ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท)
เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม : 85,189
ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft GL.NET ใช้ดูแล บัญชีแยกประเภท ออกรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายปี ออกรายงานงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบฐานะการเงิน เพื่อธุรกิจทุกประเภท

สั่งซื้อ Nanosoft GL.NET
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
42,071
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : August 13, 2014)
ผู้เข้าชม 85,189 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012
 
 
0 Nanosoft+GL.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท Nanosoft GL.NET
โปรแกรมบัญชี Nanosoft GL.NET

Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : สำหรับโปรแกรม Nanosoft GL.NET จัดถือเป็นโปรแกรมประเภท โปรแกรมบัญชี หรือจะเรียกว่า โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งนี่คือที่มาของคำว่า GL ที่ชื่อโปรแกรมนี้นั่นเอง ซึ่ง โปรแกรมนี้มีความสามารถในการทำบัญชี ที่ครบส่วน ครบครัน ซึ่งส่วนประกอบของโปรแกรม Nanosoft GL.NET นี้คือ จะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป ระบบรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานสมุดรายวันทั่วไป รายงานบัญชีแยกประเภท  รายงานกระดาษทำการ หรือแม้แต่ รายงานงบทดลอง นอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะ ออกรายงานงบกำไรขาดทุน รวมไปถึง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ ระบบการปิดงบการเงิน หรือ ปิดงวดบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบรองรับการเชื่อมโยงการลงบัญชีโดยผ่านมาจาก โปรแกรมบริหารธุรกิจต่างๆ ได้อีกมากมายอาทิเช่น โปรแกรมสต๊อก โปรแกรมขายหน้าร้าน ตลอดจน โปรแกรมร้านอาหาร เป็นต้น


Program Main Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถหลักของ โปรแกรม Nanosoft GL.NET อย่างละเอียด)

ระบบการบันทึกข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป

ภายในโปรแกรมจะเป็นระบบการบันทึกข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป โดย จะเป็นการบันทึกบัญชี โดยโปรแกรมจะตรวจสอบยอดเดบิต และ เครดิต ว่าเท่ากันหรือไม่ อีกทั้งสามารถดึงข้อมูลจากการตั้งผังบัญชีอัตโนมัติที่ผู้ใช้หรือนักบัญชีตั้งไว้ก่อน มาบันทึกบัญชี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี เมื่อทำการบันทึกข้อมูลลงสมุดรายวันทั่วไปแล้ว ระบบจะทำการโพสข้อมูลไปยัง บัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์ใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่ายได้ อีกด้วย 

ระบบรายงานแยกประเภท

นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของระบบการออกรายงาน มัน
เป็นระบบการรายงานแยกประเภทต่างๆ หลังจากบันทึกข้อมูลในสมุดรายวันทั่วไป ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • รายงานสมุดรายวันทั่วไปประจำวัน
 • รายงานแยกประเภท แบบมาตราฐาน ประจำวัน ตามรหัสบัญชีคุม
 • รายงานแยกประเภท แบบมาตราฐาน ประจำวัน ตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานแยกประเภท แบบมาตราฐาน ประจำเดือน ตามรหัสบัญชีคุม
 • รายงานแยกประเภท แบบมาตราฐาน ประจำเดือน ตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานแยกประเภท แบบแสดงยอดดุล ประจำวัน ตามรหัสบัญชีคุม
 • รายงานแยกประเภท แบบแสดงยอดดุล ประจำวัน ตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานแยกประเภท แบบแสดงยอดดุล ประจำเดือน ตามรหัสบัญชีคุม
 • รายงานแยกประเภท แบบแสดงยอดดุล ประจำเดือน ตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานงบทดลอง ประจำวัน
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือน
 • รายงานกระดาษทำการ 6 ช่อง ประจำวัน
 • รายงานกระดาษทำการ 6 ช่อง ประจำเดือน
 • รายงานกระดาษทำการ 10 ช่อง ประจำวัน
 • รายงานกระดาษทำการ 10 ช่อง ประจำเดือน

ระบบรายงานงบการเงิน

ส่วนนี้ เป็นระบบรายงานงบการเงินต่างๆ ซึ่งหลังจากบันทึกข้อมูลในสมุดรายวันทั่วไป ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น 

 • รายงานงบกำไรขาดทุน แบบบัญชี
 • รายงานงบกำไรขาดทุน แบบรายงาน
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) แบบบัญชี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) แบบรายงาน

ระบบประมวลผลปิดงวดบัญชี

เป็นระบบการประมวลผลเพื่อทำการปิดงวดบัญชี โดย โปรแกรมจะทำการ โอนบัญชีหมวดรายได้ , หมวดค่าใช้จ่าย และ บัญชีถอนใช้ เข้าไปยังบัญชีทุน ทำให้หมวดรายได้ และ ค่าใช้จ่ายไม่มียอดคงเหลือ และ จะทำการโอนยอดยกมาของ บัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึง ทุน ไปยังฐานข้อมูลใหม่ เพื่อเริ่มงวดบัญชีใหม่ ซึ่งการปิดงวดบัญชี สามารถทำได้ทั้งรายเดือน รายไตรมาส  และ รายปี

ระบบการตั้งรหัส ของ โปรแกรมบัญชี

 • รหัสเลขบัญชี ใช้สำหรับตั้งเลขบัญชี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่คือ สินทรัพย์ , หนี้สิน , ทุน , รายได้ และ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • รหัสผังบัญชี ใช้สำหรับตั้งรหัสผังบัญชี อัตโนมัติ กรณีเช่น นักบัญชีอาจจะตั้งผังบัญชีอัตโนมัติ ไว้ เผื่อผู้ใช้งานโปรแกรมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการค้า ทำให้สะดวก  ต่อการลง  บัญชีเพราะระบบจะทำการลงบัญชีทั้งทางด้าน เดบิต และ เครดิตให้อัตโนมัติ
 • รหัสผังบัญชีค่าเสื่อม ใช้สำหรับตั้งรหัสผังบัญชีค่าเสื่อมเพื่อใช้ในการออกงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  
 • รหัสผังบัญชีถอนใช้ ใช้สำหรับตั้งรหัสผังบัญชีถอนใช้ส่วนตัว เพื่อใช้ในการปิดงวดบัญชี

ระบบอรรถประโยชน์

 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม ใช้สำหรับตั้งรหัสผู้ใช้ซึ่งจะมีผลในการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม  
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • มีระบบเก็บประวัติ หรือ Log เพื่อที่จะใช้สำหรับเก็บธุรกรรม (Transaction) ที่เกิดขึ้นต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 • ระบบสำรองข้อมูล (Backup System) เพื่อใช้สำหรับทำสำรองข้อมูลเผื่อไว้ในกรณีที่มีข้อมูลเสียหาย

โปรแกรม Nanosoft GL.NET (ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป)
บันทึกสมุดรายวันทั่วไป

Program Special Features (คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมบัญชี Nanosoft GL.NET)

 1. ภายในโปรแกรม ตั้งรหัสบัญชีได้ 30 ตัวอักษร และ สามารถกำหนดระดับของเลขบัญชีได้ตามต้องการ ซึ่งถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆ
 2. สามารถรองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ จากทั่วโลก เพราะใช้ระบบการเก็บข้อมูลภาษาแบบ Unicode
 3. โปรแกรมนี้รองรับการปิดงวดบัญชี ได้แบบ รายเดือน (Monthly) รายไตรมาส (Quarterly) และ รายปี (Yearly)
 4. สามารถที่จะรองรับการออกเอกสาร ใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่าย ได้แบบครบทุกรูปแบบ ครบวงจรมากๆ
 5. ภายในมีระบบการแจ้งเตือนกรณีบันทึกบัญชีแล้วเดบิต และ เครดิตไม่เท่ากัน เพื่อความปลอดภัย
 6. รองรับการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติ ทำให้สามารถบันทึกบัญชี ลง สมุดรายวันได้อย่างง่ายดาย
 7. เมื่อบันทึกข้อมูลลงสมุดรายวันทั่วไประบบจะโพสข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 8. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ เพื่อทำการบีนทึกบัญชี โดยสามารถเชื่อมข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ได้   
 9. ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และ จำนวนฐานข้อมูล (Database Connection) โดยผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เองได้ตามต้องการ
 10. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 11. รองรับฐานข้อมูล จาก โปรแกรมฐานข้อมูลชั้นนำอย่าง โปรแกรม MS Access หรือแม้แต่ โปรแกรม MySQL และ โปรแกรม SQL Server  *
 12. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 13. มีระบบ Program Transaction Log เพื่อเก็บบันทึกการทำงานของ User ว่าทำอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมบ้าง
 14. โปรแกรมนี้ได้ถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 15. การใช้งานของโปรแกรมมี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 16. โปรแกรมนี้สามารถส่งออกข้อมูลรายงาน (Export Report) ให้เป็นรูปแบบเอกสาร อย่างไฟล์ PDF หรือแม้แต่ไฟล์จาก โปรแกรม Excel ไฟล์ DBF ไฟล์ HTML ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึง ไฟล์จาก โปรแกรม Word และไฟล์ข้อความธรรมดา (Text File)
 17. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 18. สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Multi User Systems) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* Nanosoft GL.NET Network Version


Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) หรือเวอร์ชันทดลองใช้ชั่วคราว ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ สามารถสั่ง ซื้อโปรแกรมบัญชี Nanosoft GL.NET ในราคาพิเศษ ได้ผ่านเว็บไซต์ Thaiware.com ได้ทันทีเลย


Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft GL.NET
รายงานสมุดรายวันทั่วไป
 

รูปประกอบ

  Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) : Nanosoft GL.NET (โปรแกรมบัญชีแยกประเภท) :

 
0 Nanosoft+GL.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมบัญชี
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 4
4 ตุลาคม 2562 14:14:07 (IP 58.11.108.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
kayy
ราคาเท่าไหร่คะ
2 พฤศจิกายน 2562 11:24:07 (IP 118.174.114.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Admin
สอบถามได้ที่ 053-444-111 ครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 3
19 พฤศจิกายน 2558 09:47:55 (IP 118.172.11.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
nanosoft
สำหรับผู้ที่ใช้แล้วขึ้น unhandled exception has occured in your application
ลองแก้ไขตามนี้ดูครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100218820008022&set=pcb.1100219033341334&type=3&theater
 
ความคิดเห็นที่ 2
12 มกราคม 2558 13:52:49 (IP 182.52.119.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Nanosoft
ใครที่เข้าทดลองไม่ได้ลองดู ตามนี้นะครับ
http://www.nanosoftonline.com/onlinetip02.htm
หรือ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mMuf6enDo4

สำหรับ Username และ Password ที่ใช้ในโปรแกรมของเราทุกตัวจะใช้ Username : Admin และ Password : 1111 นะครับ หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 053-444-111 ในเวลาทำการ 8.00 น. ถึง 17.00 น.
16 กรกฎาคม 2559 17:16:44 (IP 61.91.249.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Sunee
ขอบคุณมากที่เอื้อเฟื้อค่ะ ฟีเจอร์ค่อนข้างทันสมัย การลงบันทึกหรือการ Export ข้อมูลเป็นเอ็กเซลทำได้ง่ายมาก ลองดูแล้วประทับใจค่ะ
 
 
ความคิดเห็นที่ 1
21 ตุลาคม 2557 10:00:31 (IP 118.175.243.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
วิธีเข้าใช้งาน
ใครที่เข้าทดลองไม่ได้ลองดู ตามนี้นะครับ
http://www.nanosoftonline.com/onlinetip02.htm
หรือ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mMuf6enDo4
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ