ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ)
เมื่อ : 4 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม : 80,165
ดาวน์โหลดโปรแกรม จัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ (งานอบต.) ช่วยในการบริหารจัดการงานด้านข้อมูล ในการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

สั่งซื้อ OBT
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,865
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.1
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : June 4, 2016)
ผู้เข้าชม 80,165 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1
 
 
0 OBT+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรม เบี้ยยังชีพ OBT

OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) : สำหรับโปรแกรมที่มีชื่อว่า โปรแกรม OBT หรือเรียกภาษาไทยว่า งาน อบต เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารข้อมูล เบี้ยยังชีพ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Subsistence Allowance Management นี้สามารถ บริหารจัดการ เบี้ยยังชีพ สำหรับ องค์การบริหารงานส่วนตำบล เพื่อใช้สำหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้ป่วยคนพิการ เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ และอื่นๆ เป็นโปรแกรมที่ เหมาะสำหรับช่วยจัดการบริหารข้อมูลของประชาชน ส่วนงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. 

อีกทั้งยังเหมาะสำหรับงานบริการ ที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel แล้วต้องที่มีปริมาณมาก การทำงานยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เจอกับปัญหาด้านข้อมูล เช่นอายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน คำนวณใหม่ทุกปี ลืมปัญหานี้ไปได้เลย เพราะโปรแกรมแกรม OBT สามารถช่วยคุณได้มากเลยทีเดียว


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถ ของโปรแกรม OBT)

 • จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก อย่างเป็นระบบ
 • มีระบบกำหนดสิทธิ์เพื่อการใช้งาน
 • คำนวณเงินตามกลุ่มอายุอัตโนมัติ
 • ใช้โปรแกรมพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง ไม่จำกัด
 • รายงานหลากหลาย ครบถ้วน
 • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้
 • ใช้งานบน Smart Phone , iPad ,iPhone ได้
 • สามารถพิมพ์บัตรผู้ได้รับเบี้ยยังชีพได้
 • ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร Barcode ได้
 • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประชากร (การย้าย) ระหว่างหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมเดียวกันได้
 • สามารถบันทึกการออกเยี่ยมบ้านและถ่ายรูป ขณะออกเยี่ยมได้ทันที
 • สามารถปักหมุดตำแหน่งบ้าน เวลาออกเยี่ยมจะแสดงเส้นทางไปบ้านโดยอัตโนมัติ บน Smart Phone ได้ 

Program Details (รายละเอียดโปรแกรม) :
 1. จัดเก็บประวัติส่วนตัว/ที่อยู่/ประเภทเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ/ประเภทการรับเงิน/ธนาคารที่โอน/ รูปถ่าย/วันที่ย้ายออก-เสียชีวิต
 2. สามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ได้จาก ชื่อ-นามสกุล-บ้านเลขที่-หมู่ที่
 3. รายงานแบบแสดงรายละเอียดเป็น PDF และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานอื่น ได้ ประกอบด้วย
  1. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่
  2. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามกลุ่มอายุ (60-69 , 70-79 , 80-89 และ 90 ปีขึ้นไป)
  3. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน
  4. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามประเภท (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย)
  5. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ รายงานการจ่ายเงินแสดงจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด
  6. รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามปีงบประมาณที่ได้รับ
 4. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แสดงเป็นกราฟ และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel
  1. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่
  2. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน
  3. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามจำนวนเงินที่ได้รับ
  4. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตาม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วย)
  5. รายงานสรุปการจ่ายเงิน แยกตามกลุ่มอายุและประเภทเงินที่ได้รับ
 5. รายงานการจ่ายเงิน
  1. รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ
  2. รายงานแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วย)
  3. รายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ เฉพาะผู้ที่ได้รับเงินโอนเข้าธนาคาร
  4. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่  เฉพาะผู้ที่มารับเงินด้วยตนเอง
  5. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่ เฉพาะผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
 6. มีระบบพิมพ์บัตรผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
 7. ส่งข้อมูลออกจากระบบ สำหรับส่งธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับเบี้ย
 8. สามารถปักหมุดตำแหน่งบ้าน ที่ต้องการออกเยี่ยมได้
 9. แสดงเส้นทางไปบ้านที่ปักหมุด
 10. สามารถบันทึกรายละเอียดการออกเยี่ยมประชากรในแต่ละครั้งได้
 11. สามารถเก็บบันทึกรูปถ่่าย การออกเยี่ยมประชากรในแต่ละครั้งได้เช่นกัน
 12. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประชากร (การย้าย) ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้โปรแกรมเดียวกันได้

Additiona l Information (ข้อมูลเพิ่มเติม) :

 1. ระบบทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย : จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ได้รับเบี้ยฯ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน) การรับเงิน การโอนเงินเข้าบัญชี ความพิการ โรคประจำตัว ปักหมุดบ้านเอาไว้สำหรับออกเยี่ยม
 2. ระบบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน : จัดเก็บคำขอรับเบี้ยพร้อมหลักฐานการขอรับเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card) ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์ภาพเข้าฐานข้อมูล ถ้าออกเอกสารสูญหาย สามารถนำเอกสารที่จัดเก็บมาใช้งานทดแทนได้ และสามารถ นำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้พิมพ์ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยได้ และ ยังมีระบบการตรวจสอบข้อมูลที่รวดเร็ว
 3. ระบบตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ย : สามารถบันทึกข้อมูลรูปถ่าย หรือ ถ่ายหนังสือรัรองฯ เข้าระบบผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้ง่ายๆ
 4. ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ :
  1. ระบบจ่ายเงินสด ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการบันทึกรับเงิน ทำให้สะดวกรวดเร็ว พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้มารับเงิน หรือ ยังไม่มารับเงินประจำเดือนได้
  2. ระบบส่งเงินให้กับธนาคาร มีรูปแบบการส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อโอนเงินให้กับผู้ที่รับเบี้ย ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส
 5. ระบบบันทึกการสิ้นสุดการรับเบี้ย : สามารถจัดเก็บรายละเอียดการสิ้นสุดการรับเบี้ยของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยแต่ละคนได้ โดยรายละเอียดจะประกอบไปด้วย วันที่สิ้นสุด ประเภทหรือสาเหตที่สิ้นสุด อาทิเช่น เสียชีวิต ย้ายออก หรือ สละสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไฟล์รูปภาพ หมายเหตุ เพื่อบันทึกข้อความช่วยจำเพิ่มเติมได้ อาทิเช่น ย้ายออก จากพื้นที่ไปเพราะเหตุใด หรือแม้แต่ สละสิทธิ์ไปเพราะเหตุใดได้
 6. มีระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยหลากหลาย : สามารถตรวจสอบประเภทเบี้ยที่ได้รับ มีระบบค้นหาที่แม่นยำ และ ชาญฉลาด ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้จาก ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ เป็นต้น
 7. มีระบบรายงานทั้งแบบแสดงรายละเอียด แบบสรุป พร้อมมีกราฟหรือแผนภูมิประกอบ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูล

ชื่อและรหัสผ่านสำหรับการทดลองใช้โปรแกรม OBT
ชื่อผู้ใช้ (Login) : Demo
รหัสผ่าน (Password) : Demo


Note : โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ และ เบี้ยผู้สูงอายุ โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) ท่านสามารถสั่งซื้อ โปรแกรม จัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้ป่วย (งานอบต.) ผ่านเว็บไซต์ Thaiware.com ได้ในราคาพิเศษ กดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เลย


วิดีโอประกอบจาก Youtube
รูปประกอบ

  OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) : OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) : OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) : OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) : OBT (โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ) :

 
0 OBT+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 9
15 ธันวาคม 2556 21:14:43 (IP 171.5.131.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
แจ่มใส
ขอทดลองก่อน
 
ความคิดเห็นที่ 8
3 ธันวาคม 2556 15:03:12 (IP 202.29.57.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
นายเปิ้ร
การตั้งชื่อภาษาอังกฤษ การสร้างระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
 
ความคิดเห็นที่ 7
4 พฤศจิกายน 2556 14:16:49 (IP 202.29.57.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
นายเปิ้ร
สุดยอดเลยคับ
 
ความคิดเห็นที่ 6
6 ธันวาคม 2555 17:49:19 (IP 171.7.33.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
delsnet
ถ้ามีการปรับขั้นเบี้ยยังชีพ คุณสามารถปรับได้ด้วยตนเอง เพราะมีอยู่แล้วในโปรแกรมค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 5
6 ธันวาคม 2555 11:36:10 (IP 223.206.8.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
kip
ถ้าเค้ามีการปรับขั้นเบี้ยยังชีพ แล้วทางบริษัทจะทำการปรับปรุงโปรแกรมให้เราฟรีรึป่าว
 
ความคิดเห็นที่ 4
23 พฤศจิกายน 2555 11:00:13 (IP 171.7.3.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
DELSET
โปรแกรมเบี้ยยังชีพ สามารถติดตั้งใช้งานได้บน Windows,ISAPI,Apache DSO,Linux daemon และใช้งานผ่าน Internet ด้วยระบบ Dinamic Dynamic DNS ได้ด้วยนะค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3
24 สิงหาคม 2555 16:52:57 (IP 171.7.236.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
DELSNET
ขณะนี้ทางเราได้ปรับเวอร์ชั้นสำหรับใช้งานผ่าน Web Browser Ipad Iphone และ Smart Phone เสร็จแล้ว ถ้าดาวน์โหลดหลัง วันที่ 24/08/12 เวลา 16:44 น.
ท่่านจะได้โปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดไปใช้งานทันทีี่ *** สำหรับท่านได้ที่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองแล้วสามารถดาวน์โหลดใหม่เพื่อเปลียนเวอร์ชั่นได้
** แต่จะต้องคัดลอกฐานข้อมูลเดิมออกมเก็บไว่ก่อน และเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้นำข้อมูลที่เก็บไว้มาวางทับฐานข้อมูลเดิมก็สามารถใช้งานต่อได้ทันที

DELSNET
 
ความคิดเห็นที่ 2
17 สิงหาคม 2555 14:51:42 (IP 14.207.240.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
DELSNET
ท่านใดที่ดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ ไปทดลองใช้งานแล้ว สามารถใช้งานข้อมูล ผ่าน Smart Phone ได้เร็วๆ นี้ที่ www.delsnet.co.th
 
ความคิดเห็นที่ 1
24 กรกฎาคม 2555 10:47:36 (IP 27.130.104.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
โปรแกรมเบี้ยยังชีพ
คุณสมบัติ ที่เพิ่มเติม
สามารถพิมพ์ข้อมูลผู้ขาดคุณสมบัติ (ผู้ย้ายออก หรือ ผู้เสียชีวิต)
สามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์ :
http://www.delsnet.co.th/index.php/component/content/article/39-delsnet-services/99-2012-01-04-11-00-09
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ