ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft MiniAcc (โปรแกรม ระบบบัญชีรับจ่าย) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Software Image
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้เข้าชม : 17,596
โปรแกรมที่ออกแบบ สำหรับการรับจ่ายเงินประจำวัน ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว ฯลฯ ...

สั่งซื้อ Nanosoft MiniAcc
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
23,443
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 5.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : February 20, 2010)
ผู้เข้าชม 17,596 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows NT 4.0 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP
 
 
0 Nanosoft+MiniAcc+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Nanosoft MiniAcc (โปรแกรม ระบบบัญชีรับจ่าย)


Nanosoft Mini Account.NET (โปรแกรม ระบบบัญชีรับจ่าย) : โปรแกรม Nanosoft Mini Account.NET เป็น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีรับจ่าย ที่ออกแบบสำหรับ การรับจ่ายเงินประจำวันซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว หรือ การเงินทางด้านธุรกิจ โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัสบัญชี , ระบบการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน , ระบบสมุดธนาคาร/เงินสด และ ระบบการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล โดยตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี โดยรายละเอียดของ โปรแกรมบัญชี รับจ่าย สามารถแบ่งได้ดังนี้


Program Details (รายละเอียด ของโปรแกรมนี้) : โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสามารถแบ่งได้ดังนี้ ...

ระบบการตั้งรหัส
 
เป็นระบบที่ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบของโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีรับจ่ายโดยจะประกอบไปด้วยการตั้งรหัสข้อมูลดังต่อไปนี้
 
-บันทึกรหัสบัญชีหลัก
-บันทึกรหัสบัญชีย่อย
-บันทึกรหัสสมุดธนาคาร/เงินสด
-บันทึกรหัสโครงการ
-บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม

ระบบการจัดการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่างๆในโปรแกรมอาทิเช่นบันทึกยอดยกมา.บันทึกข้อมูลประจำวันและบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีโดยรายละเอียดของระบบจะประกอบไปด้วย

-บันทึกยอดยกมาประจำปี
-บันทึกข้อมูลการรับจ่ายประจำวัน
-บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี

ระบบการรายงาน

เป็นระบบการรายงานข้อมูลต่างๆอาทิเช่นรายงานสรุปข้อมูล,รายงานรายละเอียดข้อมูลและรายงานเชิงวิเคราะห์เป็นต้นโดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

1. รายงานรายละเอียดข้อมูล
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ

2. รายงานสรุปข้อมูล
-รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
-รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
-รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
-รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ

3.รายงานเชิงวิเคราะห์

-รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสมุดประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสโครงการประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
-รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีย่อย
-รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีหลัก

ระบบอรรถประโยชน์

-Connectdatabaseใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

-UserLoginใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนUsernameและPasswordเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

-การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เช่นไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,ลบข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลหรือเรียกใช้เมนูซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

-ProgarmTransactionLogเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการบันทึกข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,พิมพ์ข้อมูลหรือลบข้อมูลไปเมื่อใดเวลาใดเป็นต้น

-การตั้งค่าเริ่มต้นระบบใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบอาทิเช่นการตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือการตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

-ออกแบบระบบของโปรแกรมบัญชีให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี

-ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลและจำนวนสมุดเงินสด/ธนาคาร

-มีรายงานสรุปข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนอาทิเช่นยอดกำไร/ขาดทุน,ยอดรายรับ/รายจ่ายเป็นต้น

-มีรายงานที่สามารถสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในหน้าจอเดียวNanosoftMiniaccDashboardFunction

-มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังได้

-ตั้งรหัสบัญชีย่อย,รหัสบัญชีหลักและรหัสโครงการได้15ตัวอักษร

-มีระบบยอดยกมาประจำปีและโอนเงินระหว่างสมุดได้

-ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงานหรือเอกสารต่างๆได้เอง

-สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้

-สามารถทำงานได้หลายๆฐานข้อมูลใน1โปรแกรม

-รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละUser

-ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการWindows2003,XP,Vista,Win7บนเทคโนโลยี.NETทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

-มีVDOสาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม

-สามารถExportรายงานให้เป็นรูปแบบเอกสารPDF,Excel,DBF,HTML,WordและTextFile

-รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบInternet*

-สามารถทำงานบนระบบNetwork(Multiusersystem)โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน*


Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 60 วัน นะครับผม หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไทยแวร์ได้ครับ ในราคาเพียง 890 บาท ครับ .. และจะจัดส่ง หนังสือคู่มือ , Registration card , แผ่นโปรแกรม และ VDO สาธิตการใช้งานไปให้ โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 0-5344-4111 นี้ได้เลยครับ ..
Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 
0 Nanosoft+MiniAcc+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
account
บัญชี
acc
mini
nanosoft
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 10
22 ธันวาคม 2553 21:43:59 (IP 117.47.200.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
กิตติชัย รัตน์ตนัน
ผมอยากโปรครับช่วยส่งของทั้ง4ชื้นในเกมส์talesrunnerให้ด้วยครับเอาหมวกธอสเเล้วเอาผ้าพันคอธอสเเล้วเอาร้องเทาธอสเเล้วเอาปีกธอสครับขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 9
31 พฤษภาคม 2553 14:30:52 (IP 58.136.51.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
แวะมา
password = 1111
 
ความคิดเห็นที่ 8
15 มกราคม 2553 22:34:24 (IP 115.67.193.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ิิฺิboonyanuch82@hot
โหลดแล้วแต่คำสั่งให้ใส่พาสเวิด ใส่พาสเวิดแล้วแต่ก็ยังเข้าไม่ได้
 
ความคิดเห็นที่ 7
6 ตุลาคม 2552 11:58:35 (IP 124.121.121.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
jee
จะต้องสงซื้อหรือว่า ดาว์โหลด
 
ความคิดเห็นที่ 6
14 มิถุนายน 2551 09:20:00 (IP 124.120.218.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ttt
คือไม่สับซ้อนมาก ใช้ได้ทั้งธุรกิจขนากกลาง ถึงระดับครอบครัว
 
ความคิดเห็นที่ 5
16 กรกฎาคม 2550 14:20:41 (IP 124.121.30.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
nann
ต้องการลองใช้ค่ะ ขอทราบพาสเวิร์ดด้วยได้ไหมคะ จะได้เสนอจเนายพิจารณาน่ะค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4
19 สิงหาคม 2549 21:35:31 (IP 203.209.122.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
jasmine
โหลด Nanosoft Mini account แต่เปิดไม่ได้เพราะไม่ทราบ PASSWORD ค่ะ รบกวน mail มาบอกหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3
20 มีนาคม 2549 21:33:40 (IP 58.147.9.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
paper
ซื้อเถอะครับ อย่าถามกันตรงนี้เลย ของเขาดีจริงครับ บริการดีด้วย ผมอยู่เชียงรายยังสั่งไปใช้ลูกค้าใช้เลยครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2
6 กุมภาพันธ์ 2549 13:15:09 (IP 58.147.115.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
พิศสุวรรณ
อยากทราบวิธีการติดตั้งของโปรแกรม Nanosoft Mini Account อย่างละเลียดค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 1
1 พฤศจิกายน 2548 20:43:32 (IP 58.9.133.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
..
ตกลงpasswordคือไรครับ ต้องการมาก
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ