายงานเบิกเงินทดลอง ชนิด เรียงตามรหัสพนักงาน

รายงานเบิกเงินทดลอง ชนิด เรียงตามรหัสพนักงาน

รายงานสรุปเงินทดรอง
รายงานสรุปเงินทดลอง


วิดีโอประกอบจาก Youtube
รูปประกอบ

  Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) :

 
0 Petty+Cash+and+Advance+Systems+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมบัญชี
 

Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)

 
 
Review : Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) ดาวน์โหลด Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) ขาย Petty Cash and Advance Systems (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) ราคาถูก
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
26 พฤศจิกายน 2558 14:34:29 (IP 124.122.73.xxx)
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
http://www.compatbiz.com
http://www.facebook.com/Compatbiz
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996