ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
Authoring Tools - สื่อการสอน สร้างบทเรียน 

Authoring Tools - สื่อการสอน สร้างบทเรียน

 ทั้งหมด 27 รายการ

Authoring Tools - สื่อการสอน สร้างบทเรียน (2)

ชื่อซอฟต์แวร์ ความนิยม (5.00) ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
BoxA4 (โปรแกรมออกแบบกล่องกระดาษ จากกระดาษ A4 สำหรับสื่อการสอน ใช้งานง่าย)

BoxA4 (โปรแกรมออกแบบกล่องกระดาษ จากกระดาษ A4 สำหรับสื่อการสอน ใช้งานง่าย) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลด BoxA4 ทำแบบกล่องสำหรับสื่อการสอนที่สามารถใส่รูปภาพ ข้อความ รวมถึง QR code เชื่อมโยงสื่อ ลงไปในกล่อง ซึ่งทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากกว่าบัตรคำทั่วไป

License : Freeware

0
(0 ครั้ง)
3813 ตุลาคม 2563 00:06:00
Online Test Gen (โปรแกรมสร้างข้อสอบออนไลน์จากไฟล์ pdf)

Online Test Gen (โปรแกรมสร้างข้อสอบออนไลน์จากไฟล์ pdf) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรม Online Test Gen ช่วยสร้างข้อสอบออนไลน์จากไฟล์ pdf สามารถแปลงไฟล์ข้อสอบ pdf ให้เป็นข้อสอบแบบออนไลน์ได้

License : Freeware

3
(1 ครั้ง)
16925 กุมภาพันธ์ 2564 15:52:00
EasyImgtoGif (โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ภาพ png)

EasyImgtoGif (โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ภาพ png) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม EasyImgtoGif สร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ภาพ png เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ png ไปเป็นภาพเคลื่อนไหว Gif เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้

License : Freeware

3.5
(2 ครั้ง)
12219 มีนาคม 2564 16:29:16
Popup A4 (โปรแกรมทำแบบ Popup อย่างง่ายขนาด A4)

Popup A4 (โปรแกรมทำแบบ Popup อย่างง่ายขนาด A4) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม PopupA4 (Popup อย่างง่ายขนาด A4) ทำแบบ Popup สื่อการสอนที่สามารถใส่รูปภาพ, ข้อความ, QR code เพื่อเชื่อมโยงสื่อได้

License : Freeware

0
(0 ครั้ง)
1212 ตุลาคม 2563 15:08:00
SSuite Fandango Desktop (โปรแกรม Fandango Desktop พิมพ์งาน พื้นฐานจาก เบราว์เซอร์)

SSuite Fandango Desktop (โปรแกรม Fandango Desktop พิมพ์งาน พื้นฐานจาก เบราว์เซอร์) 4

ดาวน์โหลดโปรแกรม SSuite Fandango Desktop ใช้พิมพ์ข้อความตัวอักษร สามารถปรับรูปแบบตัวอักษร ใส่รูปภาพ และจัดรูปแบบโครงสร้างของหน้า พร้อมแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้บนเว็บไซต์ได้

License : Freeware

0
(0 ครั้ง)
10723 กุมภาพันธ์ 2563 02:47:00
Mp4toGif (สร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ Mp4)

Mp4toGif (สร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ Mp4) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

Mp4toGif สร้างภาพเคลื่อนไหว Gif จากไฟล์ Mp4 เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ Mp4 ไปเป็นภาพเคลื่อนไหว Gif เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint

License : Freeware

5
(1 ครั้ง)
6722 มีนาคม 2564 13:28:05
MagicpaperQR (โปรแกรมสร้างสื่อบัตรคำพันหน้า)

MagicpaperQR (โปรแกรมสร้างสื่อบัตรคำพันหน้า) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า MagicpaperQR หรือโปรแกรมสร้างสื่อบัตรคำพันหน้า เป็นโปรแกรมทำบัตรคำพันหน้า เพื่อนำมาเป็นสื่อการสอนกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน

License : Freeware

0
(0 ครั้ง)
2114 ตุลาคม 2564 16:01:38
 
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software