ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 14 มีนาคม 2563
ผู้เข้าชม : 28,453

School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)
ดาวน์โหลดโปรแกรม School Management Systems ระบบบริหารงานโรงเรียน ที่รองรับโรงเรียน ที่เก็บค่าเทอมเป็นรายเทอม รองรับการแบ่งจ่ายค่าเทอมได้หลายงวด รองรับนักเรียนได้หลักแสนคน

 
Shareware
 
 

Review : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)
Buy : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,463
 
(ทั้งหมด)
6
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น nSoftSMS 1.0.27
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : March 14, 2020)
ผู้เข้าชม 28,453 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows Server 2016
 
 
0 School+Management+Systems+%28%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%29
A- A+

School Management Systems

School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน) : สำหรับโปรแกรมนี้ มีชื่อว่า โปรแกรม School Management Systems มันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้บริหารงานสถานศึกษา ที่ได้ ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยคนไทย โดยภายในโปรแกรมนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดเก็บค่าเทอมนักเรียน เป็นรายภาคเรียน นอกจากนี้ยังรองรับ การแบ่งจ่ายค่าเทอมได้เป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ หรือจะจ่ายครั้งเดียวก็ได้ ในตัวโปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะตั้งค่าโปรแกรมได้เอง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลระดับชั้น และอื่นๆ

นอกจากนี้แล้วระบบบริหารงานโรงเรียน ตัวนี้ ก็ยังรองรับนักเรียนได้ระดับหลักแสนคน (ซึ่งความเป็นจริงไม่ถึงอยู่แล้ว) โดย โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน ตัวนี้สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ โดยการเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โหลดไปทดลองใช้ดู หากสนใจ ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อกับทางผู้พัฒนาได้เลย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


Program Features (คุณสมบัติของ School Management System (ระบบบริหารงานโรงเรียน))

 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลโรงเรียน
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลโรงเรียนในเครือ/สาขาโรงเรียน
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลหมู่เลือด
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลอาศัยอยู่กับ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลจังหวัด
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลระดับการศึกษา
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลอาชีพ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลสัญชาติ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อทูลเชื้อชาติ
 • ข้อมูลหลัก > ข้อมูลศาสนา
 • ข้อมูลหลักสูตร > ข้อมูลหลักสูตรการเรียน
 • ข้อมูลหลักสูตร > ข้อมูลประเภทวิชา
 • ข้อมูลหลักสูตร > ข้อมูลสาขาวิชา
 • ข้อมูลหลักสูตร > ข้อมูลเล่มที่เอกสารปีที่เข้าเรียน
 • ข้อมูลหลักสูตร > ข้อมูลเล่มที่เอกสารปีที่จบการศึกษา
 • ข้อมูลครู > ข้อมูลฝ่าย / สายงาน
 • ข้อมูลครู > ข้อมูลตำแหน่ง
 • ข้อมูลครู > ข้อมูลครู
 • ข้อมูลครู > รายชื่อครู
 • ข้อมูลนักเรียน > ข้อมูลนักเรียน
 • ข้อมูลนักเรียน > ข้อมูลการเลื่อนชั้น
 • ข้อมูลนักเรียน > ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
 • ข้อมูลค่าเทอม > ข้อมูลรายการค่าเทอม
 • ข้อมูลค่าเทอม > ข้อมูลเล่มที่รายการค่าเทอม
 • ข้อมูลค่าเทอม > ข้อมูลการตั้งค่าจัดการค่าเทอม
 • ข้อมูลค่าเทอม > ข้อมูลการชำระเงินค่าเทอม
 • ข้อมูลค่าเทอม > ข้อมูลการแจ้งชำระค่าเทอม
 • ข้อมูลระบบสแกนบัตรมาเรียน > บันทึกเวลามาเรียน เลิกเรียน
 • ข้อมูลระบบสแกนบัตรมาเรียน > ตรวจสอบนักเรียนมาเรียน
 • ข้อมูลระบบสแกนบัตรมาเรียน > รายงานการมาเรียน รายบุคคล
 • ข้อมูลระบบสแกนบัตรมาเรียน > รายงานการมาเรียน รายห้องเรียน
 • ข้อมูลระบบสแกนบัตรมาเรียน > รายงานการมาเรียน รายสาขา/ประเภทวิชา
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลเล่มที่แผนการเรียน
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลหมวดวิชา
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลกลุ่มวิชา
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลกำหนดรายวิชา
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลการสร้างแผนการเรียน
 • ข้อมูลแผนการเรียน > ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
 • ข้อมูลแผนการเรียน > รายงานการลงทะเบียนเรียน
 • ข้อมูลแผนการเรียน > รายงานแผนการเรียน
 • รายงาน > รายชื่อนักเรียน
 • รายงาน > รายชื่อครู
 • รายงาน > รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • รายงาน > รายชื่อใบแจ้งค่าเทอม
 • รายงาน > รายชื่อนักเรียนที่ชำระค่าเทอม
 • รายงาน > สรุปยอดชำระค่าเทอม
 • รายงาน > ใบแจ้งค่าเทอม
 • รูปแบบการออกรายงาน ไฟล์ PDF,Excel,Rpt,Word เลือกได้ตามความเหมาะสม

Version History (ประวัติการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน School Management System อย่างละเอียด)

เวอร์ชั่น nSoftSMS 1.0.27 (วันที่ : 2020-03-14)

เวอร์ชั่น nSoftSMS 1.0.22 (วันที่ : 2019-07-17)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
 • รองรับการทำงานหลายเครื่องพร้อมกัน
 • ใบแจ้งค่าเทอม
 • ระบบลงทะเบียนเรียน ตามรายวิชา
 • จัดการครูผู้สอนตามรายวิชา
 • ป้อนคะแนนผลการเรียน
 • รูปแบบรายงานผลการเรียน

เวอร์ชั่น nSoftSMS 1.0.18 (วันที่ : 2019-01-13)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดระบบ
 • รูปแบบใบเสร็จโรงเรียนออกแบบเองได้
 • ใบแจ้งค่าเทอม
 • ปรับการชำระค่าเทอมตามใบแจ้ง มีการกำหนดส่วนลด
 • แบบสรุปยอดการจ่ายค่าเทอม

เวอร์ชั่น nSoftSMS 1.0.10 (วันที่ : 2018-01-03)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดระบบ
 • ระบบแจ้งชำระค่าเทอม
 • รูปแบบใบเสร็จค่าเทอม 3 ภาษา
 • รูปแบบการใช้งานระบบ 3 ภาษา ไทย ลาว อังกฤษ
 • รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแลน ภายในองค์กร
 • ระบบสแกนบัตรมาเรียน
 • ระบบลงทะเบียนเรียน

เวอร์ชั่น 2018

     1. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวระบบ
     2. รูปแบบของตัวรายงาน
     3. แบบฟอร์มสรุปการจ่ายค่าเทอม
     4. การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย

เวอร์ชั่น 2016

     1. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวระบบ
     2. รูปแบบของตัวรายงาน
     3. แบบฟอร์มสรุปการจ่ายค่าเทอม

เวอร์ชั่น 2.3

     1. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวระบบ

เวอร์ชั่น 2.2

 1. รายงาน สรุปข้อมูลค่าเทอมเป็นรายภาคเรียน
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวระบบ

เวอร์ชั่น 2.0

 1. รายงานใบเสร็จรับเงิน
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรม
 3. เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน
 4. การตั้งค่าของโปรแกรม เช่น คำนำหน้าชื่อ หลักสูตร สาขางาน และอื่นๆ
เวอร์ชั่น 1.0
 1. สามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษาได้หลักแสน คน
 2. สามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนได้ง่าย สะดวก
 3. สามารถบันทึกค่าเทอมได้ง่ายและสะดวก
 4. สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 เครื่อง
 5. มีการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้ด้วยวิธีการที่ง่ายและปลอดภัย

Note : สำหรับในส่วนของ โปรแกรม School Management Systems นี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้ท่านได้สามารถ นำไปใช้กันก่อนเป็นจำนวน 99 รายการ หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องลงทะเบียนสั่งซื้อในราคา 8,900.00 บาท

นอกจากนี้แล้ว คุณยัง สามารถติดต่อกับทางผู้พัฒนา ได้ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

 • E-Mail : natee1633@gmail.com, npsoftsale@gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/Program.Sale
 • LINE ID : nsoftsms
 • Website : http://nateesoft.lnwshop.com/
 • Tel : 089-2793914 (คุณนที)
รูปประกอบ

  School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) :

 
0 School+Management+Systems+%28%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)

 
 
Review : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) ดาวน์โหลด School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย) Buy : School Management Systems (ระบบบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 3
7 กุมภาพันธ์ 2562 15:54:36 (IP 202.29.221.xxx)
โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน (nSoftSMS) : NT.Computer
Download nsoftSMS v 1.0.18
programe :
https://drive.google.com/open?id=1moHHXaEnx5Z9os60Ny8XEIRlCH3IX_Lu
======================
ms sql server :
https://drive.google.com/open?id=0B-gNDZJomrUfWGxaWl9ib29TTjg
======================
Report :
https://drive.google.com/drive/folders/0B-gNDZJomrUfWW1ZUi0tLUxzbTQ?usp=sharing
==========================
รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
รับวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ
สำหรับ องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
https://line.me/ti/p/bPy5RcgVAT
e-Mail : natee1633@gmail.com,npsoftsale@gmail.com
‍ Facebook : https://www.facebook.com/Program.Sale
‍ Line : nsoftsms
Website : http://nateesoft.lnwshop.com
Tel : 089-2793914 คุณนที
ทีมงานพัฒนาโปรแกรมคนไทยเพื่อคนไทย
ร้าน NT.Computer
 
ความคิดเห็นที่ 2
19 พฤศจิกายน 2557 16:27:57 (IP 49.48.91.xxx)
ติดต่อคุณนที 089-2793914
Facebook : https://www.facebook.com/Program.Sale
Line : natee-programsale
15 กันยายน 2559 14:48:17 (IP 171.7.248.xxx)
GUEST
tum
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนมีอะไรบ้างคะ และคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
 
15 กันยายน 2559 17:23:34 (IP 96.30.69.xxx)
OS : Windows (XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 (Seven) / 8 / Server 2012 / 8.1 / 10)
ซีพียู: Pentium Quad Core ขึ้นไป
แรม: 2GB ประเภทหน่วยความจำ: DDR2 ขึ้นไป
 
 
ความคิดเห็นที่ 1
18 พฤศจิกายน 2557 19:51:30 (IP 223.204.191.xxx)
GUEST
ธนานนท์
ฟรีป่าวครับ
7 กุมภาพันธ์ 2562 15:54:18 (IP 49.231.149.xxx)
โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน (nSoftSMS) : NT.Computer
Download nsoftSMS v 1.0.18
programe :
https://drive.google.com/open?id=1moHHXaEnx5Z9os60Ny8XEIRlCH3IX_Lu
======================
ms sql server :
https://drive.google.com/open?id=0B-gNDZJomrUfWGxaWl9ib29TTjg
======================
Report :
https://drive.google.com/drive/folders/0B-gNDZJomrUfWW1ZUi0tLUxzbTQ?usp=sharing
==========================
รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
รับวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ
สำหรับ องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
https://line.me/ti/p/bPy5RcgVAT
e-Mail : natee1633@gmail.com,npsoftsale@gmail.com
‍ Facebook : https://www.facebook.com/Program.Sale
‍ Line : nsoftsms
Website : http://nateesoft.lnwshop.com
Tel : 089-2793914 คุณนที
ทีมงานพัฒนาโปรแกรมคนไทยเพื่อคนไทย
ร้าน NT.Computer
 
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.