ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้เข้าชม : 18,193

โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : Developer Message : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแ..

 
Freeware
 
 

Review : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
ดาวน์โหลด โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
Buy : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
6,037
 
(ทั้งหมด)
1
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 1.01
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : February 21, 2002)
ผู้เข้าชม 18,193 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 98 , Windows ME , Windows XP
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C+TXT+%28Encryption+and+Uncryption+TXT%29
A- A+
โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)

โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : Developer Message : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมสำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ข้อความ (*.txt) โดยท่านสามารถเข้ารหัสไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนบรรทัด (แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ควรจะเกิน 1,000 หน้า) ซึ่งผู้พัฒนาได้ทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยไฟล์ ขนาด 9,000 บรรทัด ซึ่งถ้าใช้ไฟล์ไมโครซอร์ฟเวิร์ดจำมี ขนาด ประมาณ 500 หน้ากระดาษ ก็ไม่พบปัญหา (ปัญหาโดยนัยของการสื่อสาร คือเมื่อถอดรหัสที่ปลายทาง ก็ยังคงได้ความหมายเดิม) ทำให้ท่านสามารถ เข้ารหัสข้อมูลสำคัญๆ ของท่านได้ทั้งเอกสาร เช่น การวิจัยเรื่อง "จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างไร ให้ปลอดภัยจากบ้านใหญ่" ฮั่นแน่ ห้ามคิดเชียว สำหรับการเข้ารหัสจะใช้ตัวอักษร 4 ตัวอักษรโดยตัวอักษร (a) ตัวเล็กตัวใหญ่ (A) มีความหมายต่างกัน และ ได้ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข เช่น "ASDF" หรือจะเป็น "รักU" เป็นต้น จากการใช้ รหัสแบบนี้ทำให้มี รหัสที่ไม่ซ้ำกัน ( (26*2)+44+10 )^4 รหัส ครับ 54,700,816 รหัส (ยังไม่รวม สระ และวรรณยุกต์ถ้ารวม ด้วยก็เอาจำนวนไปบวกในวงเล็บด้วย 555 อันนี้แค่คำนวณตามหลักการนะครับอย่าจริงจังไปพิสูจน์ แล้วมาบอกว่าผมผิดเลย) ดังนั้นโอกาสที่รหัสจะซ้ำกันก็เป็นไปได้น้อยลง แต่บ่อยครั้งที่คนเราใจตรงกันนะครับ ฉะนั้น รหัสนะให้แปลกๆ หน่อย เช่นผสมกันทั้ง ไทย อังกฤษและตัวเลข แบบ "Aกd1" จากข้อมูลข้างต้นก็หมายความว่าคนที่จะถอดรหัสไฟล์โดยไม่รู้รหัสผ่าน ก็ต้องใช้ความพยายามกันมากหน่อย "ไม่ได้บอกว่าถอดไม่ได้นะครับ" ถ้าความพยายามสูงขนาดนั้นก็ยอมๆ ให้เขาเถอะครับ ..


โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)

Program Instructions : แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับโปรแกรมนี้ ท่าน สามารถเข้ารหัสไฟล์ ต้นฉบับโปรแกรมที่จัดเก็บรูปแบบเดียวกับ TXT เช่น *.prg ,*.c , *.html สำหรับ วิธีใช้งานโปรแกรมเข้ารหัสและถอดรหัส แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ การเข้ารหัส และ การถอดรหัส ครับ ...

การเข้ารหัส (Encryption) :
1. โปรแกรมจะอยู่ที่ "C:ENCRYPENCRYP.EXE"
2. ดับเบิ๊ลคลิกไฟล์ "C:ENCRYPENCRYP.EXE"
3. ที่ช่อง "เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส" ให้ระบุไฟล์ที่ต้องการ เช่น c: eadme.txt , a: est.prg (ระบุพาร์ทเต็มครับ หากไม่กรอกโปรแกรมจะ Error ครับ)
4. ที่ช่อง "รหัส 4 ตัวอักษร" กรอกรหัสได้ 4 ตัวอักษร เป็น ตัวอักษร อังกฤษ ไทย (สามารถใส่สระและวรรณยุกต์ ได้) เช่น "รักU" , "aY2K" หรือจะเป็น "ไม่รู้"
5. ที่ช่อง "บันทึกเป็น" กรอกปลายทางที่ต้องการให้โปรแกรมบันทึกไฟล์ โดยสามารถใส่นามสกุลอะไรก็ได้ 3 ตัวอักษร เช่น a:loveu.dat c: est.txt
6. เมื่อรันโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็ควรทดสอบด้วยโปรแกรมถอดรหัสว่า สามารถถอดรหัสได้ถูกต้องหรือไม่
7. การนำไฟล์ที่เข้ารหัสแล้ว มาเข้ารหัสอีก จะทำให้ไม่สามารถถอดรหัสได้

การถอดรหัส (Uncryption) :
1. นำไฟล์ที่ได้บันทึกลงสื่อ เช่น แผ่นดิส หรือ ฮาร์ดดิส
2. ที่ช่อง "เลือกไฟล์ที่ต้องการถอดรหัส" ให้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ดังกล่าว เช่น a:loveu.dat
3. ที่ช่อง "รหัส 4 ตัวอักษร" กรอกรหัสได้ 4 ตัวอักษร เป็น ตัวอักษร อังกฤษ ไทย (สามารถใส่สระและวรรณยุกต์ ได้) เช่น "รักU", "aY2K", "ไม่ร" โดยต้องเป็นรหัสที่ได้รับจากผู้ที่เข้ารหัส โปรแกรมจะไม่จะไม่ตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่ แต่ทว่า โปรแกรมจะถอดรหัสโดยอ้างอิงรหัสที่ท่านใช้ ถ้าถอดรหัสแล้วอ่านออกเป็นข้อความที่สื่อความหมายเข้าใจได้ก็หมายถึงสำเร็จ ถ้ารหัสไม่ถูกต้องก็จะได้ไฟล์ ที่ไม่สามารถสื่อความหมายได้
4. สำหรับ ไฟล์ที่ได้จากการถอดรหัสจะอยู่ไปอยู่ใน Directory ที่ "C:ENCRYPOUTPUTUNCRYP.txt"

หมายเหตุ !! :
1. เข้ารหัส และถอดรหัสด้วยโปรแกรมนี้เท่านั้น การนำไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสไปเปิดด้วยโปรแกรมอื่น อาจทำให้ค่าที่ได้เข้ารหัสไว้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลให้ถอดรหัสไม่ได้ครับ
2. การเปิดไฟล์ที่ได้จากการถอดรหัสนั้น หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ควรเปิดอ่านด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสาร เช่น MS.Word หากเปิดด้วย NotePad อาจทำให้เกิดปัญหาในการอ่านได้นะครับ ...


Version 1.01 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการ Lock ที่ปุ่ม "ตกลง" ไว้ถ้าท่านกรอกเงื่อนไข ไม่ถูกจะกดไม่ได้ และนอกจากนี้ก็ได้ เพิ่มปุ่มเปลี่ยนภาษาของหน้าจอหลักให้สามารถเลือกได้ 2 ภาษาคือไทย และ อังกฤษ ...
Note : แจก FREE ให้เอาไปใช้กันนะครับสำหรับตัวนี้ โดย ข้อแนะนำติชม ต่างๆ ประการใด คุณสามารถที่จะติดต่อกับผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail หรือเบอร์ ICQ : 64536545 หรือจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ 0-9990-9883 นะครับผม ..
หมายเหตุ : สำหรับ การเข้ารหัสไฟล์เอกสารของ MS.WORD ก็พอใช้ได้ครับ แต่ถอดรหัสแล้วจะได้เป็น TXT ไฟล์ธรรมดาและจะมีขยะจาก CODE ที่ใช้ใน การบ่งบอกคุณสมบัติของเอกสาร พวกตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ สี เส้นและอื่นๆ ก็แจ้งเพิ่มเติมเผื่อท่านจะทดลองทำดูนะครับ แต่บอก ไว้ก่อนว่า ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อความที่ได้จากการถอดรหัส นะครับ ...
รูปประกอบ

  โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) :

 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C+TXT+%28Encryption+and+Uncryption+TXT%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)

 
 
Review : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) ดาวน์โหลด โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT) Buy : โปรแกรม เข้ารหัสไฟล์ TXT (Encryption and Uncryption TXT)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
25 กันยายน 2552 15:27:12 (IP 124.157.138.xxx)
GUEST
yamonphat
ป้องกันคนเข้าดูไฟล์ของเรา
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.