ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

School Activity Management System (โปรแกรมระบบงานกิจกรรม) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
School Activity Management System (โปรแกรมระบบงานกิจกรรม)
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าชม : 26,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม School Activity Management ใช้บริหารกิจกรรม บันทึก สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตารางเรียน ฯลฯ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ทำงานผ่านระบบ LAN ออปชั่นเพียบ

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
3,214
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 2.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : May 24, 2014)
ผู้เข้าชม 26,777 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows All
 
 
0 School+Activity+Management+System+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

School Activity Management System (โปรแกรมระบบงาน กิจกรรมโรงเรียน) : โปรแกรมระบบงานกิจกรรม ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งเสร็จสามารถทำงานได้เลย ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลและทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ซึ่งทำการรวบรวมเอกสารต่างๆ จากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตามปกติ ไม่ต้องเสียเวลาและลงทุนสูงทำบัตรรูด หรือสแกนบาร์โค้ด มันสามารถตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและครู ได้ทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตารางเรียน และกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมหลัก สามารถตรวจเช็ค ควบคุม ดูแลนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำให้กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมวันพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ง่าย สามารถควบคุมปกครองดูแลนักเรียนและครูให้เป็นไปอย่างมีระบบ


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม School Activity Management)

 • โปรแกรมนี้สามารถ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชัน ยกเว้น Windows 3.11
 • สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan) สำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องก็สามารถใช้งานได้หมด
 • สามารถตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและครู 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตารางเรียน และกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ
 • ใช้วิธีการแบบเดิม คือ บันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ(สามารถพิมพ์ฟอร์มทั้ง 3 กิจกรรม เพื่อใช้งานได้ แต่ละฟอร์มบันทึกกิจกรรมมีรายชื่อนักเรียนกำกับด้วย เพื่อป้องกันการบันทึกผิดพลาด) ทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตารางเรียน และกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ
 • โปรแกรมมีเมนูการทำงานเด่นชัด สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถนำข้อมูลเข้าโปรแกรมได้รวดเร็ว โดยจะคีย์เฉพาะนักเรียนที่ขาดเรียนเท่านั้น เช่น คีย์ 1ข15ป20ล โปรแกรมจะแปลผลเป็น ทุกคนร่วมกิจกรรมหมด ยกเว้น เลขที่ 1 ขาด เลขที่ 15 ป่วย เลขที่ 20 ลากิจ เป็นต้น และจะนำข้อมูลเข้าโปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้นหากใช้โปรแกรมแบบเครือข่าย (Lan)
 • สามารถพิมพ์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียนและครู ได้หลายแบบ และสามารถเลือกพิมพ์สรุปเป็นรายสัปดาห์ หรือพิมพ์สรุปตามเลือกได้ หากเลือกสรุปสัปดาห์ที่ 1-22 หมายถึง สรุปทั้งภาคเรียน สามารถนำมาประกอบการพิจารณาผลงานได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือแจ้งผู้ปกครองได้ อีกทั้งสามารถจ่าหน้าซองถึงผู้ปกครองได้ด้วย
 • สามารถคีย์รายชื่อนักเรียนขึ้นเอง หรือรับโอนรายชื่อนักเรียนจากโปรแกรมงานทะเบียน หรือจากโปรแกรมจัดทำ ปพ.5 ของ ผู้เขียนโปรแกรมได้
 • สามารถพิมพ์ใบรายชื่อนักเรียนใช้งานอื่นๆ ได้
 • สามารถแยกส่วนทำงานได้ กล่าวคือ งานปกครอง ทำงานเฉพาะกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ ส่วนงานวิชาการทำงานเฉพาะกิจกรรมตามตารางเรียน หรือจะทำงานร่วมกันก็ได้
 • ทุกกิจกรรมสามารถพิมพ์รายงานให้ที่ปรึกษา ให้หัวน้าระดับ รายงานผู้บริหารได้
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงานได้ เช่น พิมพ์เฉพาะสรุป หรือจะพิมพ์ทุกรายละเอียดก็ได้
 • สามารถกำหนดชื่อรายงาน และกำหนดข้อความท้ายรายงานได้ เช่น กำหนดข้อความท้ายรายงานเป็นคนลงชื่อ หรือคำสั่ง หรือข้อความตามกำหนดได้
 • ทำงานทีละ 1 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 22 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ดังนั้น สามารถกำหนดวันเดือนปีเริ่มต้นภาคเรียน ต่อจากนั้น โปรแกรมจะกำหนดวันต่างๆ ให้ทั้ง 22 สัปดาห์
 • สามารถกำหนดกิจกรรมวันพิเศษได้สูงสุด 20 วัน เช่น วันเด็ก วันสุนทรภู่ วันมาฆบูชา เป็นต้น
 • สามารถสำรองข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลสำรองได้ ในกรณีฐานข้อมูลของเดิมมีปัญหา
 • สิ้นสุดภาคเรียน หลังจากสำรองข้อมูลเก็บไว้แล้ว สามารถเริ่มต้นข้อมูลใหม่ได้ 2 แบบ ได้แก่ กรณีที่ 1 เป็นภาคเรียนที่ 2 ต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ให้คงรายชื่อนักเรียนและครูไว้ ลบเฉพาะผลการบันทึกสัปดาห์ที่ 1–22 ทิ้ง และกรณีที่ 2 เป็นภาคเรียนที่ 1 นักเรียน ที่จบออกไปให้ลบออก นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ให้ปรับชั้น เช่น ม.1 เป็น ม.2 เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่เข้าใหม่ ให้คีย์เพิ่มด้วยตนเอง หรือรับโอนข้อมูลโปรแกรมทะเบียนหรือโปรแกรมจัดทำ ปพ.5 ของผู้เขียนโปรแกรมได้
 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
 • สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง และเครื่อง ดังนั้นหากเครื่องเสียหรือติดไวรัส สามารถติดตั้งใหม่ได้
 • สามารถใช้งานได้ ทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา
 • มีระบบช่วยเหลือ หรือ Help หากติดขัด สงสัย สามารถกด F1 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
 • หากโปรแกรมผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้เขียนโปรแกรมจะทำการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่หรือปรับเวอร์ชัน และส่งโปรแกรมที่ปรับเวอร์ชันให้โรงเรียนที่สั่งซื้อ ฟรี โรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ เพียงแต่สำรองข้อมูลจากโปรแกรม เวอร์ชันเก่า แล้วนำมาเรียกใช้กับโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ โปรแกรมเวอร์ชันใหม่จะปรับข้อมูลให้อัตโนมัติ โปรแกรมเวอร์ชันใหม่
 • ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป หากมีปรับเวอร์ชันโปรแกรม ดาวน์โหลดได้ ฟรี

Username & Password (การเข้าสู่ระบบ)

 • หลังจากที่ ติดตั้งตัวอย่างโปรแกรมเสร็จ เข้าใช้โปรแกรมโดยเลือก Start > All Programs > ชื่อโปรแกรมตัวอย่างที่ติดตั้ง > รหัสโรงเรียน คีย์ 11-111 >
  • รหัสผ่านหรือรหัสผู้ควบคุมระบบ คีย์ 11111111
  • รหัสผู้ใช้ Admin คีย์ 99999999

Note : โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้กันฟรีๆ (FREE) ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถที่จะ ติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : terawatsup@hotmail.com หรือทางเบอร์โทรศัพท์ : 08-1966-1710 (คุณธีรวัฒน์ สุพพัตกุล) หรือ www.teesoftware.com ได้ทันทีเลย

 
0 School+Activity+Management+System+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 3
21 พฤษภาคม 2557 12:23:34 (IP 110.77.197.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
รหัสผ่านสำหรับตัวทดลองใช้ ให้กรอกดังนี้นะค่ะ
User : 11111
Pass : 11111111
 
ความคิดเห็นที่ 2
1 สิงหาคม 2554 15:43:14 (IP 202.29.60.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
อ.คนึง
โหลดโปรแกรมได้แล้วนะคับแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะด่อนเข้าให้ใส่รหัสโรงเรียนนะครับ พอดีจะทดลองใช้ถ้าดีจะสั่งซื้อแบบเต็ม จะทำอย่างไรถึงจะเข้าโปรแกรมได้คับ
คำถามที่ ๒ ถ้าสั่งซื้อจะมีราคาประมาณเท่าไหร่คับ
คำถามที่ 3 ถ้าแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมจะคิอดราคาเพิ่มไหมคับ
ข้อส่งข้อมูลกลับด้วยนะคับ Kanung.kab@chaiyo.com ขอบคุณมากครับ
24 กรกฎาคม 2560 13:55:17 (IP 1.1.193.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
โหลดโปรแกรมได้แล้วนะคับแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะด่อนเข้าให้ใส่รหัสโรงเรียนนะครับ พอดีจะทดลองใช้ถ้าดีจะสั่งซื้อแบบเต็ม จะทำอย่างไรถึงจะเข้าโปรแกรมได้คับ
ข้อส่งข้อมูลกลับด้วยนะคับ paruhat2527@gmail.com ขอบคุณมากครับ
โทร 0807667071
 
25 กรกฎาคม 2560 18:04:50 (IP 180.183.244.xxx)
Profile Pictureระดับผู้ใช้ : Admin
Comment Bubble Triangle
Username & Password (การเข้าสู่ระบบ)

หลังจากที่ ติดตั้งตัวอย่างโปรแกรมเสร็จ เข้าใช้โปรแกรมโดยเลือก Start > All Programs > ชื่อโปรแกรมตัวอย่างที่ติดตั้ง > รหัสโรงเรียน คีย์ 11-111 >
รหัสผ่านหรือรหัสผู้ควบคุมระบบ คีย์ 11111111
รหัสผู้ใช้ Admin คีย์ 99999999
 
 
ความคิดเห็นที่ 1
12 มีนาคม 2552 23:34:29 (IP 117.47.77.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
นายสุชาติ วงศ์ดี
ใช้แล้ว ควบคุมทั้งครูและนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ