ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

Seansoft Stock Control (โปรแกรม Stock Control ระบบจัดการ สต๊อกสินค้า) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Seansoft Stock Control (โปรแกรม Stock Control ระบบจัดการ สต๊อกสินค้า)
เมื่อ : 1 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าชม : 47,343
ดาวน์โหลดโปรแกรม Seansoft Stock Control ใช้จัดการระบบสั่งซื้อ-ตรวจรับสินค้า เบิก-คืนสินค้า โอนสินค้า ออกใบแจ้งสั่งซื้อรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
20,316
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.0.110
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : October 1, 2016)
ผู้เข้าชม 47,343 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1
 
 
0 Seansoft+Stock+Control+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+Stock+Control+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

Seansoft Stock Control

โปรแกรมจัดการระบบ สต๊อกสินค้า Seansoft Stock Control

Seansoft Stock Control (โปรแกรม ระบบจัดการ สต๊อกสินค้า) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Seansoft Stock Control เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ดูแลในส่วนของสต๊อกสินค้า ความสามารถของโปรแกรมได้แก่ ระบบสั่งซื้อ-ตรวจรับสินค้า (Purchase Order - Receipt) ระบบเบิก-คืนสินค้า (Shipment- Return) โอนสินค้าระหว่างคลัง (Transfer Within Location) โอนสินค้าข้ามรหัส (Transfer Without Product Code) และระบบการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับโรงงาน หรือ บริษัท ที่มีสินค้าหลายคลัง (บริษัทที่มี คลังเดียวก็สามารถใช้ได้)

โดยที่ตัวโปรแกรม Seansoft Stock Control รองรับการใช้งานแบบ Multi User (ไม่จำกัดจำนวน User ผู้ใช้งาน) สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของโปรแกรม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล หรือ สิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ตามตำแหน่งงานหน้าที่ของแต่ละผู้ใช้งาน นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีระบบในการออก ใบแจ้งสั่งซื้อ การเปลี่ยนรหัสสินค้า และการรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด ทั้งรายงานประจำเดือน ที่สามารถแยกเป็นวันที่ หรือ รายงานประจำปี ที่สามารถแยกเป็นรายเดือนได้อีกด้วย


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Seansoft Stock Control เพิ่มเติมอย่างละเอียด)

 • ระบบการบันทึกข้อมูลสินค้า
  • สามารถบันทึกข้อมูลคลังสินค้า ได้ สินค้า 1 ตัวอาจอยู่หลายคลัง
  • สามารถบันทึกข้อมูลกลุ่มสินค้าได้ 
  • สามารถบันทึกข้อมูลหมวดสินค้าได้ 
  • สามารถบันทึกข้อมูลหมวดสินค้าย่อยได้ 
  • สามารถบันทึกข้อมูล Special Group ได้  (การใช้ประโยชน์ เช่น นำไปใช้ระบุกลุ่มสินค้าที่ ถูกเบิกมากที่สุด,ถูกเบิกมาก,ถูกเบิกน้อยที่สุด เป็นต้น)
  • สามารถบันทึกข้อมูล ประเภทใบส่งสินค้า ได้ 
  • สามารถบันทึกข้อมูล รายการสินค้าได้ รองรับหน่วยนับสินค้าได้ หลายหน่วย ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึกข้อมูล รายละเอียดร้านค้า (Supplier) ได้
  • สามารถเปลี่ยนรหัสสินค้า (Product Code Change)
 • สามารถออกใบแจ้งสั่งซื้อ ได้ (Purchase Request)  
  • ใบแจ้งสั่งซื้อสินค้าปกติ
  • ใบแจ้งสั่งซื้อสินค้าจัดรายการ       
 • ฟังก์ชั่นการออกใบสั่งซื้อได้ (Purchase Order) 
  • สามารถนำใบแจ้งสั่งซื้อมาออกใบสั่งซื้อได้ (PR --> PO)
  • สามารถตรวจสอบได้ว่า PO ใบไหนที่ยัง ไม่ Completed ได้
  • สามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าตัวไหน ยังได้รับสินค้ายังไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
  • มีสรุปยอดเบิกย้อนหลัง 12 เดือน เพื่อช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
  • สามารถระบุส่วนลด ได้อย่างละเอียดถึง 4 ขั้นตอน 
 • สามารถตรวจสอบใบ Receipt ในการรับสินค้าที่สั่งซื้อได้
  • ใบรับมีได้หลาย PO
  • สามารถตัด PO ได้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกยอดตั้งต้นได้ (Beginning)
 • สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้ (โอนได้ทั้งรหัสสินค้าเดียวกัน และ โอนข้ามรหัส) (Transfer)
 • สามารถเปลี่ยนรหัสสินค้าได้ (Change Product Code)
 • สามารถคำนวณ หาจำนวนสินค้าต่ำสุด และ แจ้งเตือนกรณีมีสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ (เฉพาะบาง User)
 • สามารถสร้าง User และ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมได้ รวมถึง กำหนดสิทธิ์ การ
  • เพิ่มข้อมูล (Adding)
  • แก้ไขข้อมูล (Editing)
  • ลบข้อมูล (Deleting)
 • สามารถค้นหารายการสินค้าได้ 
 • สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของโปรแกรมได้ 
 • สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานได้
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร มาทำอะไร กับเอกสารใบไหน วันไหน เวลาใด และใช้เครื่องไหน (Transaction History)
 • สามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไป ของ สินค้าได้ (Transaction History) เช่น 
  • สินค้ารหัส A0001  เคยรับเข้ามาจำนวนเท่าใด ถูกเบิกออกไป เท่าใด เมื่อวันที่เท่าไหร่ จากเอกสารใบไหน  รับเข้าคลังไหน เบิกออกจากคลังไหน ฯลฯ 
 • ระบบการออกรายงาน
  • รายงานรายละเอียดสินค้า
  • รายงานสินค้าทั้งหมด
  • รายงานแนะนำสั่งซื้อสินค้า
  • รายงานใบบันทึกยอดตั้งต้น
  • รายงานข้อมูลสินค้าในคลัง
  • รายงานสรุปสต๊อกสินค้า (สามารถดูเป็นช่วงระหว่างวันที่ได้)
   • แสดงจำนวน การรับสินค้าจากร้านค้า, รับสินค้าคืน, เบิกสินค้า, ยอดยกมา, แยกตามคลังสินค้า  ตามช่วงวันที่ที่เลือก 
  • รายงานสรุปยอดรับสินค้าประจำเดือน (จากร้านค้า / สินค้าที่สั่งซื้อ)
   • แสดงจำนวนที่รับจากร้านค้า แยกเป็นวัน (วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) , ยอดยกมา
  • รายงานสรุปยอดเบิกสินค้าประจำเดือน
   • แสดงจำนวนที่เบิกสินค้า แยกเป็นวัน (วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) , ยอดยกมา
  • รายงานสรุปยอดรับสินค้าประจำปี (จากร้านค้า / สินค้าที่สั่งซื้อ)
   • แสดงจำนวนที่รับจากร้านค้า แยกเป็นเดือน (มกราคม - ธันวาคม) , ยอดยกมา
  • รายงานสรุปยอดเบิกสินค้าประจำปี 
   • แสดงจำนวนที่เบิกสินค้า แยกเป็นเดือน (มกราคม - ธันวาคม) , ยอดยกมา
  • รายงานสรุปยอดสต๊อกสินค้ารายเดือนประจำปี
   • แสดงจำนวน การรับสินค้าจากร้านค้า,รับคืนสินค้า,เบิกสินค้า,ยอดยกมา แยกเป็นรายเดือน แล้วสรุปเป็นรายปี
 • ระบบการออกใบสั่งซื้อสินค้า
  • ใบแจ้งสั่งซื้อสินค้าปกติ
  • ใบแจ้งสั่งซื้อสินค้าจัดรายการ
  • ใบตรวจรับสินค้าจากร้านค้า (ใบตรวจรับสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • ใบเบิกสินค้า
  • ใบรับสินค้าคืน

Required Program : เนื่องจาก โปรแกรมที่คุณกำลังจะ ดาวน์โหลด ต่อไปนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้งานร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มี ติดตั้งเอาไว้บนเครื่อง ก็ขอให้ดาวน์โหลดไปไว้ประจำเครื่องได้เลย ดาวน์โหลดกันครั้งเดียว และ ติดตั้งครั้งเดียวเท่านั้น


Note : โปรแกรม Seansoft Stock Control ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้คุณ ได้สามารถ นำไปใช้กันก่อนเป็นจำนวน 7 วัน หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 15,000.00 บาท เท่านั้น

และนอกจากนี้แล้ว คุณสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : Privatesub2006@gmail.com (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ทันทีเลย

 
0 Seansoft+Stock+Control+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+Stock+Control+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 12
9 มิถุนายน 2557 22:08:19 (IP 27.55.204.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
sean
กรณีที่ดาวโหลดไฟล์ไม่ได้ สามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่นี่ครับผม
http://sean-soft.com/Products.php
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ
 
ความคิดเห็นที่ 11
27 กุมภาพันธ์ 2556 17:01:00 (IP 49.49.98.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
phomai 2
มันเปิดใช้งานไม่ได้คับ รบกวนแนะนำการติดตั้งและวิธีการใช้หน่อยได้ไหมคับ ที่ E-mail manop021.mk@gmaik.com ขอบคุณนะคับ
 
ความคิดเห็นที่ 10
21 มิถุนายน 2555 12:38:33 (IP 182.53.159.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
kan
สนใจโปรแกรมนี้มากเลยแต่เปิดไม่ได้รบกวนช่วยส่งโปรแรมมาที่เมลนี้ได้มั้ยครับ potter_nakan1412@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 9
13 มีนาคม 2555 10:34:23 (IP 118.173.229.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
lek
ที่เมล Noreesa_0054@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 8
13 มีนาคม 2555 10:32:05 (IP 118.173.229.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
lek
มันเปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนแนะนำการติดตั้งและวิธีการใช้หน่อยได้ไหมค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 7
1 กันยายน 2553 11:36:46 (IP 118.173.134.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
pim
สนใจโปรแกรม Seansoft stock control แต่ดาวน์โหลดไฟล์ๆไม่ได้ค่ะ รบกวนคุณชินช่วยส่งไฟล์มาให้หน่อยค่ะ ทางอีเมลล์ ladygirl_inlove@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 6
16 มิถุนายน 2553 08:32:45 (IP 161.200.132.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
เซงแม้ว
แล้วบอก freeware ไรฟะ
 
ความคิดเห็นที่ 5
27 กันยายน 2552 11:00:07 (IP 119.31.93.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
sathid
เอาไว้ศึกษาครับ
 
ความคิดเห็นที่ 4
25 สิงหาคม 2552 21:18:27 (IP 114.128.117.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ณรัฐ โสวัน
น่าใช้ คับ น่าลองดูว่าจะเอาไปลองเหมือนกันคับเนียะ
 
ความคิดเห็นที่ 3
21 สิงหาคม 2552 23:06:48 (IP 58.8.150.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ทองเสี่ยน
ขอบคุณ สำหรับ ทุกคะแนนโหวตครับ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ