ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ)
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม : 41,208
ดาวน์โหลดโปรแกรม The ClinicLab บริหารจัดการคลินิกแล็บ เก็บประวัติผู้ป่วย รายการตรวจ สั่งตรวจแล็บ บันทึกผลแล็บ ดูผลการตรวจย้อนหลัง ออกผลการตรวจแล็บให้กับคนไข้ ฯลฯ เพียบ

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,544
 
(ทั้งหมด)
2
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : November 22, 2021)
ผู้เข้าชม 41,208 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 2000 , Windows XP , Windows Vista , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10
 
 
0 ClinicLab+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab

โปรแกรมคลินิกแล็บ ClinicLab

ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม The ClinicLab เป็น ระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab Systems) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย ใช้กับคลินิกแลบ คลินิก หรือ โรงพยาบาล ที่มีระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ตรวจผลแลบจากห้องทดลอง ได้เป็นอย่างดี

และนอกจากนี้แล้ว โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ ClinicLab ตัวนี้ยังมีระบบลูกหนี้ สามารถออกแบบฟอร์มผลการตรวจให้กับคนไข้ได้เอง และใช้งานร่วมกันหลายเครื่องด้วยเครื่อข่ายเน็ตเวิร์ค LAN ได้

คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

เป็นระบบที่มาช่วยงานสําหรับคลินิกแล็บเอกชน หรือคลินิกแพทย์และสถานพยาบาล ที่เปิดรับวิเคราะห์ออกผลแล็บให้กับบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • สามารถสร้างรายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจที่ประกอบด้วยหลายรายการตรวจได้และกำหนดราคาค่าตรวจสำหรับแต่ละคลินิกที่ส่งตรวจได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหาประวัติคนไข้ได้ง่าย
 • เพิ่ม/อัพเดตข้อมูลคนไข้โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนได้โดยระบบจะดึงข้อมูลทั้งหมดชื่อที่อยู่ วันเกิด และรูปภาพคนไข้เก็บในระบบให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกประวัติและอาการทั่วไปของคนไข้ได้
 • กำหนดราคารายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจแยกตามคลินิกที่ส่งตรวจได้
 • สามารถสั่งตรวจแล็บโดยดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจที่เพิ่มข้อมูลไว้แล้วมาสั่งตรวจได้เลย
 • สามารถสั่งตรวจแล็บสำหรับบุคคลเดียว(รุ่น lite) หรือสั่งตรวจแล็บทั้งองค์กรหลายคนพร้อมกันได้ (รุ่น Pro)
 • สามารถกรอกผลแล็บโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้ระบุในรายการตรวจแล็บและเปรียบเทียบกับผลตรวจครั้งก่อนได้
 • แสดงค่าอ้างอิงในระบบและผลการตรวจโดยค่าอ้างอิงจะกำหนดตามเพศและช่วงอายุของคนไข้ได้
 • สามารถสร้างสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเพื่อพิมพ์ติดที่หลอดทดลองของคนไข้แต่ละคนเพื่อใช้ในการค้นหาในระบบได้ง่ายเวลาจะกรอกผลแล็บ
 • สามารถออกผลการตรวจแล็บในแบบฟอร์มได้อย่างสวยงามและแสดงรูปภาพคนไข้ได้ ท่านสามารถกำหนดรูปแบบแบบฟอร์มที่ต้องการได้
 • สามารถรับชำระแบบเงินสดโดยให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้และออกใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถดูประวัติย้อนหลังการตรวจโดยเจาะจงผู้ป่วยหรือการตรวจหรือวันที่ตรวจที่ต้องการได้
 • มีระบบลูกหนี้สามารถทำใบวางบิลและใบรับชำระเงินได้สำหรับคลินิกที่ส่งตรวจแล้วชำระเงินภายหลัง
 • สามารถอัปเดตข้อมูลคนไข้โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ โดยระบบจะดึงข้อมูลทั้งหมดชื่อที่อยู่ วันเกิด และรูปภาพเก็บในระบบให้อัตโนมัติ
 • ออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบครัน
 • สามารถใช้งานหลายเครื่องพร้อมกันและข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันในระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) 

5 ระบบย่อยของ โปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

 1. ระบบรับผู้ป่วยและการเงิน ซึ่งเป็นระบบในการลงทะเบียนผู่ป่วยและรับชําระเงินจากผู้ป่วย
 2. ระบบสั่งตรวจแล็บ เป็นระบบที่เทคนิคแพทย์ทําการซักประวัติ สั่งตรวจแล็บทั่วไป และตรวจแล็บตามที่คนไข้หรือคลินิกที่ส่งมาให้ตรวจตามความต้องการ
 3. ระบบบันทึกผลแล็บ เป็นระบบที่ห้องปฏิบัติการทําการตรวจแล็บที่ระบุในข้อ 2 และทําการบันทึกผลแล็บและออกรายงานผลแล็บ
 4. ระบบสอบถามประวัติการตรวจ เป็นระบบที่ไว้ให้เทคนิคแพทย์สอบถามประวัติการตรวจของผู้ป่วยที่เคยมาตรวจ สามารถดูผลเชิงสถิติ เพื่อเปรียบผลในครั้งก่อนว่ามีแนวโน้มอย่างไร เช่นผลการตรวจความดัน การตรวจเบาหวาน เป็นต้น
 5. ระบบลูกหนี้ เป็นระบบวางบิลและรับชำระหนี้ จากคลินิกแพทย์/โรงพยาบาลที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีการตั้งค้างค่าตรวจแล็บไว้เป็นลูกหนี้

คุณสมบัติของโปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

 • โปรแกรมคลินิกแล็บรุ่น Lite (ไลท์) : เหมาะสำหรับคลินิกแล็บที่รับตรวจแล็บให้แก่บุคคลทั่วไป/คลินิกที่ส่งตรวจ (สั่งตรวจทีละบุคคลและรายการตรวจไม่ซ้ำกัน)

 • โปรแกรมคลินิกแล็บรุ่น Pro (โปร) : เหมาะสำหรับคลินิกแล็บที่รับตรวจแล็บให้แก่บุคคลทั่วไป/คลินิกที่ส่งตรวจ/บริษัท/องค์กร/ฟาร์มสัตว์ (สั่งตรวจได้หลายคนพร้อมกันโดยใช้รายการตรวจเดียวกัน)

การเข้าใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

วิธีการเข้าโปรแกรมให้กรอกรายละเอียดชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเริ่มต้น                 

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : 401
 • Password (รหัสผ่าน) : 401

ลักษณะการใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

 • ใช้งานเครื่องเดียว
 • ใช้งานร่วมกันแบบระบบเครือข่าย (เชื่อมต่อด้วยสายแลน)

เงื่อนไขการใช้งาน โปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab

โปรแกรมคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ The Cliniclab ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) 401 และ รหัสผ่าน (Password) : 401

โดยคุณสามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : qsofttechcenter@gmail.com หรือทาง สนใจติดต่อ 099-369-4654  หรือสำหรับผู้ที่ โหลด LINE สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ LINE ID : @qsofttechteam (คุณแป้ง) ได้ทันทีเลยเช่นกันคลิปวิดีโอประกอบจาก Youtube
รูปประกอบ

  ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) : ClinicLab (โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ บันทึกผลแล็บ ระบบแล็บ) :

 
0 ClinicLab+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
26 มิถุนายน 2563 14:16:40 (IP 223.204.100.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 099-3694654
Line id : pangeline
Website: http://www.qsofttech.com/โปรแกรมคลินิกแล็บ-cliniclab
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ