ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (ปพ.5) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (ปพ.5)
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2559
ผู้เข้าชม : 69,643
โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ปพ.5 หรือ ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ใช้ทำหลักฐานการศึกษา บันทึกผลการเรียนของนักเรียน สำหรับ กับครูผู้สอน ใน โรงเรียนระดับประถมและมัธยม

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
18,273
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 6.01b
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : July 19, 2016)
ผู้เข้าชม 69,643 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows XP , Windows Vista , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%28%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรม บันทึกผลการเรียนประจำวิชา

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปพ.5

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (ปพ.5) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม บันทึกผลการเรียนประจำวิชา หรือชื่อเดิมว่า โปรแกรม ปพ.5 (PP5) มันเป็น โปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณครูผู้สอน เป็นอย่างมาก มันเอาไว้ใช้เพื่อวัดผล และ ประเมินผลในรายวิชาที่ ตนเองสอน อีกทั้ง โปรแกรมยังได้ถูกออกแบบมาให้ตรงตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกเวลาเรียน การบันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อย่างการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ รวมไปถึงการบันทึกการ ประเมินสมรรถนะ ความสามารถของผู้เรียน และสรุปผลการเรียนได้อย่างละเอียด โดยที่สามารถใช้งานได้กับนักเรียนในทุกช่วงชั้นปี ทุกรายวิชา และทุกปีีการศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษามากกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ใช้งานโปรแกรมตัวนี้อยู่

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ปพ.5 ก็ยังสามารถใช้บันทึกข้อมูล ทุกอย่างลงในโปรแกรมด้วย คอมพิวเตอร์ และ ยังสามารถสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 เพื่อนำไปประกอบเป็นรูปเล่มรายงานได้อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เพียงแต่จะช่วยลดงานของครูผู้สอนและฝ่ายงานทะเบียนให้สามารถทำงานได้ง่าย และสะดวก รวดเร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณของโรงเรียน ในการถ่ายเอกสาร หรือสั่งโรงพิมพ์ทำแบบฟอร์มการบันทึกผลการเรียนประจำวิชาต่างๆ ได้อีกด้วยเช่นกัน


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ปพ.5 เพิ่มเติม อย่างละเอียด)

 • สามารถบันทึกผลการเรียน ของคะแนนข้อสอบกลาง และแก้ไขร้อยละของข้อสอบกลางได้
 • มีระบบในการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ของนักเรียนได้อย่างละเอียด
 • สามารถเลือกสถานภาพของนักเรียนในโรงเรียนได้หลากหลายสถานะ เช่น 
  • เรียนอยู่
  • พักการเรียน
  • จำหน่าย
  • แขวนลอย
  • ศึกษาต่างประเทศ
 • สามารถโอนข้อมูลรายชื่อนักเรียน และข้อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน ได้สะดวกและง่ายมากขึ้น
 • มีระบบบันทึกผลการเรียน ที่สามารถเลือกเป็นแบบ สาระการเรียนรู้ หรือ หน่วยการเรียนรู้ได้
 • ทุกรายงานที่พิมพ์ จะมีเลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ และนามสกุลนักเรียน ทำให้อ่านรายงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 • สามารถสรุปจำนวนนักเรียนตามสถานะภาพ และค่าสถิติ ได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงาน รายชื่อนักเรียนได้สูงสุด 55 คน ต่อ 1 หน้า 
 • การทำงานของโปรแกรม เป็นระบบ "เมนู" ภาษาไทย ทำให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

Usage Instructions : สำหรับ ผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานของ โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้

 • รหัสโรงเรียน = 11111
 • รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111

Note : โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้คุณ ได้สามารถ นำไปใช้กันก่อน หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท เท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว คุณสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : terawatsup@hotmail.com (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ได้ทันทีเลย

 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%28%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
25 มีนาคม 2552 07:00:00 (IP 117.47.79.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
นายปริญญา ศูนย์ราช
ไม่ต้องซื้อฟอร์ม ปพ.5 ประหยัดดีครับ
22 กรกฎาคม 2559 11:31:00 (IP 122.155.38.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ยิ่งยศ
โรงเรียนบ้านนอกจนจน อดเลย
 
17 มีนาคม 2564 09:13:11 (IP 14.207.10.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
ปี 2564 เพิ่งมาหัดใช้งาน
โรงเรียน in ter
 
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ