ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้เข้าชม : 26,325
โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : Developer Message : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแ..

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
6,379
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 1.01
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : February 21, 2002)
ผู้เข้าชม 26,325 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 98 , Windows ME , Windows XP
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C+TXT+%28Encryption+and+Uncryption+TXT%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)

โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : Developer Message : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมสำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ข้อความ (*.txt) โดยท่านสามารถเข้ารหัสไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนบรรทัด (แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ควรจะเกิน 1,000 หน้า) ซึ่งผู้พัฒนาได้ทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยไฟล์ ขนาด 9,000 บรรทัด ซึ่งถ้าใช้ไฟล์ไมโครซอร์ฟเวิร์ดจำมี ขนาด ประมาณ 500 หน้ากระดาษ ก็ไม่พบปัญหา (ปัญหาโดยนัยของการสื่อสาร คือเมื่อถอดรหัสที่ปลายทาง ก็ยังคงได้ความหมายเดิม) ทำให้ท่านสามารถ เข้ารหัสข้อมูลสำคัญๆ ของท่านได้ทั้งเอกสาร เช่น การวิจัยเรื่อง "จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างไร ให้ปลอดภัยจากบ้านใหญ่" ฮั่นแน่ ห้ามคิดเชียว สำหรับการเข้ารหัสจะใช้ตัวอักษร 4 ตัวอักษรโดยตัวอักษร (a) ตัวเล็กตัวใหญ่ (A) มีความหมายต่างกัน และ ได้ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข เช่น "ASDF" หรือจะเป็น "รักU" เป็นต้น จากการใช้ รหัสแบบนี้ทำให้มี รหัสที่ไม่ซ้ำกัน ( (26*2)+44+10 )^4 รหัส ครับ 54,700,816 รหัส (ยังไม่รวม สระ และวรรณยุกต์ถ้ารวม ด้วยก็เอาจำนวนไปบวกในวงเล็บด้วย 555 อันนี้แค่คำนวณตามหลักการนะครับอย่าจริงจังไปพิสูจน์ แล้วมาบอกว่าผมผิดเลย) ดังนั้นโอกาสที่รหัสจะซ้ำกันก็เป็นไปได้น้อยลง แต่บ่อยครั้งที่คนเราใจตรงกันนะครับ ฉะนั้น รหัสนะให้แปลกๆ หน่อย เช่นผสมกันทั้ง ไทย อังกฤษและตัวเลข แบบ "Aกd1" จากข้อมูลข้างต้นก็หมายความว่าคนที่จะถอดรหัสไฟล์โดยไม่รู้รหัสผ่าน ก็ต้องใช้ความพยายามกันมากหน่อย "ไม่ได้บอกว่าถอดไม่ได้นะครับ" ถ้าความพยายามสูงขนาดนั้นก็ยอมๆ ให้เขาเถอะครับ ..


โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)

Program Instructions : แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับโปรแกรมนี้ ท่าน สามารถเข้ารหัสไฟล์ ต้นฉบับโปรแกรมที่จัดเก็บรูปแบบเดียวกับ TXT เช่น *.prg ,*.c , *.html สำหรับ วิธีใช้งานโปรแกรมเข้ารหัสและถอดรหัส แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ การเข้ารหัส และ การถอดรหัส ครับ ...

การเข้ารหัส (Encryption) :
1. โปรแกรมจะอยู่ที่ "C:ENCRYPENCRYP.EXE"
2. ดับเบิ๊ลคลิกไฟล์ "C:ENCRYPENCRYP.EXE"
3. ที่ช่อง "เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส" ให้ระบุไฟล์ที่ต้องการ เช่น c: eadme.txt , a: est.prg (ระบุพาร์ทเต็มครับ หากไม่กรอกโปรแกรมจะ Error ครับ)
4. ที่ช่อง "รหัส 4 ตัวอักษร" กรอกรหัสได้ 4 ตัวอักษร เป็น ตัวอักษร อังกฤษ ไทย (สามารถใส่สระและวรรณยุกต์ ได้) เช่น "รักU" , "aY2K" หรือจะเป็น "ไม่รู้"
5. ที่ช่อง "บันทึกเป็น" กรอกปลายทางที่ต้องการให้โปรแกรมบันทึกไฟล์ โดยสามารถใส่นามสกุลอะไรก็ได้ 3 ตัวอักษร เช่น a:loveu.dat c: est.txt
6. เมื่อรันโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็ควรทดสอบด้วยโปรแกรมถอดรหัสว่า สามารถถอดรหัสได้ถูกต้องหรือไม่
7. การนำไฟล์ที่เข้ารหัสแล้ว มาเข้ารหัสอีก จะทำให้ไม่สามารถถอดรหัสได้

การถอดรหัส (Uncryption) :
1. นำไฟล์ที่ได้บันทึกลงสื่อ เช่น แผ่นดิส หรือ ฮาร์ดดิส
2. ที่ช่อง "เลือกไฟล์ที่ต้องการถอดรหัส" ให้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ดังกล่าว เช่น a:loveu.dat
3. ที่ช่อง "รหัส 4 ตัวอักษร" กรอกรหัสได้ 4 ตัวอักษร เป็น ตัวอักษร อังกฤษ ไทย (สามารถใส่สระและวรรณยุกต์ ได้) เช่น "รักU", "aY2K", "ไม่ร" โดยต้องเป็นรหัสที่ได้รับจากผู้ที่เข้ารหัส โปรแกรมจะไม่จะไม่ตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่ แต่ทว่า โปรแกรมจะถอดรหัสโดยอ้างอิงรหัสที่ท่านใช้ ถ้าถอดรหัสแล้วอ่านออกเป็นข้อความที่สื่อความหมายเข้าใจได้ก็หมายถึงสำเร็จ ถ้ารหัสไม่ถูกต้องก็จะได้ไฟล์ ที่ไม่สามารถสื่อความหมายได้
4. สำหรับ ไฟล์ที่ได้จากการถอดรหัสจะอยู่ไปอยู่ใน Directory ที่ "C:ENCRYPOUTPUTUNCRYP.txt"

หมายเหตุ !! :
1. เข้ารหัส และถอดรหัสด้วยโปรแกรมนี้เท่านั้น การนำไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสไปเปิดด้วยโปรแกรมอื่น อาจทำให้ค่าที่ได้เข้ารหัสไว้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลให้ถอดรหัสไม่ได้ครับ
2. การเปิดไฟล์ที่ได้จากการถอดรหัสนั้น หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ควรเปิดอ่านด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสาร เช่น MS.Word หากเปิดด้วย NotePad อาจทำให้เกิดปัญหาในการอ่านได้นะครับ ...


Version 1.01 : สำหรับในเวอร์ชันนี้ก็ได้มีการ Lock ที่ปุ่ม "ตกลง" ไว้ถ้าท่านกรอกเงื่อนไข ไม่ถูกจะกดไม่ได้ และนอกจากนี้ก็ได้ เพิ่มปุ่มเปลี่ยนภาษาของหน้าจอหลักให้สามารถเลือกได้ 2 ภาษาคือไทย และ อังกฤษ ...
Note : แจก FREE ให้เอาไปใช้กันนะครับสำหรับตัวนี้ โดย ข้อแนะนำติชม ต่างๆ ประการใด คุณสามารถที่จะติดต่อกับผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail หรือเบอร์ ICQ : 64536545 หรือจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ 0-9990-9883 นะครับผม ..
หมายเหตุ : สำหรับ การเข้ารหัสไฟล์เอกสารของ MS.WORD ก็พอใช้ได้ครับ แต่ถอดรหัสแล้วจะได้เป็น TXT ไฟล์ธรรมดาและจะมีขยะจาก CODE ที่ใช้ใน การบ่งบอกคุณสมบัติของเอกสาร พวกตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ สี เส้นและอื่นๆ ก็แจ้งเพิ่มเติมเผื่อท่านจะทดลองทำดูนะครับ แต่บอก ไว้ก่อนว่า ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อความที่ได้จากการถอดรหัส นะครับ ...
รูปประกอบ

  โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) :

 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C+TXT+%28Encryption+and+Uncryption+TXT%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
25 กันยายน 2552 15:27:12 (IP 124.157.138.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
yamonphat
ป้องกันคนเข้าดูไฟล์ของเรา
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ