ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Super Pump (โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Super Pump (โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน)
เมื่อ : 26 กันยายน 2553
ผู้เข้าชม : 33,326
โปรแกรม ระบบบัญชีใช้ในศูนย์บริการ น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ มีคู่มือประกอบการใช้งานพร้อม ...

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
3,971
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 3.1.162.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : September 26, 2010)
ผู้เข้าชม 33,326 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows NT 4.0 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows 7 (Seven)
 
 
0 Super+Pump+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Super Pump (โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน)

Super Pump (โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน) : โปรแกรม Super Pump คือ โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) โดยโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นโปรแกรมช่วย เก็บข้อมูลสรุปรายงานตามรูปแบบของกรมสรรพากร ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรับข้อมูลจากการจดบันทึกมิเตอร์หัวจ่ายน้ำมัน มาคำนวณยอดขาย และภาษีออกรายงานสรุป รายงานการขาย ส่วน (ก)(ข)(ค)

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมนี้ยังมีความสามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลบันทึกปริมาณน้ำมันคงเเหลือ ในถังใต้ดิน เพื่อแสดงยอด สต็อคน้ำมันออกรายสรุปยอดสินค้า และ Stock Card สินค้าอื่นที่ขายในศุนย์ฯ เช่น น้ำมันเครื่อง อาหลั่ยรถยนต์ ฯลฯ  และยังมีระบบ ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ ออกรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ รายงานใบแจ้งยอดหนี้ และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบอัตโนมัติ ทำงานแบบครบวงจร  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือที่ ดาวน์โหลด มาพร้อมกับโปรแกรม ซึ่งมีรูปภาพประกอบคำอธิบายอ่านแล้วเข้าใจง่ายทำงานได้ทันที ...

Version 3.1.162.0 : สำหรับในเวอร์ชันนี้ ก็ได้มีส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มมาเยอะแยะ ดังนี้ ...

1. เปลี่ยนรูปแบบรายงาน ส่วน ก. ให้กระทัดลัดขึ้น พิมพ์ใน 1หน้ากระดาษ A4 แม้จำนวนหัวจ่ายจะเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มพิมพ์ สรุปเลขที่ ใบกำกับอย่างย่อ/เต็มรูป พร้อม ยอดขายและภาษีขาย จากใบกำกับ ที่ส่วนท้ายของรายงาน

2. เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ระบบความปลอดภัย กรณีผู้ใช้โปรแกรมหลายคน หลายระดับ โดย มีชื่อผู้ใช้ (User Name) และสามารถกำหนดระดับสิทธิการใช้งาน ให้ผู้ใช้แต่ละคน

3. ปรับปรุงการเปลี่ยนผลัดกรณีปรับราคาน้ำมันได้ง่ายขึ้น และไม่ให้เปลี่ยนราคาน้ำมัน กรณีถ้าเป็นผลัดทำงานปกติ

4. เพิ่ม รายงานขาย และ รายงานซื้อ โดยพิมพ์ยอดขายและซื้อรายวัน หรือทั้งเดือน

5. เพิ่ม รายงานสรุป ซื้อ/ขาย แยกตามวัน

6. เพิ่ม รายงานสรุป เปรียบเทียบขาย ผ่านมิเตอร์-บิลเงินสดและขายลูกหนี้

7. เพิ่ม รายงานแสดงกราฟ เปรียบเทียบ ยอดขายน้ำมันแต่ละชนิด

8. เพิ่มความสามารถกำหนดให้โปรแกรมรันเลขที่บิล อัตโนมัติ หรือให้กำหนดเอง โดยผู้ใช้ และแยกบิลเงินสดกับใบส่งของให้อัตโนมัติ ที่หน้าขายสินค้า

9. เพิ่มระบบการค้นหาข้อมูลลูกหนี้/ลูกค้าขณะใส่รหัสลูกหนี้  เมื่อบันทึกขายสินค้า

10. เพิ่มออก ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ และออก บิลเงินสด/ใบกำกับฯอย่างย่อ ในส่วนการขายสินค้าและตั้งลูกหนี้

11. เพิ่มออก ใบเสร็จรับเงิน ในส่วนรับชำระเงิน จากลูกหนี้

12. แสดงรายการใบแจ้งหนี้ เป็นสีเน้น (Highlight) เฉพาะใบแจ้งหนี้ ที่เลือกพิมพ์ ทั้งในส่วนออกใบแจ้งหนี้ ส่วนรับชำระเงิน และส่วนตรวจสอบลูกหนี้

13. สามารถนำโปรแกรมไปใช้กับระบบงานซื้อขายทั่วๆไปได้ เนื่องจากมีระบบ Billing และ ระบบบัญชีสินค้า อยู๋ในตัว โดยไม่จำเป็นว่าต้องใช้กับศูนย์บริการน้ำมันเท่านั้น

14. ปรับปรุงคู่มือการใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของโปรแกรม ดังนั้น ส่วนของโปรแกรมที่เพิ่มเติมมาดังกล่าวข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือ

15. และอื่นๆ อีกมากมายที่ปรับปรุงในเวอร์ชันนี้ มองเห็นและสัมผัสได้เมื่อเข้าโปรแกรม

Version 2.1.135 :

1. แก้ไขการพิมพ์รายงานบางตัว ให้ตรงหน้ากระดาษเมื่อพิมพ์หลายๆหน้า

2. แก้ไขการพิมพ็รายงานบางตัว ไม่ให้ตกหน้ากระดาษ

3. สามารถเลื่อกใช้เครื่องพิมพ์ได้ ทั้ง DotMetric,Laser และ Ink Jet

4. สามารถแกไขปรับเปลี่ยนชนิด ของน้ำมันโดยไม่ต้องลบข้อมูลเริ่มต้นระบบ เช่น เปลียนจาก เบนซิน 91 เป็น แก๊สโซฮอลล์ 95 เป็นต้น

5. แก้ไขคำสั้งพิมพ์รายงานให้สามารถเลื่อกพิมพ์ หน้าที่ต้องการได้ในกรณีรายงาน มีหลายหน้า

6. เปลี่ยนตัว Installer ให้สามารถ Un-Install ได้เมื่อต้องการลบโปรแกรม ...
Download Software Manual ! (ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตรงนี้) : คุณสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมตัวนี้ได้โดยการ กดตรงนี้ (Click Here !) (ขนาดไฟล์ ประมาณ 2.5 MB.) เลยนะครับผม ...

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 30 วัน หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 12,000.00 บาท ครับ .. โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : sopon_e@hotmail.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-4192-6305 (คุณ โสภณ เอี่ยมสกุล) นะครับผม ...
 
0 Super+Pump+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 18
14 สิงหาคม 2564 08:47:55 (IP 171.101.98.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Kitsanapong
อัพเดทโปรแกรมยังครับ ขอไฟล์ล่าสุดด้วยครับ modbo8429@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 17
24 มิถุนายน 2557 11:15:04 (IP 1.10.203.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
เอ้อ
อิ่้กอเิ้ดเ้กดเกด
 
ความคิดเห็นที่ 16
24 มิถุนายน 2557 11:14:44 (IP 1.10.203.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
เอ้อ
-------เจคฟ่้ีรเ้หืกนรเ้กืาน้หด้เีห-----------
 
ความคิดเห็นที่ 15
14 กุมภาพันธ์ 2557 15:11:58 (IP 118.173.66.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
โสภณ เอี่ยมสกุล
กรุณาโหลดโปรแกรม SuperPump และคู่มือ ที่อัพเดท ได้จาก Link ด้านล้างนี่เลยนะครับ

โหลดโปรแกรม
https://www.dropbox.com/s/v1qujcdka51spd9/SetupPump.zip

โหลดคู่มือ
https://www.dropbox.com/s/qncilqvft6d1yrw/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_PUMP3_NEW.pdf
 
ความคิดเห็นที่ 14
7 ธันวาคม 2556 15:31:58 (IP 49.49.191.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
พิกุล
ขอตัวโปรแกรมและ username&password ทดลอง
yung_yada@hotmail.com
5 กันยายน 2559 21:24:43 (IP 103.1.31.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
KINGPHOTHONG
ขอตัวโปรแกรมและ username&password ทดลอง ครับ
 
6 กันยายน 2559 12:11:08 (IP 119.42.115.xxx)
Profile Pictureระดับผู้ใช้ : Admin
Comment Bubble Triangle
ติดต่อตรงไปที่ทางผู้พัฒนาโปแกรมผ่านทาง E-Mail : sopon_e@hotmail.com หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-4192-6305 คุณ โสภณ เอี่ยมสกุล ได้เลยครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 13
7 ธันวาคม 2556 15:29:03 (IP 49.49.191.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
พิกุล
ขอตัวโปรแกรมและ username&password ทดลองใช้ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 12
24 มีนาคม 2555 00:05:51 (IP 180.180.66.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Sopon Eamsakul
ผู้สนใจ โปรแกรม Update Version ใหม่ และคำชี้แจงแก้ไขปัญที่ พบในโปรแกรม กรุณาส่ง mail แจ้งไปหาผม ได้ที่ sopon_e@hotmail.com หรือโทร 0841926305 ครับ
Version ใน แว็ป จะเป็นรุ่นเก่าและอาจมีปัญหาการใช้งาน
และต้องขออภัย ยังไม่มีเวลา Upload โปรแกรมใหม่เข้า web thaiware.com
 
ความคิดเห็นที่ 11
22 มีนาคม 2555 21:03:28 (IP 49.49.117.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ออมสิน
ขอตัวโปรแกรมและ username&password ทดลองใช้ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 10
5 มกราคม 2555 13:43:35 (IP 202.183.133.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ภิร มย์
โหลด มาไม่มีรหัสล็อคอินคั บ
 
ความคิดเห็นที่ 9
13 กรกฎาคม 2554 08:04:07 (IP 180.180.76.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
โสภณ เอี่ยมสกุล
เรียนผู้ดาวน์โหลด โปรแกรม Super Pump V.3.1.162.0

ต้องขออภัย ท่านที่ดาวน์โหลด โปรแกรม SuperPump ครับ
ให้ดาวน์โหลด โปรแกมได้จาก link ที่ 1 เท่านั้น นะครับ
(1. download.thaiware.com) เนื้องจาก link 2 มีปัญหา
Server เจ๊งครับ ....
ส่วนคู่มือ ก็ โหลด จากที่เดิม ที่ "กดตรงนี้ (Click Here !) (ขนาดไฟล์ ประมาณ 2.5 MB.)" (อยู่เหนือขึ้นไปจากที่โหลดโปรแกรม 7-8 บรรทัด... มีหลายคนโทรมาบ่นว่า หาไม่เจอ..งง)

 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ