ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร)
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้เข้าชม : 1,146,353
ดาวน์โหลดโปรแกรม Nanosoft Cafe.NET บริหารร้านอาหาร ขนาดเล็กกลางใหญ่ ภัตตาคาร ได้ครบวงจร รองรับเครื่องพีซีแบบหน้าจอสัมผัส Touch Screen สั่งผ่านแท็บเล็ตก็ได้ ออกรายงานได้หลากหลาย

สั่งซื้อ Nanosoft Cafe.NET
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
67,738
 
(ทั้งหมด)
22
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 5.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : November 15, 2017)
ผู้เข้าชม 1,146,353 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012
 
 
0 Nanosoft+Cafe.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET

Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : สำหรับโปรแกรมนี้ชื่อว่า โปรแกรม Nanosoft Cafe เป็นโปรแกรมที่ถูก ออกแบบสำหรับบริหารงาน ร้านอาหาร โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมร้านอาหาร ตัวนี้จะประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ และ จองห้อง ระบบการขายสินค้า ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ ระบบการรับสินค้า ระบบการเบิกสินค้า ระบบสต็อกสินค้า ระบบการรับวัตถุดิบ ระบบการเบิกวัตถุดิบ ระบบสต็อกวัตถุดิบ ระบบ Delivery ระบบงานจัดเลี้ยง ระบบสมาชิก ระบบการคิดโปรโมชั่น และ ส่วนลด รวมไปถึง ระบบการรับ Order ผ่าน Pocket PC ระบบความคุมต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET ยังครอบคลุมไปถึง ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ใบกำกับภาษี อย่างย่อ ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ แยกโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบ Network และ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน อีกด้วย


Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถเด่นของ โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe เพิ่มเติมอย่างละเอียดยิบ)

 1. ตัวโปรแกรมสามารถ รองรับการทำงานทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 2. การขายสินค้ารองรับการทำงานร่วมกับหน้าจอมอนิเตอร์ (Monitor) แบบสำผัส (Touch Screen) และนอกจากนี้แล้วยัง สามารถเชื่อมต่อกับลิ่นชักเก็บเงินได้
 3. รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ  และ รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ 
 4. รองรับการรับการสั่งอาหาร (Order) ผ่านแท็บเล็ตอย่างเช่น Apple iPad Samsung Galaxy Tab เป็นต้น
 5. รองรับระบบสมาชิก และการ สะสมแต้ม ของผู้ที่มารับประทานอาหารได้
 6. รองรับการคิดค่าบริการต่างหาก (Service Charges)
 7. รองรับการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดได้ 5 ประเภท คือ ลดตามรายการสินค้า ลดตามกลุ่มสินค้า แถมสินค้า ลดรวมท้ายเอกสาร หรือ ลดตามสมาชิก
 8. รองรับส่วนลดได้ทั้ง ส่วนลดแต่ละรายการ ส่วนลดท้ายบิล ส่วนลดเป็น % และ ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และ ลดเฉพาะอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
 9. รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ พร้อมทั้งระบบ Night auditor (รอบการทำงานของแคชเชียร์)
 10. รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด เงินเชื่อ เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน ฟรี งบ Enterain พนักงาน และ อื่นๆ
 11. รองรับการรับเงิน ในกรณีที่เป็น งบ Entertain ของพนักงาน พร้อมทั้ง จำกัดวงเงินได้
 12. สามารถรับเงินได้มากกว่า 1 ชนิดการรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น
 13. สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายได้ ว่าผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายใดบ้าง
 14. ระบบงานขายสามารถบันทึกข้อมูล และรองรับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น
  1. บันทึกการจองโต๊ะ
  2. บันทึกการขาย
  3. บันทึกขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)
  4. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ ใบเรียกเก็บเงิน
  5. บันทึกยกเลิกเอกสารการขาย
  6. รายงานการจอง
  7. รายงานการขาย
 15. รองรับการขายแบบกลุ่ม (อเมริกันแชร์) ในกรณีที่นั่งโต๊ะเดียวกันและแยกจ่าย
 16. มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ พนักงานผู้บันทึกข้อมูล และ พนักงานเก็บเงิน
 17. รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ขวด โหล ลัง แพ็ค เป็นต้น
 18. รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
 19. รองรับการตั้งรหัสและชื่อของโต๊ะ ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 20. รองรับรายงานเชิงวิเคระห์์ในรูปแบบของกราฟ และ มี รายงานสำหรับผู้บริหาร (Dash board)
 21. รองรับตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก สินค้าไม่มีการตัดสต็อก เช่น บริการ เป็นต้น
 22. สามารถเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบเข้าด้วยกันได้ เช่น เมื่อทำการขายสินค้า วัตถุดิบจะทำการตัดสต๊อกด้วย
 23. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
 24. การพิมพ์เอกสารสามารถ พิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป
 25. สามารถคำนวนต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุนได้ทันทีเมื่อปิดการขาย
 26. มีระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบ คงเหลือ ย้อนหลังได้
 27. ผู้ใช้สามารถ จัดกลุ่มสินค้า ได้เอง ได้เช่น อาหาร เครื่องดืม มิกเซอร์ ของหวาน บริการ เป็นต้น
 28. สามารถตั้งราคาสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
 29. สามารถใส่รูปสินค้า และ รูปของสมาชิกได้
 30. สามารถพิมพ์การ รับรายการสั่งอาหารหรือส่ง Order ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำได้ (หากแยกกัน)
 31. การรับ Order สามารถป้อนคำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด ของเด็ก หรือ ห่อกลับ เป็นต้น
 32. สามารถเลือกการแสดงผล Order ได้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ
 33. ระบบถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาข้อมูล โต๊ะ หรือ สินค้า เพื่อความเร็วในการขายสินค้า ในกรณีมีโต๊ะ และ สินค้า จำนวนมาก
 34. ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
 35. สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อกสินค้า ได้
 36. เพิ่มรายงานต่างๆ เช่น รายงานการขาย , รายงานเชิงวิเคราะห์ , รายงานการใช้งบเลี้ยงรับรอง เป็นต้น
 37. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มาก กว่า 150 รายงาน ให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของร้านอาหารดูกันได้หลากหลายมุมมอง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการขาย การบริหารของร้านให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป
 38. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล (Database connection) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 39. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 40. รองรับฐานข้อมูลได้หลากหลายอาทิเช่น MS Access, MySQL รวมไปถึง SQL Server  
 41. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละคนหรือผู้ใช้งาน (User Privileges)
 42. โปรแกรมนี้ได้ถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เกือบทุกเวอร์ชัน บนเทคโนโลยี .NET จึงทำให้การใช้งานมีมาตรฐาน สะดวก และ ง่ายต่อการใช้งาน
 43. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม อย่างละเอียดยิบ ทุกขั้นตอน
 44. มีคลิปวิดีโอ เพื่อใช้สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 45. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
  1. ไฟล์เอกสาร PDF
  2. ไฟล์ {โปรแกรม Excel}
  3. ไฟล์ โปรแกรม Word
  4. ไฟล์ DBF
  5. ไฟล์ HTML
  6. ไฟล์ข้อความธรรมดา (Plain Text File)
 46. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 47. สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเน็ตเวอร์ค (Multi User System) ได้ง่ายๆ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 48. เพิ่มการรองรับภาษาได้ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ ได้ 99 ภาษา
 49. และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Version History (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET)

โปรแกรม Nanosoft Cafe.NET ล่าสุด

Nanosoft Cafe.NET เวอร์ชัน 5.0

 1. แก้ไขข้อผิดพลาดของ เวอร์ชัน 3.9
 2. สามารถตั้งงบเลี้ยงรับรองได้ทั้งในกรณีที่เป็นลูกค้า และ พนักงาน
 3. เพิ่มการรองรับภาษาได้ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ ได้อีกกว่า 99 ภาษา
 4. รองรับการขายแบบกลุ่ม (อเมริกันแชร์) ในกรณีที่นั่งโต๊ะเดียวกันและแยกจ่าย
 5. เพิ่มรายงานต่างๆ เช่น รายงานการขาย รายงานเชิงวิเคราะห์ และ รายงานการใช้งบเลี้ยงรับรอง เป็นต้น
 6. ปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบเข้ากับโปรแกรมโรงแรม (Nanosoft Hotel.NET)
 7. ปรับปรุงระบบการจองโต๊ะ ย้ายโต๊ะ รวมไปถึงการ รวมโต๊ะ
 8. ปรับปรุงระบบการรับ Order ผ่าน Tablet หรือ Mobile บน Android แบบ Native code

Nanosoft Cafe.NET เวอร์ชัน 3.9

 1. โปรแกรมร้านอาหาร Version 3.9 โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร รุ่นใหม่ โดยได้ปรับปรุงให้มีความสามารถมากยื่งขึ้น มีส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรม ประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ ระบบการขายสินค้าแบบต้องเปิดโต๊ะ สำหรับร้านอาหารทั่วไป
 2. ระบบการขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ  ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด
 3. ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ สามารถกำหนดรอบการทำงานได้
 4. ระบบสต็อกสินค้า ระบบสต็อกวัตถุดิบ ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ ว้ตถุดิบ เข้าด้วยกัน เช่น ขายสินค้า แล้ว ทำการ ตัดสต๊อก วัตถุดิบ ด้วย ระบบการคิดโปรโมชั่น คิดค่าบริการ (Service Charge) และ ส่วนลด
 5. ระบบสมาชิก รวมไปถึง ระบบการรับรายการสั่งอาหาร (Order) รายการสินค้า ผ่านแท็บเล็ต ระบบการส่งรายการสั่งอาหาร เข้าไปที่ ห้องครัว หรือ บาร์น้ำ
 6. ระบบวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ
 7. ระบบการออกเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน โดยเอกสาร สามารถพิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 
 8. รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
 9. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
 10. โปรแกรมรองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
 11. ออกแบบระบบการขาย  ให้รองรับหน้าจอแบบระบบสัมผัส (Touch Screen)
 12. สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินได้
 13. ปรับปรุงให้รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 60 วัน นะครับผม หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 6,900.00 บาท คุณสามารถสั่ง ซื้อโปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET ผ่านเว็บไทยแวร์ดอทคอม ได้เลย

โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@nanosoft.co.th (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ : 0-5344-4111 นะครับผม ...


Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  Tel. 053-444-111  Mobile. 08-8141-0428


โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET
โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET
รูปตัวอย่าง Screenshot การใช้งานจริงของ โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET

รูปประกอบ

  Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) : Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร บริหารร้านอาหาร) :

 
0 Nanosoft+Cafe.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมร้านอาหาร
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 24
13 พฤษภาคม 2561 20:57:36 (IP 115.84.82.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Olay
รูปประกอบ
ถ้าขงนเปันพาสาลาวได้บ่อ
17 มิถุนายน 2562 08:54:58 (IP 118.172.169.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Admin
ได้ครับแต่ต้องแปลภาษาเองนะครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 23
1 ตุลาคม 2559 21:14:03 (IP 58.11.157.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ืniniew
login ไม่ได้ค่ะ

---------------------------
Message
---------------------------
ไม่สามารถจัดการข้อมูล โปรดตรวจสอบ ! Operation must use an updateable query.
---------------------------
OK
---------------------------
รบกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
11 มกราคม 2560 10:43:42 (IP 118.174.117.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
ปิดโปรแกรมแล้วทำการแก้ไขตามวิธีใน Facebook ได้เลยครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100218820008022&set=pcb.1100219033341334&type=3&theater
 
18 กรกฎาคม 2560 10:34:17 (IP 118.175.246.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
์Nanosoft Admin
หรือลองทำตามขั้นตอนนี้ดูครับ
วิธีการปิด UAC บน Windows 7 ,8 ,10
http://nanosoft.co.th/nstip003.htm
 
 
ความคิดเห็นที่ 22
19 พฤศจิกายน 2558 09:45:51 (IP 118.172.11.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
nanosoft
สำหรับผู้ที่ใช้แล้วขึ้น unhandled exception has occured in your application
ลองแก้ไขตามนี้ดูครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100218820008022&set=pcb.1100219033341334&type=3&theater
 
ความคิดเห็นที่ 21
16 กันยายน 2558 11:26:59 (IP 118.172.25.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
วรวุฒิ
สำหรับรายละเอียดของ โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe เพื่อเติมเข้าไปดูได้ครับที่ http://nanosoft.co.th/cafe.htm
 
ความคิดเห็นที่ 20
18 มิถุนายน 2558 10:28:26 (IP 183.89.138.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
anne
สามารถดูผ่านออนไลน์ เป็นแบบ real time ได้ไหมคะ
 
ความคิดเห็นที่ 19
2 เมษายน 2558 00:50:09 (IP 27.55.42.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
พนิดา
อยากได้ที่ใช้กับ แมคอะค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 18
15 มีนาคม 2558 10:21:13 (IP 49.230.70.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
แน็ค
ถ้าลง2เครี่องจะลิ้งค์ถึงกันได้ไหมคับ
 
ความคิดเห็นที่ 17
12 มกราคม 2558 13:49:57 (IP 182.52.119.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Nanosoft
ใครที่เข้าทดลองไม่ได้ลองดู ตามนี้นะครับ
http://www.nanosoftonline.com/onlinetip02.htm
หรือ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mMuf6enDo4

สำหรับ Username และ Password ที่ใช้ในโปรแกรมของเราทุกตัวจะใช้ Username : Admin และ Password : 1111 นะครับ หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 053-444-111 ในเวลาทำการ 8.00 น. ถึง 17.00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
21 ตุลาคม 2557 09:56:42 (IP 118.175.243.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
วิธีทดลอง
ใครที่เข้าทดลองไม่ได้ลองดู ตามนี้นะครับ
http://www.nanosoftonline.com/onlinetip02.htm
หรือ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mMuf6enDo4
 
ความคิดเห็นที่ 15
25 สิงหาคม 2557 01:06:31 (IP 103.243.170.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
น็อต
สุดยอด
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ