ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
Miscellaneous - โปรแกรมการศึกษาอื่นๆ 

Miscellaneous - โปรแกรมการศึกษาอื่นๆ

 ทั้งหมด 82 รายการ

Miscellaneous - โปรแกรมการศึกษาอื่นๆ (2)

ชื่อซอฟต์แวร์ ความนิยม (5.00) ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
Questionnaire Analysis (โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม บน Excel)

Questionnaire Analysis (โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม บน Excel) 2.0.4 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม Questionnaire Analysis วิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Likert Scale 3-7 ระดับ หาค่า Reliability ของแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Mean สรุปผลใช้ได้ทันที

License : Shareware

4.06
(54 ครั้ง)
13,55130 มกราคม 2563 20:37:21
โปรแกรม งานพัสดุโรงเรียน (School Article System)

โปรแกรม งานพัสดุโรงเรียน (School Article System) 7.02b ซอฟต์แวร์ไทย

เพียงคีย์ใบเสร็จข้อมูลจะโอนไปทำหลักฐานได้ทุกอย่าง มีตรวจสอบพัสดุประจำปี ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง..

License : Demo

4.52
(21 ครั้ง)
13,07118 มีนาคม 2552
โปรแกรม ควบคุมระบบ ออดโรงเรียน (Alarm School)

โปรแกรม ควบคุมระบบ ออดโรงเรียน (Alarm School) 2.1 ซอฟต์แวร์ไทย

บอกสัญญาณเวลาคาบเรียนด้วยเสียง และควบคุมการปิด-เปิดเครื่องขยายเสียงเพื่อทำการกระจายเสียง

License : Demo

4.64
(25 ครั้ง)
11,3649 ตุลาคม 2551
Period Creator in School (โปรแกรม Period Creator จัดตารางสอน)

Period Creator in School (โปรแกรม Period Creator จัดตารางสอน) 6.03b ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม Period Creator in School ระบบจัดตารางสอน อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้คนจัดการแค่คนเดียวก็ทำได้ ลงตัวสุดๆ โรงเรียนทั่วประเทศ กว่า 1,000 โรงเรียน ใช้แล้ว

License : Demo

4.14
(14 ครั้ง)
10,81721 กรกฎาคม 2559 21:35:43
EasyGPA (โปรแกรม EasyGPA คำนวณหา GPA ระดับมหาวิทยาลัย)

EasyGPA (โปรแกรม EasyGPA คำนวณหา GPA ระดับมหาวิทยาลัย) 9.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรม EasyGPA ใช้ คำนวณหาค่า GPA ของการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย แบบกำหนด ค่าของเกรดแต่ละเกรดได้เอง มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ได้กับทุกมหาลัย ทั้งของไทย และ ต่างประเทศ ฟรี

License : Freeware

4.04
(27 ครั้ง)
10,58516 เมษายน 2557 22:47:00
ทะเบียนประวัติครู (Teacher Register : TCR)

ทะเบียนประวัติครู (Teacher Register : TCR) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ทะเบียนประวัติครู (Teacher Register : TCR) : From Developer : " เป็นโปรแกรมเก็บทะเบียนประวัต..

License : Freeware

4.38
(13 ครั้ง)
10,4122 กุมภาพันธ์ 2546
CalcGPA (โปรแกรม CalcGPA คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม)

CalcGPA (โปรแกรม CalcGPA คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรม CalGPA ใช้คำนวณเกรดเฉลี่ยง่ายๆ ใช้ง่ายสบายๆ ขนาดเล็กโคตรๆ คำนวณวิชาได้สูงสุด 13 วิชา มีเมนูเป็นภาษาไทยทั้งหมด พัฒนาโดยคนไทย สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฟรี

License : Freeware

4.47
(66 ครั้ง)
10,13516 เมษายน 2557 22:02:00
BCTable (โปรแกรม BCTable จัดตารางสอน ทำตารางเรียน)

BCTable (โปรแกรม BCTable จัดตารางสอน ทำตารางเรียน) ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม BCTable จัดตารางสอน ตารางเรียน ได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สูงสุดวันละ 6 คาบวิชา เหมาะกับ วิทยาลัยเทคนิค สารพัดช่าง การอาชีพ โรงเรียนประถม มัธยม

License : Demo

4.06
(36 ครั้ง)
10,06222 เมษายน 2557 09:00:00
GPAZone (โปรแกรม คำนวนหา GPA)

GPAZone (โปรแกรม คำนวนหา GPA) 1.2 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมก็เป็น คำนวนหาค่าเฉลี่ย GPA นะครับ โดยแค่กรอก ชื่อวิชา หน่วยกิต และเกรด จบเลย ..

License : Freeware

3.55
(20 ครั้ง)
9,7713 มกราคม 2542
EarthQuake Realtime Checker (รายงานแผ่นดินไหว ข่าวแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวทั่วโลก)

EarthQuake Realtime Checker (รายงานแผ่นดินไหว ข่าวแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวทั่วโลก) 2.0.7.3 (Final) ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม EarthQuake Realtime Checker ช่วย รายงานแผ่นดินไหว ข่าวแผ่นดินไหว จับเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก แจ้งเตือนสึนามิ พร้อมเสียงเตือนและ Pop-up ขึ้นมาทันที ฟรี

License : Freeware

4.04
(118 ครั้ง)
9,68326 ธันวาคม 2558 20:17:00
Marble (โปรแกรม Marble แผนที่โลก ศึกษาภูมิศาสตร์ ด้านการศึกษา)

Marble (โปรแกรม Marble แผนที่โลก ศึกษาภูมิศาสตร์ ด้านการศึกษา) 2.2

ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ Marble เหมือน Google Earth แต่เน้นด้าน การศึกษา ให้คุณดู แผนที่โลก ให้ดูกันในหลายๆ มุม เน้นด้านการศึกษาหาความรู้ ด้านอากาศ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ฟรี

License : Freeware

4.63
(43 ครั้ง)
9,10426 เมษายน 2560 00:04:00
School Telling Time (โปรแกรม School Telling Time ประกาศเวลา แจ้งกิจกรรมในโรงเรียน)

School Telling Time (โปรแกรม School Telling Time ประกาศเวลา แจ้งกิจกรรมในโรงเรียน) 5.1 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม School Telling Time ใช้บอกเวลา แจ้งเวลา รวมถึงประกาศกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรียน สามารถเปลี่ยนภาษาได้ทั้งไทย-อังกฤษ มีฟังก์ชั่นเพิ่มรายการเสียง

License : Shareware

4.88
(8 ครั้ง)
8,63618 มิถุนายน 2562 14:28:00
EasyConvert (โปรแกรม แปลงหน่วย ทางวิศวกรรม)

EasyConvert (โปรแกรม แปลงหน่วย ทางวิศวกรรม) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรม แปลงหน่วยทางวิศวกรรม สำหรับวิศวกรที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ หน่วยต่างๆ ช่วยได้มาก

License : Freeware

4.71
(7 ครั้ง)
8,48716 ตุลาคม 2549
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ ปรนัยและอัตนัย (Item Analysis)

โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ ปรนัยและอัตนัย (Item Analysis) 3.0 ซอฟต์แวร์ไทย

สร้างข้อสอบให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือการทำวิจัย หรือทำผลงานอาจารย์ 3

License : Demo

4.88
(16 ครั้ง)
8,15818 มีนาคม 2552
โปรแกรม วิเคราะห์ ข้อสอบอย่างง่าย (Exam Paper Analysis)

โปรแกรม วิเคราะห์ ข้อสอบอย่างง่าย (Exam Paper Analysis) ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมสำหรับ ใช้วิเคราะห์ข้อสอบอย่างง่าย เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกๆ ท่านเลย ...

License : Demo

4.15
(13 ครั้ง)
7,15411 สิงหาคม 2548
EMIS (โปรแกรม EMIS ระบบบริหารงานสถานศึกษา)

EMIS (โปรแกรม EMIS ระบบบริหารงานสถานศึกษา) 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม EMIS บริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียน ช่วยดูแลบริหารงานทะเบียน และ วัดผล ของสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

License : Demo

5
(3 ครั้ง)
6,56312 มกราคม 2545
โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)

โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) 2.0 ซอฟต์แวร์ไทย

ใช้ทำวิจัยในชั้นเรียน หรือทำผลงานอาจารย์ 3 แปลผลและพิมพ์เป็นภาษาไทย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ...

License : Demo

4.43
(14 ครั้ง)
6,44415 มีนาคม 2552
Quiz-Buddy (โปรแกรม ออกข้อสอบ Quiz ช่วย การเรียนการสอน สำหรับครู อาจารย์)

Quiz-Buddy (โปรแกรม ออกข้อสอบ Quiz ช่วย การเรียนการสอน สำหรับครู อาจารย์) 4.0

Quiz-Buddy โปรแกรม ออกข้อสอบ Quiz ช่วยเรื่อง การเรียนการสอน เพื่อสร้างแบบทดสอบ รูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลต่างๆ ไปประยุกต์เพื่อทำการฝึกก่อนที่จะทำการสอบวัดความรู้ นักเรียน นักศึกษา

License : Shareware

4.33
(3 ครั้ง)
6,33015 มกราคม 2556
โปรแกรม บริหาร งานสถานศึกษา EMIS (ระบบงาน พยาบาล) [Nurse]

โปรแกรม บริหาร งานสถานศึกษา EMIS (ระบบงาน พยาบาล) [Nurse] 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมนี้ หน้าที่หลักๆ ของมันเลยก็เอาไว้ (ตามชื่อ โปรแกรมครับ) ดูแล บริหาร งานพยาบาล ของ สถานศึกษา

License : Demo

4
(4 ครั้ง)
6,14317 มกราคม 2546
โปรแกรม บริหาร งานสถานศึกษา EMIS (ระบบงาน ปกครอง) [Administrate]

โปรแกรม บริหาร งานสถานศึกษา EMIS (ระบบงาน ปกครอง) [Administrate] 1.0 ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมนี้ หน้าที่หลักๆ ของมันเลยก็เอาไว้ (ตามชื่อ โปรแกรมครับ) ดูแล บริหาร ระบบงานฝ่ายปกครอง ...

License : Demo

4.25
(8 ครั้ง)
6,09513 กรกฎาคม 2545
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 


  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !


Count Number (โปรแกรม Count Number ช่วยนับตัวเลข แยกตัวเลข เรียงลำดับจากมากไปน้อย)
Count Number (โปรแกรม Count Number ช่วยนับตัวเลข แยกตัวเลข เรียงลำดับจากมากไปน้อย)
สอบ กพ (App ฝึกทำข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 มีแนวข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ฟรี)
 
Exam Telling Time (โปรแกรมออดคุมสอบ ออดแจ้งเตือนเวลา)
 
Student Card (โปรแกรม Student Card สร้างบัตรประจำตัวนักเรียน ฟรี)
 
Student Information (โปรแกรมบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน สำหรับการเรียนการสอน ฟรี)
 
LucidChart (เว็บแอปพลิเคชัน สร้างแผนผัง Mind-Mapping บนเว็บ ฟรี)
 
School Time (โปรแกรม School Time เสียงออดโรงเรียน ใส่เสียงพูดได้)
 
โปรแกรม ปถ.05 (แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา ผ่าน Excel)
 
Study Time (โปรแกรม Study Time ลงเวลาเรียน เช็คชื่อนักเรียน ฟรี)
 
School Telling Time (โปรแกรม School Telling Time ประกาศเวลา แจ้งกิจกรรมในโรงเรียน)
 

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.