ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

NeoSME Professional Edition (โปรแกรม บริหารธุรกิจ SMEs) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Software Image
เมื่อ : 2 กันยายน 2554
ผู้เข้าชม : 12,892
NeoSME เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการออกใบกำกับภาษีและเอกสารต่างๆ

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
6,419
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 2.2
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : September 2, 2011)
ผู้เข้าชม 12,892 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows NT 4.0 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista
 
 
0 NeoSME+Professional+Edition+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88+SMEs%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

NeoSME (โปรแกรม บริหารธุรกิจ SMEs) : โปรแกรมบริหารธุรกิจ SME  ใช้งานง่าย..เป็นโปรแกรมทีได้รับการออกแบบเพื่อธุรกิจทุกประเภททั้งขายสินค้าหรือธุรกิจบริการ..แม้ไม่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินการจัดการก็สามารถใช้งานได้ สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า สินค้า ผู้ขาย ธนาคาร ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของชั่วคราว ค่าใช้จ่าย ทะเบียนเช็ค และระบบรายงานซึ่งสามารถใช้ในระบบ LAN หรือ Stand Alone ได้
พร้อมทั้งมี Service ต่างๆ มากมายอาทิเช่น ...

1. เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน

2. ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ภายในองค์กร

3. ขาย-ซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. ให้เช่าพื้นที่ และเขียนเว็บไซต์

5. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้าน Software และ Hardware และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องลิขสิทธิ์


Program Features (ความสามารถของโปรแกรมนี้) :
โปรแกรมนี้ แบ่งระบบในการทำงานหลักๆ ออกเป็น 6 ระบบด้วยกันครับมี ...

ระบบข้อมูลหลัก

 

1. มีระบบฐานข้อมูลสินค้า, ลูกค้า และ ข้อมูลผู้ขายอย่างละเอียดพร้อมระบบค้นหาข้อมูลอย่างง่ายและรวดเร็ว เพียงใช้บางส่วนของชื่อ หรือรหัสเท่านั้นระบบก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

2. ข้อมูลธนาคารค้นหารายการธนาคาร

3. ประเภทค่าใช้จ่าย

ระบบรับสินค้า

1. มีระบบบันทึกใบสั่งซื้อพร้อมแสดงรายละเอียดการออกใบสั่งซื้อ

2. มีระบบบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังอย่างละเอียดและใช้งานง่าย

3. มีระบบแสดงรายละเอียดการรับสินค้าเข้าคลัง

4. มีระบบการค้นหาข้อมูลการรับสินค้าโดยสามารถค้นหาได้จาก เลขที่ใบรับสินค้า, รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ขาย หรือรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า

5. มีระบบบัน ทึกการออกใบสั่งซื้ออย่างง่าย

6. มีระบบแสดงรายละเอียดการออกใบสั่งซื้อ พร้อมระบบการค้นหาข้อมูลใบสั่งซื้อที่สามารถค้นหาได้รวดเร็ว

7. มีระบข้อมูลใบสำคัญจ่ายชื้อสินค้าเป็นการระบบการจ่ายเงินว่าจ่ายให้ใคร

8. มีระบบแสดงใบสำคัญจ่ายชื้อสินค้าสามารถค้นหาข้อมูลดูรายละเอียดได้รวดเร็ว

ระบบขายสินค้า

1. มีระบบบันทึกการออกใบเสนอราคา

2. มีระบบแสดงการออกใบเสนอราคา พร้อมระบบการค้นหาข้อมูลการใบเสนอราคาอย่างง่าย

3. มีระบบการขายสินค้าแบบออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถกำหนดส่วนลดในการขายได้ และกำหนด  Sales ที่รับผิดชอบได้

4. ระบบสามารถคำนวณภาษี และ ส่วนลดให้โดยอัตโนมัติ

5. มีระบบแสดงการออกใบกำกับภาษี พร้อมระบบค้นหาข้อมูลการออกใบกำกับ โดยค้นหาจาก เลขที่ใบกำกับ, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า หรือ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษีในกรณีที่มีการคีย์ข้อมูลผิดพลาด

6. มีระบบเบิกสินค้าเพื่อใช้งานรูปแบบอื่นที่ทำให้คลังสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

7. มีระบบข้อมูลใบส่งของชั่วคราวและใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้เปิดขายกรณีลูกค้าเงินสด

8. มีระบบแสดงรายการใบส่งของชั่วคราวพร้อมระบบการค้นหาข้อมูลอย่างง่าย

9. มีระบบบันทึกใบวางบิลพร้อมระบบแสดงการวางบิล

ระบบคลังสินค้า

1. มีระบบบันทึกการเบิกสินค้าพร้อมระบบแสดงการเบิก

2. มีระบบแสดงรายการสินค้าคงคลังและสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วโดยค้นหาจาก รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, รายละเอียดสินค้า

3. มีระบบแสดงการเคลื่อนไหวสินค้า (Stock Card) ทำให้ทราบว่าเวลาใดที่ซื้อสินค้าแล้วถูกสุด พร้อมรายงานมูลค่าคลังสินค้าที่เป็นปัจจุบันทำให้ทราบสภาพทางการเงินที่เก้บสินค้า

4. มีระบบปรับยอดสินค้าคงคลังพร้อมระบบการปรับปรุงยอดและแสดงรายละเอียดการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง

เบ็ดเตล็ด

1. บันทึกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สามารถระบุวันที่ ชื่อผู้รับเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย
เลขที่บิลโดยละเอียด

2. แสดงบันทึกค่าใช้จ่ายโดยละเอียด เป็นการแสดงบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

3. รายการใบสำคัญจ่ายทั่วไปสามารถใส่ข้อมูลวันที่ วันที่ชำระ วันครบกำหนดชำระ จ่ายให้แก่ ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีโดยละเอียด

4. แสดงรายการใบสำคัญจ่ายทั่วไป สามารถตรวจสอบรายละเอียด

ระบบรายงาน

1. รายงานการซื้อสินค้าแยกตามผู้ขาย

2. รายงานการซื้อสินค้าแยกตามสินค้า

3. รายงานยอดค้างชำระ แยกตามผู้ขาย

4. รายงานการค้างชำระเจ้าหนี้ แสดงตามวันครบกำหนด จ่ายชำระ

5. รายงานการขายสินค้าแยกตามสินค้า/ลูกค้า

6. รายงานละเอียดการขายสินค้าแยกตามลูกค้า

7. รายงานยอดค้างชำระ แยกตามลูกค้า

8. รายงานลูกหนี้ค้างชำระ แสดงตามวันครบกำหนดชำระ

9. รายงานภาษีซื้อ


Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น DEMO Version นะครับผม โดยท่านสามารถ นำไปทดลองใช้ได้ฟรีกันก่อน 60 วัน และถ้าต้องการจะสั่งซื้อ ราคาก็สนนอยู่ที่ 15,000 บาท นะครับ โดยคุณสามารถที่จะ ติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : sales@neo-netsoft.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 0-3481-1396-8 (บริษัท นีโอ-เน็ตซอฟท์ จำกัด) นะครับผม ...
 
0 NeoSME+Professional+Edition+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88+SMEs%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
gl
po
so
invoice
tax
vat
บัญชี
ภาษี
ic
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 5
17 กรกฎาคม 2554 22:28:13 (IP 101.51.89.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
pom
โหลดไม่ได้อ่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4
19 ธันวาคม 2551 17:56:31 (IP 124.157.181.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
โหน่ง
อย่างแรกเลยเป็นของฟรี และอย่างที่สองสามารถออกใบกำกับภาษีและเอกสารต่าง ๆ ได้คับ
 
ความคิดเห็นที่ 3
12 มีนาคม 2551 11:24:25 (IP 118.172.28.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
หมู
ฟรีและใช้ง่ายค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 2
7 กุมภาพันธ์ 2550 15:35:56 (IP 58.136.137.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
suriyont
Free.......ใช้งานง่ายครับ สะดวกไม่กินเนื้อที่มากเกินไป
 
ความคิดเห็นที่ 1
2 มกราคม 2550 01:15:59 (IP 125.24.143.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ต้า
ใช้งานง่ายดี
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ