ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft Payroll (โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Nanosoft Payroll (โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล)
เมื่อ : 17 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม : 84,053
โปรแกรม Nanosoft Payroll เป็น โปรแกรม Payroll การจ่ายเงินเดือน ของพนักงาน บันทึกประวัติพนักงาน ประสบการณ์ ทักษะ ผลงาน ที่อยู่ฯลฯ ระบบคำนวณเวลาการทำงาน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเวลาทำงานได้จาก เครื่องรูดบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สั่งซื้อ Nanosoft Payroll
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
49,809
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 6.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : September 17, 2013)
ผู้เข้าชม 84,053 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 95 , Windows NT 4.0 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP , Windows Vista , Windows 7 (Seven) , Windows 8
 
 
0 Nanosoft+Payroll+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+Payroll+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล Nanosoft Payroll

Nanosoft Payroll (โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล) : โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมบริหารงานบุคคล ชื่อว่า Nanosoft Payroll เป็น โปรแกรมเงินเดือน และ บริหารงานบุคคล ซึ่งโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการจ่ายเงินเดือน และ ค่าแรง และ โปรแกรมเงินเดือน นี้ยังมีระบบการคำนวณ OT หรือการทำงานล่วงเวลา ระบบการเบิกล่วงหน้า ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา ระบบการนำส่งเงินประกันสังคม ระบบลงเวลาทำงาน Time Attendant  รวมไปถึง ระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม และ ประวัติทางสุขภาพ ซึ่งสามารถที่จะเก็บบันทึกได้ละเอียดมากๆ

นอกจากนี้แล้วยังลงลึกไปจนถึงในส่วนของ ประวัติผลงานดีเด่นและ ประวัติการกระทำความผิด , แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91, แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก , แบบฟอร์มประกันสังคม , แบบฟอร์มภาษีหัก ณ.ที่จ่าย นอกจากนี้ยังมี รายงานการจ่ายเงินเดือนซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการมาทำงาน การลาในแบบต่างๆ โดย รองรับการทำงานเป็นกะ  และ สามารถ รองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะ ได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ  โปรแกรมสแกนใบหน้า  Face Scanner) และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อนำเข้ามาใช้ในการประมวลผลการทำงานใน ระบบ Time Attendant เป็นต้น


Program Details (รายละเอียดของโปรแกรมบริหารงานบุคคล Nanosoft Payroll โดยละเอียดยิบว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง)  :

ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเงินเดือน โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆ ดังต่อไปนี้    

 1. บันทึกรายละเอียดพนักงาน
 2. บันทึกสถานะภาพส่วนตัว
 3. บันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัย
 4. บันทึกการหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล
 5. บันทึกข้อมูลการทำงาน
 6. บันทึกข้อมูลเงินเดือน
 7. บันทึกข้อมูลประกันสังคม
 8. บันทึกรายได้อื่นๆ
 9. บันทึกรายการหัก
 10. บันทึกประวัติการปรับเงินเดือน
 11. บันทึกประวัติการศึกษา
 12. บันทึกประวัติประสบการณ์การทำงาน
 13. บันทึกประวัติความสามารถพิเศษ
 14. บันทึกประวัติครอบครัว
 15. บันทึกประวัติโรคประจำตัว
 16. บันทึกประวัติการรักษาพยาบาล
 17. บันทึกประวัติบุคคลค้ำประกัน
 18. บันทึกประวัติผลงานดีเด่น
 19. บันทึกประวัติการกระทำความผิด
 20. บันทึกประวัติกการอบรมดูงาน
 21. รายงานประวัติพนักงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
  1. มีรายงานประวัติพนักงานตามรหัส
  2. รายงานสถานะภาพส่วนตัว
  3. รายงานประวัติพนักงานตามเพศ , กรุ๊ปเลือด , สถานะภาพการสมรส , สถานะการเกณฑ์ทหาร , วันเกิด
  4. รายงานประวัติพนักงานตามรหัสฝ่าย , รหัสแผนก , รหัสตำแหน่ง , สถานะการทำงาน , วันที่เริ่มงาน, การปรับเงินเดือน
  5. รายงานข้อมูลประกันสังคมตามรหัสพนักงาน
  6. รายงานประวัติการศึกษา , ระดับการศึกษา , ประสบการณ์การทำงาน , ความสามารถพิเศษ
  7. รายงานประวัติครอบครัว , โรคประจำตัว , การรักษาพยาบาล , ผลงานดีเด่น , การกระทำความผิด , การอบรม/ดูงาน
  8. พิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
  9. พิมพ์ใบรับรองการทำงาน
  10. พิมพ์หนังสือสัญญาจ้างงาน
  11. พิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน 

ระบบการจ่าย เงินเดือน และ ค่าแรง

เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึก การจ่ายเงินเดือน , การลางาน , อนุญาติทำงานล่วงเวลา , การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ประกันสังคม , การคำนวณเงินเดือน ทั้งแบบกลุ่ม และ แบบ แยกเฉพาะรายบุคคล รวมไปถึง การออกเอกสาร เช่น สลิปเงินเดือน , ภ.ง.ด 1 และ แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสังคม เป็นต้น

 1. บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีลางาน
 2. บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีทำงานสาย
 3. บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีขาดงาน
 4. บันทึกการจ่าย เงินเดือน
 5. บันทึกการจ่ายเงินเดือนแบบกลุ่ม
 6. บันทึกการลางาน
 7. บันทึกการขอเบิกเงินล่วงหน้า
 8. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 9. พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91
 10. พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1
 11. พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก
 12. พิมพ์แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 13. พิมพ์แบบฟอร์มนำส่งประกันสังคม
 14. รายงานการจ่ายเงินเดือนในแบบต่างๆ อาทิเช่น
  1. รายงานการจ่ายเงินเดือนตามงวดการจ่าย เงินเดือน , ตามรหัสพนักงาน , ตามเงื่อนไขการจ่าย , ตามบัญชีธนาคาร , ตามวันที่จ่าย , ตามรหัสรายได้ , ตามรหัสรายการหัก
  2. รายงานข้อมูลการหักเงิน ในกรณี ลางาน , ทำงานสาย , ขาดงาน
  3. รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา หรือจะเป็น การขอเบิกล่วงหน้า ก็สามารถทำได้
  4. รายงานเชิงวิเคราะห์
  5. สามารถพิมพ์สลิป เงินเดือน ในแบบมาตรฐานได้

ระบบ เวลาทำงาน

เป็นการบันทึกค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานของพนักงาน อาทิเช่น การตั้งเวลาทำงานในแต่ละวัน , งวดการจ่ายเงินเดือน , กะการทำงาน , ตารางการทำงานของพนักงาน และ การประมวลผลเวลาทำงาน ซึ่ง ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ) และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อีกด้วย โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย

 1. บันทึกตารางการทำงานของพนักงาน
 2. บันทึกการลางาน
 3. บันทึกการขออนุญาติทำงานล่วงเวลา (O.T)
 4. บันทึกการขออนุญาติไม่ลงเวลาทำงาน
 5. บันทึกเวลาทำงาน (กรณีที่นำข้อมูลจากบัตรตอกเข้ามาบันทึก)
 6. ดึงข้อมูลจากเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องลงเวลาแบบแถบแม่เหล็ก
 7. ปรับปรุงข้อมูลเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
 8. ตรวจสอบรูปภาพใบหน้าในการลงเวลาทำงาน ( Face recognition )
 9. ประมวลผลเวลาการทำงาน
 10. รายงานการลงเวลาการทำงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
  1. รายงานการลงเวลาทำงานประจำวัน ,รายงานการลงเวลาทำงานตามรหัสพนักงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามกะการทำงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามสถานการทำงาน
  2. รายงานการลางาน , รายงานการขาดงาน , รายงานการมาทำงานสาย , รายงานการขออนุญาติไม่ลงเวลา , รายงานการทำงานล่วงเวลา (O.T)
  3. รายงานสรุปการหักเงิน กรณีลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย
  4. รายงานสรุปการทำงานของพนักงานประจำวัน , รายงานสรุปวันลาคงเหลือ
  5. รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบอรรถประโยชน์

 1. Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 5. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 6. Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมบริหารงานบุคคล Nanosoft Payroll) :

 1. ตั้งรหัสพนักงานได้ 15 ตัวอักษรและรองรับการใส่รูปภาพพนักงาน (รองรับไฟล์รูปนามสกุล .BMP, .GIF และ .JPG)
 2. แยกรหัสกันระหว่างรหัสพนักงานและรหัสบัตรพนักงานเพื่อทำงานในระบบ Time Attendant
 3. รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
 4. สามารถนำเข้าข้อมูล Text File จาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก , เครื่องอ่าน Barcode เพื่อนำมาประมวลผลเวลาทำงานได้
 5. คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา (แบบฟอร์มแบบ ภ.ง.ด 91)
 6. คำนวณเงินสมทบผู้ประกันตน เพื่อนำส่งเงินประกันสังคม
 7. รองรับการคำนวณภาษีหัก ณ.ที่จ่าย (แบบฟอร์มแบบ ภ.ง.ด 1)
 8. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ภ.ง.ด 91, ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก , ใบนำส่งเงินประกันสังคม รวมไปถึง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และสลิปเงินเดือน  เป็นต้น
 9. ทุกรายงานใน โปรแกรมเงินเดือน ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 10. รองรับการตั้งค่าอัตราการหักเงิน การลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย และ อัตราการทำงานล่วงเวลา ได้
 11. รองรับการคิด O.T 1 เท่า , 1.5 เท่า , 2 เท่า หรือ กำหนดเอง
 12. รองรับการคิด เงินเดือน ทั้งแบบรายเดือน , รายวัน และ รายกะ
 13. สามารถพิมพ์บัตรพนักงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือสัญญาจ้าง และ หนังสือรับรองเงินเดือน ได้
 14. ผู้ใช้สามารถออกแบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง
 15. โปรแกรมสามารถคำนวณเวลาทำงาน หัก ลา,ขาด,สาย และ ค่าล่วงเวลาให้โดยอัตโนมัติ
 16. มีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงาน
 17. มีรายงานตรวจสอบการ ลงเวลาด้วยใบหน้า ในการใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
 18. มีรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
 19. สามารถใช้งานได้โดย ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน จะกี่สิบ กี่ร้อย กี่พันคนก็ไม่มีปัญหา
 20. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล (Database Connection) ที่จะเชื่อมต่อเข้ามาและ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 21. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 22. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 23. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003 XP Vista และ Windows 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 24. มีวิดีโอสาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 25. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) ในรูปแบบของรายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 26. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 27. รองรับให้สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi User System) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* Nanosoft Payroll.NET Network Version


Version History (ประวัติการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ของโปรแกรม Payroll ในแต่ละเวอร์ชัน)

เวอร์ชัน 6.0

 1. รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face Scan)
 2. ปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนให้รองรับทั้ง รายเดือน/รายวัน/รายกะ
 3. ปรับปรุงการสร้างตารางเวลาทำงาน และ การประมวลผลเวลาทำงาน ให้ง่ายขึ้น
 4. ปรับปรุงการจ่ายเงินเดือน และ พิมพ์สลิปเงินเดือน
 5. ปรับปรุงการออกรายงานภาษีบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 91)
 6. เพิ่มการออกรายงาน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 7. เพิ่มรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงาน
 8. เพิ่มรายงานตรวจสอบการ ลงเวลาด้วยใบหน้า ในการใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า( Face Recognition )
 9. มีรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
 10. ปรับปรุงโครงสร้างจาก Version เดิม ให้ทำงานง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น
 11. สามารถนำเข้าข้อมูล Text File จาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก รวมไปถึง เครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อนำมาประมวลผลเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละคนได้

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware หรือรุ่นทดลองใช้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ หากถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่ง ซื้อโปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll ผ่านเว็บไซต์ Thaiware.com ได้เช่นกัน

หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้นทางทีมงาน จะจัดส่ง หนังสือคู่มือ ใบลงทะเบียน (Registration Card) รวมไปถึง แผ่นโปรแกรม และวิดีโอ (VDO) สาธิตการใช้งานไปให้ โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@nanosoft.co.th (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ : 0-5344-4111ได้อีกด้วยเช่นกัน


Developer Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

รูปประกอบ

  Nanosoft Payroll (โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล) : Nanosoft Payroll (โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล) :

 
0 Nanosoft+Payroll+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+Payroll+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมเงินเดือน
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 20
20 พฤศจิกายน 2558 11:16:21 (IP 210.86.128.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
MG
อยากทราบว่าตัวทดลองใล้นี้สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่
แล้วสามารถใช้บันทึกคำนวนค่าแรงตลอดจนหักภาษีต่างๆข้อมูลพนักงานได้กี่คน
ขอบคุณค่ะ
20 พฤศจิกายน 2558 18:28:00 (IP 110.77.196.xxx)
Profile Pictureระดับผู้ใช้ : Admin
Comment Bubble Triangle
สามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@nanosoft.co.th
หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 0-5344-4111 ได้เลยครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 19
22 กรกฎาคม 2557 16:59:44 (IP 58.8.33.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
chayapol
อยากได้คำตอบด่วนครับ chorryshaws@gmail.com เพราะผมกำลังทำงานบุคคลอยู่
 
ความคิดเห็นที่ 18
22 กรกฎาคม 2557 16:35:56 (IP 58.8.33.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
chayapol
ผมอยากใช้nanosoft payroll อยากถามว่าใช้กับเครื่องระบบ win8 ได้มั้ย
 
ความคิดเห็นที่ 17
18 กรกฎาคม 2557 09:53:59 (IP 110.77.228.xxx)
Profile Pictureระดับผู้ใช้ : Admin
Comment Bubble Triangle
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยคลิกปุ่ม "สั่งซื้อ" ได้เลยครับ ทางเว็บจะลิงค์ไปที่หน้ารายละเอียดต่างๆ ของตัวสินค้าครับ
 
ความคิดเห็นที่ 16
18 กรกฎาคม 2557 06:13:35 (IP 114.109.90.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
AO
อยากทดลองใช้ค่ะ แล้วราคาเท่าไหร่ค่ะ
chanruedee@gmail.com ค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 15
2 เมษายน 2557 10:54:11 (IP 58.8.178.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
chat
ยังแพงไปสำหรับผม เพราะที่ บริษัท ผมมีพนักงาน ประมาณ 10 คน.
น่าจะมี ราคาที่เหมาะสมกับ user
 
ความคิดเห็นที่ 14
6 ธันวาคม 2556 12:21:40 (IP 125.26.47.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
Darunwan poungsuwan
อยากทราบรายละเอียด พร้อมราคมเพื่อประกอบการนำเสนอเพื่อพิจารณาใช้ในหน่วยงาน
 
ความคิดเห็นที่ 13
3 สิงหาคม 2554 16:16:06 (IP 113.53.182.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
pod
อยากลองใช้ดูครับ
 
ความคิดเห็นที่ 12
2 มิถุนายน 2554 14:39:11 (IP 223.205.48.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
zipdirve
หน้าตาสวยดีใช้ง่ายคับ
 
ความคิดเห็นที่ 11
29 พฤษภาคม 2554 01:12:39 (IP 49.228.136.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
vichaiseehaprom
เพื่อศึกษาครับ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ