ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 22 มิถุนายน 2547
ผู้เข้าชม : 93,559

Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Automatic Timetable Management จัดตารางสอนอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย รองรับการใช้งานร่วมกับรหัสวิชาทั้ง 7 หลักที่นิยมใช้ใน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

 
Shareware
 
 

Review : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)
ดาวน์โหลด Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)
Buy : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
33,003
 
(ทั้งหมด)
8
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 2.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : June 22, 2004)
ผู้เข้าชม 93,559 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 95 , Windows NT 4.0 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP
 
 
0 Automatic+Timetable+Management+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%29
A- A+

Automatic Timetable Management Download

โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Automatic Timetable Management

Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Automatic Timetable Management มันจัดเป็นโปรแกรมประเภท ช่วยจัดตารางสอนอัตโนมัติ (Automatic Timetable Generator) ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากโปรแกรมรองรับระบบรหัสวิชาทั้ง 7 หลัก ที่นิยมใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งมีระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูลอีกด้วย ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีรหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ได้เลย

นอกจากนี้แล้ว ไม่เพียงแต่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีแล้ว โปรแกรม Automatic Timetable Management ยังมีระบบ โปรแกรมสำรองข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณเรียกข้อมูลที่คุณเคยสำรองไว้มาใช้ได้ทันที อีกด้วย นอกจากนี้การป้อนข้อมูลในตารางยังสามารถทำได้ง่ายๆ เนื่องจาก โปรแกรมมีระบบคัดลอกข้อมูลเดิม ไว้ แล้วเปลี่ยนเฉพาะ ช่องที่แตกต่างเท่านั้น นั่นเอง


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรม Automatic Timetable Management เพิ่มเติม)

 • รองรับการใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่มีขายในโลกและติดตั้งอยู่กับเครื่องของท่าน 
 • รูปแบบโปรแกรมออกแบบมาให้เห็น ตารางห้องเรียน ตารางครู ตารางห้องปฏิบัติการพร้อมกัน จึงสะดวกในการจัด 
 • สามารถใช้งานได้กับ ระบบรหัสวิชา 7 หลัก ได้ 
 • มีระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คือ ถ้าไม่มีรหัสผ่านจะเรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียวแก้ไขข้อมูลไม่ได้ เราจึงสามารถติดตั้งเครื่องให้คนอื่น ๆเรียกดูข้อมูลได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแก้ไขข้อมูล
 • มีระบบสำรองข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลเดิมที่สำรองไว้ได้
 • การป้อนข้อมูล สามารถป้อนข้อมูลเพิ่มอย่างง่ายดาย เพราะ มีระบบคัดลอกข้อมูลเดิม ไว้ แล้วเปลี่ยนเฉพาะ ช่องที่แตกต่างเท่านั้น
 • ไม่ต้องจดจำรหัสให้ยุ่งยาก เพราะ โปรแกรมมีหน้าต่างเรียกดูแสดง ให้ดูทุกครั้ง เช่น ถ้า พิมพ์ในช่องรหัส เป็น 1 โปรแกรมจะนำข้อมูลที่รหัส ขึ้นต้นด้วย 1 มาแสดงให้ดูทั้งหมด
 • สามารถทำการบล็อค ได้ทั้งคาบครูผู้สอน หรือแม้แต่ นักเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้ทั้งล็อกโดยตรงในตาราง และกำหนดเป็นกิจกรรม
 • สามารถลงคาบกิจกรรมได้ในคราวเดียว ทั้งหมดทุกห้องที่ทำกิจกรรม
 • จัดครูผู้สอนลงควบคุมกิจกรรม พร้อมกันในคราวเดียวโดยการ เลือกรายการ ไม่ต้องพิมพ์ ป้อนบ่อยครั้ง
 • มีระบบตรวจสอบ พิมพ์สรุปการจัดครูเข้าสอน และ สรุปรายวิชาและคาบ ของห้องเรียน และของครู 
 • กำหนดจำนวนคาบที่จะจัดตารางได้ตาม จำนวนคาบของแต่ละโรงเรียน
 • การจัดตารางสอน ทำได้ 2 ระบบพร้อม ๆ กัน คือ ระบบอัตโนมัติ และ ผู้จัดเลือกคาบลงเอง
 • จัดแบบนักเรียนเดินเรียนหรือ ล็อกคาบให้ครูสอน แบบเวียนกันสอนได้
 • การจัดแบบอัตโนมัติ ทำได้เพียงคลิก ปุ่ม 2 ปุ่มเท่านั้น
  • ปุ่มลงวิชาคาบคู่ : โปรแกรมจะนำรายวิชาที่ ลงทะเบียนเป็นวิชา ที่สอน ติดต่อกัน 2 คาบมาลงก่อน ถ้า วิชาใดมี 3คาบ ต่อสัปดาห์โปรแกรม จะ ลงให้ 2 คาบในวันเดียว กัน และแยกอีก 1 คาบไปลงในวัน อื่น ๆ ที่ว่าง
  • ปุ่มลงวิชาคาบเดี่ยว : โปรแกรมจะนำรายวิชาที่ ลงทะเบียน เป็นวิชาที่สอน 1 คาบต่อวัน มาลง เช่น ท311101 สอน 4 คาบต่อสัปดาห์ วันละคาบ โปรแกรมก็จะ จัดลง ให้ 4 วัน ๆละ 1 คาบ เป็นต้น
 • สามารถจัดตารางด้วยตัวเอง ก็ได้ ซึ่งเป็นการจัดแบบผู้จัดลงคาบเอง เพียงแค่เลื่อนเม้าส์ ไปบนตาราง จะมีระบบบอกให้ทราบว่า คาบใดบ้างที่ลงรายวิชาได้ หรือไม่ได้ (ดวงไฟแสดงสถานะ)
 • แก้ไขและลบรายวิชาที่ลงแล้วได้ เพียงที่เดียวระบบก็จะลบส่วน ที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ เพียงแค่ผู้ใช้งานทำการคลิกบนตาราง ท่านจะทราบได้ทันทีว่า คาบเรียนนั้น สามารถย้าย หรือ สลับไปไว้คาบใดได้บ้าง(แสดงตารางที่คลิกเป็นสีเหลือง แสดงตารางคาบที่ย้ายไปได้ เป็นช่อง สีเขียว รายวิชาเดียวกัน เป็นสีแดง)
 • สามารถทำการสลับคาบได้ง่ายดาย โดยการลาก ตารางสีเหลือง มาวาง ทับช่องสีเขียว เท่านั้น โปรแกรมก็จะทำการสลับคาบให้ทันที ตัวอย่าง
 • มีระบบตรวจสอบ จำนวน คาบ ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อไม่ให้ได้รับคาบมากเกินในแต่ละวัน 
 • สามารถแก้ไข ตารางกรณี เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปคาบทั้งหมดทุกห้องเรียน ครูทุกคน หรือ สามารถเลือก เฉพาะห้องหรือ ครูแต่ละคนได้
 • สามารถ พิมพ์ตารางห้องเรียน ตารางครู ตารางห้องปฏิบัติการได้ทั้ง แบบตารางใหญ่ และ ตารางเล็ก เท่าบัตรประชาชน
 • เลือกรายการพิมพ์ตารางต่าง ๆ ได้พร้อมกันหลาย ๆ ตารางได้ ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียงต่อกัน
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Note : สำหรับในส่วนของ โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้คุณได้สามารถนำไปใช้กันก่อน ในบางความสามารถของโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ ต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 3,500.00 บาท

นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : boonmee.muk@chaiyo.com หรือ boonmeemuk@hotmail.com (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ได้ทันทีเลย

รูปประกอบ

  Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) :

 
0 Automatic+Timetable+Management+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)

 
 
Review : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) ดาวน์โหลด Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ) Buy : Automatic Timetable Management (โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 57
28 เมษายน 2562 14:17:19 (IP 101.109.116.xxx)
GUEST
พาขวัญ
ขอรหัสผ่านค่ะpakvan9@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 56
30 ตุลาคม 2561 05:03:43 (IP 223.207.245.xxx)
GUEST
surisa
รบกวนขอรหัสผ่านด้วยนคะ จะทดลองใช้ค่ะ risa200945@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 55
27 กุมภาพันธ์ 2561 21:19:13 (IP 182.52.191.xxx)
รบกวนขอรหัสผ่านด้วยนะครับ จะทดลองใช้ครับ nonpapotip5@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 54
6 มีนาคม 2560 21:29:33 (IP 202.29.181.xxx)
GUEST
อัฟฟาน
ขอรหัสผ่านด้วยคนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม openly70@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 53
3 พฤษภาคม 2559 09:45:53 (IP 203.209.62.xxx)
GUEST
วรวิทย์
โหลดมาทดลองใช้ดูก่อนครับ รบกวนขอรหัสผ่านเข้าโปรแกรมด้วยครับ
email: vorawit106@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 52
5 เมษายน 2559 15:09:30 (IP 182.53.247.xxx)
อยากได้รหัสเข้าโปรแกรมจัดตารางสอน
5 เมษายน 2559 15:18:09 (IP 182.53.247.xxx)
priwan_sangkeaw@hotmail.com
 
7 เมษายน 2559 18:10:33 (IP 116.58.254.xxx)
ระดับผู้ใช้ : Admin
ใครที่ต้องการรหัสผ่าน ก็สามารถติดต่อกับกับผู้พัฒนาได้ที่อีเมล์นี้เลยครับ boonmee.muk@chaiyo.com หรือ boonmeemuk@hotmail.com
 
 
ความคิดเห็นที่ 51
1 เมษายน 2559 17:30:27 (IP 116.58.225.xxx)
ระดับผู้ใช้ : Admin
ใครที่ต้องการรหัสผ่าน ก็สามารถติดต่อกับกับผู้พัฒนาได้ที่อีเมล์นี้เลยครับ boonmee.muk@chaiyo.com หรือ boonmeemuk@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 50
21 มีนาคม 2559 19:41:25 (IP 223.207.183.xxx)
GUEST
chatchaya
ขอรหัสผ่านหน่อยคะ
 
ความคิดเห็นที่ 49
24 ตุลาคม 2558 18:48:27 (IP 113.53.211.xxx)
GUEST
ิben
ขอรหัสผ่านหน่อยค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 48
23 ตุลาคม 2558 04:28:38 (IP 122.155.35.xxx)
GUEST
suchaya
ขอรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ได้มั้ยค่ะ ส่งมาที่ namta@hotmail.com ขอบคุณมากๆ ค่า
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !


Count Number (โปรแกรม Count Number ช่วยนับตัวเลข แยกตัวเลข เรียงลำดับจากมากไปน้อย)
 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.