ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 2 พฤษภาคม 2562
ผู้เข้าชม : 19,046

ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม The ClinicLab บริหารจัดการคลินิกแล็บ เก็บประวัติผู้ป่วย รายการตรวจ สั่งตรวจแล็บ บันทึกผลแล็บ ดูผลการตรวจย้อนหลัง ออกผลการตรวจแล็บให้กับคนไข้ ฯลฯ เพียบ

 
Shareware
 
 

Review : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
ดาวน์โหลด ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
Buy : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,148
 
(ทั้งหมด)
6
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : May 2, 2019)
ผู้เข้าชม 19,046 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 2000 , Windows XP , Windows Vista , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10
 
 
0 ClinicLab+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
A- A+

โปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab

โปรแกรมคลินิกแล็บ ClinicLab

ClinicLab (โปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม The ClinicLab เป็น ระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab Systems) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย ใช้กับคลินิกแลบ คลินิก หรือ โรงพยาบาล ที่มีระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ตรวจผลแลบจากห้องทดลอง ได้เป็นอย่างดี  โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ ClinicLab ตัวนี้ยังมีระบบลูกหนี้ สามารถออกแบบฟอร์มผลการตรวจให้กับคนไข้ได้เอง และใช้งานร่วมกันหลายเครื่องด้วยเครื่อข่ายเน็ตเวิร์ค LAN ได้


Program Features (คุณสมบัติ และความสามารถของ โปรแกรมนี้) : ระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab System) เป็นระบบที่มาช่วยงานสําหรับคลินิกแล็บเอกชน หรือคลินิกแพทย์และสถานพยาบาล ที่เปิดรับวิเคราะห์ออกผลแล็บให้กับบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • สามารถทํางานบนระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
 • สามารถสร้างรายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจที่ประกอบด้วยหลายรายการตรวจได้และกำหนดราคาค่าตรวจสำหรับแต่ละคลินิกที่ส่งตรวจได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหาประวัติคนไข้ได้
 • สามารถสั่งตรวจแล็บโดยดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจที่เพิ่มข้อมูลไว้แล้วมาสั่งตรวจได้เลย
 • สามารถกรอกผลแล็บโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้ระบุในรายการตรวจแล็บ
 • ค่าอ้างอิงในระบบคำนวณตามเพศและอายุของคนไข้ได้
 • สามารถออกผลการตรวจแล็บในแบบฟอร์มได้อย่างสวยงาม
 • สามารถรับชำระแบบเงินสดโดยให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
 • สามารถดูประวัติย้อนหลังการตรวจโดยเจาะจงผู้ป่วยหรือการตรวจหรือวันที่ตรวจที่ต้องการได้
 • สามารถรับเงินสดหลังจากลูกค้ามารับผลตรวจได้พร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • มีระบบลูกหนี้สามารถทำใบวางบิลและใบรับชำระเงินได้
 • ออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบครัน

Program Components (โปรแกรม Clinic Lab จะระบบงานออกเป็น 5 ระบบย่อย ดังต่อไปนี้)

 1. ระบบรับผู้ป่วยและการเงิน ซึ่งเป็นระบบในการลงทะเบียนผู่ป่วยและรับชําระเงินจากผู้ป่วย
 2. ระบบสั่งตรวจแล็บ เป็นระบบที่เทคนิคแพทย์ทําการซักประวัติ สั่งตรวจแล็บทั่วไป และตรวจแล็บตามที่คนไข้หรือคลินิกที่ส่งมาให้ตรวจตามความต้องการ
 3. ระบบบันทึกผลแล็บ เป็นระบบที่ห้องปฏิบัติการทําการตรวจแล็บที่ระบุในข้อ 2 และทําการบันทึกผลแล็บและออกรายงานผลแล็บ
 4. ระบบสอบถามประวัติการตรวจ เป็นระบบที่ไว้ให้เทคนิคแพทย์สอบถามประวัติการตรวจของผู้ป่วยที่เคยมาตรวจ สามารถดูผลเชิงสถิติ เพื่อเปรียบผลในครั้งก่อนว่ามีแนวโน้มอย่างไร เช่นผลการตรวจความดัน การตรวจเบาหวาน เป็นต้น
 5. ระบบลูกหนี้ เป็นระบบวางบิลและรับชำระหนี้ จากคลินิกแพทย์/โรงพยาบาลที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีการตั้งค้างค่าตรวจแล็บไว้เป็นลูกหนี้

Usage Instructions (การเข้าใช้งานโปรแกรม The ClinicLab)

วิธีการเข้าโปรแกรมให้กรอกรายละเอียดชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเริ่มต้น                                   

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : 401
 • Password (รหัสผ่าน) : 401
   

ลักษณะการใช้งานโปรแกรม The ClinicLab

    1.ใช้งานเครื่องเดียว
    2.ใช้งานร่วมกันแบบระบบเครือข่าย(เชื่อมต่อด้วยสายแลน)


Note : โปรแกรม ClinicLab ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) 401 และ รหัสผ่าน (Password) : 401 โดยคุณสามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : qsofttechcenter@gmail.com หรือทาง สนใจติดต่อ 099-369-4654  หรือสำหรับผู้ที่ โหลด LINE สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ LINE ID : pangeline (คุณแป้ง) ได้ทันทีเลยเช่นกันคลิปวิดีโอประกอบจาก Youtube
รูปประกอบ

  ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) :

 
0 ClinicLab+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)

 
 
Review : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) ดาวน์โหลด ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) Buy : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
22 มิถุนายน 2562 20:16:49 (IP 223.204.103.xxx)
Tel : 0896942459,0636514289
Line id : pangeline
Website: http://www.qsofttech.com/โปรแกรมคลินิกแล็บ-cliniclab
Email: qsofttechcenter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.