ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป)
เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2556
ผู้เข้าชม : 23,496
โปรแกรมร้านถ่ายรูป หรือ โปรแกรมบริหารงานร้านถ่ายรูป งานถ่ายภาพแบบสตูดิโอ (Studio) ต่างๆ จัดการได้หมด

สั่งซื้อ Nanosoft Photo.NET
 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
2,295
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : May 1, 2013)
ผู้เข้าชม 23,496 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 2000 , Windows XP , Windows Vista , Windows Server 2008
 
 
0 Nanosoft+Photo.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรมร้านถ่ายรูป

Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) : โปรแกรม Nanosoft Photo.NET เป็น โปรแกรมร้านถ่ายรูป หรือ โปรแกรมบริหารงาน ร้านถ่ายรูป  ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจ ร้านถ่ายรูป โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการรับงาน อาทิเช่น งานอัดรูป , งานสมุดภาพ , ปฎิทิน , งานถ่ายภาพ Studio หรือ งานถ่าย VDO เป็นต้น

โดยในตัวโปรแกรมจะมีระบบการขายสินค้า อาทิเช่น กล้อง , ฟิลม์ , เลนส์ , กรอบรูป ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ระบบ การจัดซื้อ , ระบบ สินค้าคงคลัง , ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน , ใบรับเงินมัดจำ , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น


ร้านถ่ายรูป

Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมร้านถ่ายรูป) : ในตัวโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ ดังต่อไปนี้

ระบบการรับงาน ของ ร้านถ่ายรูป

ในส่วนนี้ เป็นระบบการรับงานของร้านถ่ายรูป ซึ่งจะประกอบไปด้วย การรับงาน ในแบบ ต่างๆ อาทิเช่น งานอัดรูป , งานสมุดภาพ , ปฎิทิน , งานถ่ายภาพ Studio , งานตกแต่งภาพ หรือ งานถ่าย VDO เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถที่จะสร้างรหัสงานได้เอง นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบรับงาน , การรับเงินมัดจำ อีกทั้ง ระบบยังรองรับในเรื่องของ โปรโมชั่น และ ของแถมอีกด้วย โดยจะมี ระบบรายงานการรับงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
 1. รายงานการรับงานถ่ายรูปประจำวัน
 2. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามประเภทของงาน ประจำวัน
 3. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามรหัสลูกค้า
 4. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามชนิดภาษี
 5. รายงานการรับเงินประจำวัน
 6. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามรหัสพนักงาน
 7. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามสถานะของงาน
 8. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามวันที่กำหนดส่งงาน
 9. รายงานการรับงานถ่ายรูปตามสถานะของแถม
 10. รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
 11. ออกรายงานเชิงวิเคราะห์
 12. ฯลฯ

2013-04-26_233133

ระบบการขาย
 
เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า เช่น กล้อง , ฟิลม์ , กรอบรูป , กระดาษอัดรูป, เมมโมรี่การ์ด ต่างๆ เช่น SD Card ฯลฯ นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา , การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ คือ สินค้ารวมภาษี , สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
 1. รายงานการขายสินค้าประจำวัน
 2. รายงานภาษีขายประจำวัน
 3. รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
 4. รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
 5. รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
 6. รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
 7. รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
 8. รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
 9. รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
 10. รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
 11. รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
 12. รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
 13. รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
 14. รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
 15. รายงานเชิงวิเคราะห์
 16. ฯลฯ 

ระบบสต๊อกสินค้า

ระบบสต๊อกสินค้านี้ เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ของร้านถ่ายรูป ซึ่งในระบบนี้จะประกอบไปด้วย การโอนคลังสินค้า , การเบิกสินค้า , การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา โดย ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ , รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่ง ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า

โปรแกรมร้านถ่ายรูป จะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมก็จะทำการตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้านี้จะรองรับการคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตรฐาน ราคาต้นทุนเฉลี่ย และ สินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับ การแตก หน่วยสินค้า เช่น โหล , ลัง , แพ็ค และ รองรับสินค้าที่มีรหัสประจำสินค้า (Serial Number) พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ราคา ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น 
 1. รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
 2. รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่ม สินค้าคงคลัง
 3. รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 4. รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 5. รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
 6. รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามรหัสประจำสินค้า (Serial Number)
 7. พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
 8. รายงานการโอนคลังประจำวัน
 9. รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
 10. รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
 11. รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
 12. รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
 13. รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
 14. รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
 15. รายงานการรับสินค้าอื่นๆ ประจำวัน
 16. รายงานการรับสินค้าอื่นๆ ตามรหัสสินค้า
 17. รายงานการรับสินค้าอื่นๆ ตามประเภทการรับ
 18. รายงานการรับสินค้าอื่นๆ ตามพนักงานผู้บันทึก
 19. ฯลฯ

ระบบการจัดซื้อ

ในส่วนนี้จะเป็นระบบ การจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การสั่งซื้อสินค้า , การรับสินค้า , การยกเลิกการรับสินค้า ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะเชื่อมโยง ไปยังระบบสต๊อกโดย อัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถ ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น 
 1. รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
 2. ออกรายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
 3. รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
 4. รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด / เชื่อ
 5. รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
 6. รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
 7. รายงานการรับสินค้าประจำวัน
 8. รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
 9. รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
 10. รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด / เชื่อ
 11. ออกรายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
 12. รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
 13. รายงานเชิงวิเคราะห์
 14. ฯลฯ 
ระบบการเงิน ภายใน ร้านถ่ายรูป
 
เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ที่ร้านถ่ายรูปทั่วไป จำเป็นจะต้องมี ซึ่งระบบนี้จะประกอบไปด้วย สมุดเงินสด , สมุดบัญชีธนาคาร ,การรับเช็ค หรือ การจ่ายเช็ค  โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า,ระบบการขาย,ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้  โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังสามารถ บันทึกรายการรับจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม และ สามารถตรวจสอบการผ่านรายการรับจ่ายในแต่ละรายการได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ  อาทิเช่น 
 1. รายงานการรับจ่ายประจำวัน
 2. รายงานการรับจ่ายตามรหัสสมุด
 3. รายงานการรับจ่ายตามรหัสรายการ
 4. รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต
 5. รายงานเช็ครับครบกำหนด
 6. รายงานเช็คจ่ายครบกำหนด
 7. รายงานการรับจ่ายตามชนิดเอกสาร
 8. ฯลฯ 
ระบบการตั้งรหัส
 1. รหัสของแถม ใช้สำหรับตั้งรหัสของแถม ที่ให้แก่ลูกค้าร้านถ่ายรูป
 2. รหัสประเภทงาน ใช้สำหรับจัดกลุ่มหลักของงาน เช่น งานอัดรูป , งานตัดต่อ VDO , งานตกแต่งรูป , งาน Studio เป็นต้น
 3. รหัสงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสงานย่อย เช่น งานอัดรูปขนาด 4 x 6 นิ้ว งานอัดรูปขนาด 5 x 8 นิ้ว และ งานอัดรูปขนาด 6 x 8 นิ้ว โดยการเชื่อมรหัสมาจากรหัสประเภทงาน
 4. รหัสโปรโมชั่น ใช้สำหรับตั้งรหัส โปรโมชั่น เช่น อัดรูป 4 x 6 นิ้ว 20 ใบ แถม รูป 5 x 8 นิ้ว 2 ใบเป็นต้น โดยสามารถกำหนดช่วงของโปรโมชั่นได้ รหัสกลุ่มลูกค้า ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าราคาพิเศษ เป็นต้น
 5. รหัสลูกค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย , การตั้งวงเงินเครดิต , ระดับของลูกค้า หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
 6. รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย ใช้สำหรับจัดกลุ่มของผู้จำหน่าย อาทิเช่น ผู้จำหน่ายทั่วไป , ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทกล้อง เป็นต้น
 7. รหัสผู้จำหน่าย ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ รวมไปถึง การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
 8. รหัสคลังสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง
 9. รหัสกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มกล้อง , สินค้ากลุ่มฟิลม์ , สินค้ากลุ่ม Accessories เป็นต้น
 10. รหัสยี่ห้อสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โซนี่ , แคนนอน , พานาโซนิค , JVC เป็นต้น
 11. รหัสสีสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง , ดำ , เทา , เหลือง เป็นต้น
 12. รหัสรุ่นสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น DSC TX5, DSC TX7 เป็นต้น
 13. รหัสการเบิก/รับสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้ , เบิกทิ้ง , รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น
 14. รหัสสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า , การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง (แยกคลัง) , การใส่รูปภาพสินค้า และ การป้อน Serial Number ของสินค้า
 15. รหัสพนักงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ , การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพพนักงาน เป็นต้น
 16. รหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด ใช้สำหรับตั้งรหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น บัญชีเงินสด , บัญชี ธ.กรุงไทย สาขา หนองหอย เป็นต้น
 17. รหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด ใช้สำหรับตั้งรหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น รายรับจากการขาย,รายรับจากการบริการ,รายจ่ายค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
ระบบอรรถประโยชน์
 1. Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้งาน
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 5. ระบบการเก็บ Log เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ว่าทำการป้อนข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล หรือ พิมพ์ข้อมูล ใดไปบ้าง
 6. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

ความสามารถพิเศษของโปรแกรมร้านถ่ายรูป

 

 1. ตั้งรหัสงาน และ รหัสสินค้าได้ 15 ตัวอักษร
 2. ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสงานได้เอง โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
 3. รองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น  สินค้าปกติ , สินค้ามี Serial Number , สินค้าประเภทบริการ และ  สินค้าที่ไม่มีการตัดสต๊อก
 4. รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดในระบบการรับงาน เช่น การค้นหาใบรับงานด้วยการยิงผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 5. รองรับระบบการตรวจสอบสถานะของใบรับงาน
 6. รองรับระบบการขายสินค้า เช่น กล้อง , ฟิลม์ , กรอบรูป ฯลฯ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้เอง
 7. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
 8. สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า ได้
 9. สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
 10. รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
 11. สามารถ รองรับระบบการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
 12. รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการขายเสร็จสิ้น
 13. รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ , ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
 14. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน, ใบรับเงินมัดจำ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี,ใบส่งของชั่วคราว, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว, ใบเสนอราคา และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
 15. ผู้ใช้สามารถ ออกแบบ รายงาน และ เอกสารต่างๆ ได้เอง ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากๆ
 16. เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 17. สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 18. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 19. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละชื่อผู้ใช้งาน (Username)
 20. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003, XP, Vista, Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 21. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 22. สามารถนำส่งออก (Export) รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และ Text File ได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

Note : โปรแกรมร้านถ่ายรูป นี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน โดยลองใช้ได้ ก่อน 30 วัน หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไทยแวร์ได้ ในราคาเพียง 5,900 บาท ครับ และจะจัดส่ง หนังสือคู่มือ , Registration card , แผ่นโปรแกรม และ VDO สาธิตการใช้งานไปให้ โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@nanosoft.co.th (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ 0-5344-4111  ได้อีกด้วยเช่นกัน


Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

รูปประกอบ

  Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) : Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) : Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) : Nanosoft Photo.NET (โปรแกรมร้านถ่ายรูป บริหาร ร้านถ่ายรูป) :

 
0 Nanosoft+Photo.NET+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
31 สิงหาคม 2553 09:12:05 (IP 182.52.192.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
mama
ลองเปิดดูหน้าตาน่าใช้ดีนะ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ