ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

myCondo (โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย อาคารชุด) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
myCondo (โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย อาคารชุด)
เมื่อ : 3 มีนาคม 2561
ผู้เข้าชม : 42,771
ดาวน์โหลดโปรแกรมอาคารชุด myCondo อย่าง คอนโดมิเนียม เพื่อให้ ผู้จัดการอาคารชุด สามารถบริหารการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย กับเจ้าของอาคารชุด ได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
12,715
 
(ทั้งหมด)
1
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 2.21.12
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : March 3, 2018)
ผู้เข้าชม 42,771 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 2000 , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows Server 2016
 
 
0 myCondo+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89+%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด myCondo

โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด myCondo

myCondo (โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย อาคารชุด) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม myCondo มันเป็นโปรแกรมสำหรับเอาไว้ใช้ในการ บริหาร นิติบุคคลอาคารชุด ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพวก คอนโดมิเนียม (Condominium) ต่างๆ ที่ในยุคปัจจุบันได้ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด มากมายจริงๆ เพื่อให้ผู้จัดการหรือผู้แล ผู้จัดการอาคารชุด สามารถบริหารการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของนิติบุคคลอาคารชุด ได้ง่ายขึ้น

จัดว่า โปรแกรม myCondo เป็นโปรแกรมที่ เหมาะสำหรับอาคารที่ห้องชุดพักโดยเจ้าของอาคารชุด เอง ก็สำหรับ ใครที่ทำธุรกิจด้าน คอนโดมิเนี่ยม หรือ ที่พักอาศัยละก็ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน เรียกได้ว่าตรงสายจริงๆ เลยทีเดียว

นอกจากนี้แล้ว ภายในตัว โปรแกรม myCondo ยังมีระบบ บันทึกหน่วยการใช้น้ำ ใช้ไฟ รายงานยอดค้างชำระ บันทึกรายรับ บันทึกรายจ่าย อาคารชุด มีรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย พิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการ รายชื่อเจ้าของร่วม ก็ยังสามารถจัดการได้อีกด้วยเช่นกัน


Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด myCondo เพิ่มเติม)

 1. สามารถจัดเก็บข้อมูลประจำตัวของเจ้าของอาคารชุด ห้องในอาคารชุดได้
 2. สามารถติดต่อกับกล้องดิจิตัลเพื่อบันทึกรูปของเจ้าของห้องเก็บไว้ในระบบได้
 3. สามารถเพิ่มจำนวนห้องได้ไม่จำกัด
 4. สามารถบันทึกค่าน้ำ ค่าไฟ และรายการอื่นที่มีการเรียกเก็บจากผู้พักอาศัยได้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าล้างรถ
 5. สามารถบันทึกรายจ่ายประจำเดือนของอาคารชุดได้ เช่น ค่ายามฯ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ
 6. สามารถบันทึกรายรับประจำเดือนอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ค่าน้ำ ค่าไฟของอาคารชุดได้ เช่น ค่าเช่าห้อง
 7. สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของแต่ละห้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 8. สามารถเรียกดูรายงานประวัติการชำระเงินของผู้พักอาศัยอาคารชุดได้
 9. สามารถจัดทำรายงานยอดค้างชำระ เป็นรายเดือน หรือ รายปี ได้
 10. สามารถจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-จ่าย เป็นรายเดือน หรือ รายปี ได้ อย่างสะดวก

Access Information (รายละเอียดการเข้าสู่ โปรแกรมบริหารอาคารชุด myCondo เพื่อทดลองใช้)

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : 0 (ศูนย์)

Changelog (สิ่งที่ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมในแต่ละเวอร์ชัน)

เวอร์ชัน 2.11

 1. เปลี่ยนฐานข้อมูลจาก  mySQL เป็น MS-SQL
 2. สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าส่วนกลางเป็นราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ 1 ปี

เวอร์ชัน 2.10

 1. เปลี่ยนฐานข้อมูลจาก Microsoft Access เป็น mySQL สามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น และใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
 2. สามารถสร้างชื่อผู้ใช้งาน (User Login) เองได้ และกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละผู้ใช้งาน (User) ได้

เวอร์ชัน 2.9

 1. ปรับปรุงให้สามารถติดตั้งใน Windows 7 ได้

เวอร์ชัน 2.2

 1. ปรับปรุงการกำหนดจำนวนพื้นที่ห้อง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง
 2. แสดงค่าเช่าห้องในใบแจ้งหนี้ กรณีที่เป็นห้องให้เช่า
 3. ปรับปรุงการกำหนดค่าน้ำ ให้สามารถกำหนดเป็นประเภทค่าน้ำได้ด้วย

เวอร์ชัน 2.1

 1. สามารถบันทึกชำระค่าส่วนกลางล่วงหน้าได้
 2. สามารถพิมพ์รายงาน รายรับ-รายจ่ายเป็นรายวันได้

เวอร์ชัน 2.0

 1. เพิ่มรายงานรายชื่อเจ้าของห้อง
 2. ปรับปรุงให้สามารถกำหนด อัตราค่าน้ำตามปริมาณการใช้ได้
 3. สามารถบันทึก Unit IN/OUT และคำนวณค่าไฟได้
 4. ปรับปรุงใบแจ้งหนี้ ให้สามารถคำนวณค่าปรับได้ หากค้างจ่าย
 5. ปรับปรุงหน้าจอการชำระเงินให้สามารถระบุค่าปรับหรือส่วนลดได้ และเห็นรายการค้างจ่ายของแต่ละเดือน
 6. ปรับปรุงการคำนวณยอดค้างชำระให้ถูกต้อง โดยมีการกำหนดวันที่เริ่มใช้โปรแกรมด้วย
 7. สามารถบันทึกยอดค้างสะสมของแต่ละห้องก่อนเริ่มใช้โปรแกรมได้
 8. ปรับปรุงหน้าจอชำระเงิน โดยสามารถแสดงรายการเรียกเก็บแต่ละเดือน และสามารถบันทึกชำระแยกรายการได้

Note : โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด myCondo มีคุณสมบัติเป็น Demo ทดลองใช้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้คุณได้สามารถนำไปใช้กันก่อน แบบเต็ม ความสามารถ (Feature) แต่ว่า ใช้ จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย ได้ไม่เกิน 5 ห้อง ถ้าคอนโดมิเนียม ของใคร มีห้องไม่เกิน 5 ห้องก็ถือได้ว่าใช้ฟรีไป เท่านั้น หากต้องการจะใช้แบบไม่จำกัดห้อง คุณจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 5,000.00 บาท

โดยคุณสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : potchanee.h@services2go.com (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ : 089-4031-890 (คุณพจนี ห่อทองคำ) เลยทันที

รูปประกอบ

  myCondo (โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย อาคารชุด) : myCondo (โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย อาคารชุด) :

 
0 myCondo+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89+%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 2
12 พฤษภาคม 2556 19:33:30 (IP 125.27.60.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
เรียน ผู้สนใจโปรแกรมทุกท่าน
เนื่องจาก thaiware.com ไม่มีระบบแจ้งข้อมูลที่ post ไว้นี้ให้ผู้พัฒนาทาง email ดังนั้นจึงขอให้แจ้งปัญหาการทดลองใช้งานต่างๆหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ potchanee.h@services2go.com หรือ potchanee.h@gmail.com , ขอบคุณค่ะ

พจนี ห่อทองคำ
ผู้พัฒนาโปรแกรม
 
ความคิดเห็นที่ 1
14 กรกฎาคม 2549 11:27:58 (IP 202.5.94.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ประภาพรรณ
ดาวน์โหลดโปรแกรม mycondo ไป แต่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ เพราะว่าติดพาสเวิร์ด อยากขอความกรุณาช่วยบอกพาสเวิร์ดของโปรแกรมนี้ให้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ