ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ)
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2554
ผู้เข้าชม : 41,229
โปรแกรม eValuasi ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์บนเว็บ โดยประเมินตัวเอง หรือหัวหน้าประเมิน

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
3,130
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : June 29, 2011)
ผู้เข้าชม 41,229 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows All
 
 
0 eValuasi+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โหลดโปรแกรม eValuasi

eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ) : eValuasi คือ แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์บนเว็บ โดยพนักงานทำการประเมินตัวเอง หรือหัวหน้างานทำการประเมินพนักงาน แล้วส่งต่อไปยังหัวหน้าระดับถัดไปเพื่อทำการประเมินต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ระบบได้กำหนดไว้

โดยซอฟต์แวร์นี้ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องการให้ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ ...


Program Features (คุณสมบัติ ของโปรแกรมนี้)

 • System Flexible : มีเครื่องมือในการกำหนดขั้นตอนในการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ โดยทำงานในลักษณะของ Workflow ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขของ Workflow ได้เอง
 • High performance : ผ่านการทดสอบโดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างเสถียรไม่มีข้อผิดพลาด
 • Easy to use : ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานผ่าน Web Browser ทั้งหมด จึงง่ายต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะใช้ Internet browser เป็นอยู่แล้ว และไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย
 • Unlimited to evaluate : ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้งในการประเมินต่อปี
 • Reduce your appraisal cost : ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมักจะมีราคาแพง และยากต่อการ Support
 • Life Time warranty : ให้การรับประกัน ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบตลอดอายุการใช้งาน
 • Our Experience : ทีมงานเรามีประสบการณ์โดยตรงกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้มาอย่างยาวนาน

Program Benefits (ประโยชน์ ของโปรแกรมนี้)

 1. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจากการประเมิน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการบริหารงานด้านบุคคล เช่น ผลงาน เป้าหมาย ทักษะ พฤติกรรม ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน
 2. ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดด้อยของพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
 3. เป็นข้อมูลหรือเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส หรือการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายต่าง ๆ
 4. เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมภายในองค์กร
 5. สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของระบบการสรรหาบุคลากร
 6. สร้างมาตรฐาน ความโปร่งใส ในการประเมิน ลดปัญหาเรื่องอคติ ลำเอียง ความไม่เป็นธรรมในการประเมิน  
 7. สร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน h. กระตุ้นให้พนักงานภายในองค์กรเกิดการพัฒนาตัวเอง
 8. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงานได้ชัดเจนมากขึ้น
 9. รักษาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือ
 10. ปรับปรุงบุคลากรที่ด้อยประสิทธิภาพ
 11. กำหนดทิศทางในการบริหารงานโดยรวมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจ กลยุทธ์ หรือเป้าหมายต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 12. ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น DEMO Version นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน ชั่วคราว ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 50,000.00 บาท (สำหรับ 1-50 Licenses)

โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : sales@nativesoft.co.th (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-1445-9911 นะครับผม ...


Conditions (เงื่อนไข) :

 1. เงื่อนไข
 2. License จะมีอายุ 1 ปี เมื่อครบปีจะต้องมีการต่ออายุใหม่
 3. ฟรีค่า Support (อีเมล, โทรศัพท์)
 4. ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น Server, PC
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าลิขสิทธิของ Microsoft Windows, Microsoft SQL Server
รูปประกอบ

  eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ) : eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ) : eValuasi (โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานผ่านเว็บ) :

 
0 eValuasi+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 3
3 กรกฎาคม 2556 16:33:23 (IP 101.108.110.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
pichai
แสดงผลเป็น html, excel , graph ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2
4 มกราคม 2556 20:37:11 (IP 171.97.134.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
prakit
อยากทราบว่า หลังจากประเมินแล้ว มีการประมวล รายงาน ออกมาในรูปแบบใดได้บ้าง ครับ ใน คลิบ ไม่ได้แสดงรายงานผล report ตรับ
 
ความคิดเห็นที่ 1
28 มิถุนายน 2554 18:30:49 (IP 115.87.50.xxx)
Profile Picture
Comment Bubble Triangle
หากสนใจแบบ SaaS (Software as a servcice) ก็มีนะครับ

http://www.evaluasi.biz/saas.aspx
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ