ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

HOSMCV WareHouse System (โปรแกรม ระบบคลังสินค้า ขายสินค้า ส่งสินค้า แบบครบวงจร) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
HOSMCV WareHouse System (โปรแกรม ระบบคลังสินค้า ขายสินค้า ส่งสินค้า แบบครบวงจร)
เมื่อ : 29 ตุลาคม 2555
ผู้เข้าชม : 30,935
โปรแกรม ระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบขายโครงการ, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบรายงาน, ระบบสโตร์, ระบบขนส่ง, ระบบวางบิล, ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น, ระบบเช็คเกอร์, ระบบบัญชี

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
3,163
 
(ทั้งหมด)
1
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : October 29, 2012)
ผู้เข้าชม 30,935 ครั้ง
ผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows 95 , Windows NT 4.0 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows ME , Windows XP , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8
 
 
0 HOSMCV+WareHouse+System+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

 

Whare House System(โปรแกรม ระบบซื้อ,ระบบขาย,ระบบขายโครงการ,ระบบลูกหนี้,ระบบเจ้าหนี้,ระบบรายงาน,ระบบสโตร์,ระบบขนส่ง,ระบบวางบิล,ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น,ระบบเช็คเกอร์,ระบบบัญชี แบบครบวงจร)

  *HOSMCV Purchase Order System (ระบบการจัดซื้อ)
 
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบเสนอซื้อได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบอนุมัติซื้อได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบคืนสินค้าได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบรับสินค้าได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลปิดซื้อได้
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบคืนสินค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับสินค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานปิดซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานความเคลื่อไหวได้
 - สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามผู้ขายได้
 
*HOSMCV Sales Order Store System (ระบบขายหน้าร้าน) : 
 
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบเสร็จได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลเสนอราคาได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบยืมได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลขอซื้อได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลรับคืนได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลราคาสินค้าได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบจัดของได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลใบจัดของได้
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสร็จได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเสนอราคาได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจัดของได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลขนส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลขนส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหว(ใบยืม)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหว(ใบกำกับ)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหว(ภายนอก)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามพนักงานขายได้
 
  *HOSMCV Sales Order Project System (ระบบขายโครงการ) : 
 
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งขายได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบจัดอะไหล่ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบขอซื้อได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบยืมได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบรับคืนได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบใบเสร็จได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลขนส่งได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลโครงการได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลอะไหล่ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลสถานะใบสั่งจัดได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลประวัติขายได้
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจัดอะไหล่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสร็จได้
 - สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลขนส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งขายตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานโครงการตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานโครงการตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานโครงการตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานโครงการตามเงื่อนไขได้
 - สามารถพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวใบยืมได้
 - สามารถพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเปิด/ปิดโครงการแต่ละวันได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมที่ออกใบกำกับได้
 
  *HOSMCV Accounts Receivable System (ระบบลูกหนี้) : 
 
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบตั้งหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบลดหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบลดหนี้จากรับคืนได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบวางบิลได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบรับชำระได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลเช็ค-เงินสดได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับ Cได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับ Dได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลตั้งหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลลดหนี้จากรับคืนได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลลดหนี้จากเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลวางบิลได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลรับชำระได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลเช็ค-เงินสดได้
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็ค-เงินสดได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับ Cได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับ Dได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมที่ออกใบกำกับ Cได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล Cได้
 - สามารถพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวยอดหนี้-ลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากรับคืนตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับชำระหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็คและเงินสดตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็คและเงินสดตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็คและเงินสดตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็คและเงินสดตามผู้รักษาเงินสดได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเช็คและเงินสดตามธนาคารได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามเลขที่ได้
  - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามเลขทีได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามพนักงานขายได้
  - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับเงินสดที่ยังไม่ได้รับตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล C ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล C ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล C ตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล C ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีบิล C ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างรับชำระรายลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดรับชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดรับชำระตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดรับชำระตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดรับชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดรับชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดรับชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดรับชำระตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดรับชำระตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดรับชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดรับชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระด้วยเงินสดได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระด้วยเช็คธนาคารได้
 - สามารถพิมพ์รายงานคลุมใบวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมที่ตั้งหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับที่ตั้งหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับที่ตั้งหนี้โครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนที่ทำการลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ที่ทำการลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้/เพิ่มหนี้ที่ทำการวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้ที่ทำการตัดยอดวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้/เพิ่มหนี้ที่ทำการรับชำระได้
 - สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายการขายใบยืมได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายการขายใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายวันขาย(ใบกำกับ)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายวันขาย(ใบยืม)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนสินค้า(ใบกำกับ)ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนสินค้า(ใบยืม)ได้
 
  *HOSMCV Accounts Payable Systems (ระบบเจ้าหนี้) : 
 
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบตั้งหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบรับวางบิลได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบชำระหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลใบลดหนี้จากส่งคืนได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลสาขาธนาคารได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลสินค้า/ค่าบริการได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลตั้งหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลรับวางบิลได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลชำระหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลยอดหนี้-ลดหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลเคลื่อนไหวหนี้ได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลลดหนี้จากส่งคืนได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลลดหนี้จากเพิ่มหนี้ได้
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบชำระหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากเพิ่มหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้จากส่งคืนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายวางบิลตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบจ่ายชำระหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างจ่ายชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างจ่ายชำระตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างจ่ายชำระตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างจ่ายชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานหนี้ค้างจ่ายชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดจ่ายชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดจ่ายชำระตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดจ่ายชำระตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดจ่ายชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานถึงกำหนดจ่ายชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดจ่ายชำระตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดจ่ายชำระตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดจ่ายชำระตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดจ่ายชำระตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานเกินกำหนดจ่ายชำระตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการจ่ายชำระด้วยเงินสดตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการจ่ายชำระด้วยเงินสดตามเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการจ่ายชำระด้วยเช็คธนาคารวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการจ่ายชำระด้วยเช็คธนาคารเจ้าหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของที่ตั้งหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนที่ทำใบลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ที่ทำใบลดหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบลดหนี้ที่ตัดยอดจ่ายชำระได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้/เพิ่มหนี้ที่รับวางบิลได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายวันซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อตามเดือนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวันส่งคืนจากใบกำกับได้
 - สามารถพิมพ์รายงานวันส่งคืนจากใบส่งของได้
 
  *HOSMCV Reporting System (ระบบรายงาน) : 
 
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งจัดอะไหล่ตามพนักงานขายได้
  - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบยืมตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบกำกับภาษีตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบคืนตามลูกค้าได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับคืนตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบขอซื้อตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบอนุมัติตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อตามผู้ขอซื้อได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบรับของตามผู้ขอซื้อได้
  - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามแผนกได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบส่งคืนตามผู้ขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดการบรรจุได้
 - สามารถพิมพ์รายงานส่งของแล้วได้
 - สามารถพิมพ์รายงานส่งของบางส่วนได้
 - สามารถพิมพ์รายงานลูกค้าฝากส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานการแทรกรายการค้างส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานลูกค้าค้างส่งได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามคลังได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบตั้งหนี้ตามโครงการได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามเลขที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามวันที่ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามพนักงานขายได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามลูกหนี้ได้
 - สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ตามคลังได้
- สามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาตามลูกค้าได้

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ให้ท่าน นำไปทดลอง ใช้กันได้ก่อน 7 วัน  หากถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มีการจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงิน จำนวน 4,000.00 บาท

โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : hosmcv@hotmail.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-5240-8201 (คุณ มลตรี ลีลา) หรือทาง เว็บไซต์ : www.hosmcv.com นะครับผม ...

 

 
0 HOSMCV+WareHouse+System+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 7
28 เมษายน 2558 09:28:47 (IP 183.88.155.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
cctr
โหลดไม่เป็น
 
ความคิดเห็นที่ 6
29 เมษายน 2556 17:56:15 (IP 110.77.155.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
sparrow
ราคาเท่าไหร่ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 5
28 ตุลาคม 2555 12:37:08 (IP 101.51.225.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
ได้ครับ ตอนนี้กำลังทำ video สอนใช้งานเพิ่มอยู่ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 4
12 ตุลาคม 2555 11:29:24 (IP 124.122.202.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ss
ใช้กับงานขายสินค้าหน้าร้าน พร้อมกับงานบริการลูกค้าได้ไหมครับ
 
ความคิดเห็นที่ 3
4 กันยายน 2555 18:11:03 (IP 101.51.233.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
ติดปัญหาการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสอบถามได้ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2
25 สิงหาคม 2555 00:14:38 (IP 101.51.227.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
รูปประกอบ
HOSMCV Inventory System(โปรแกรมระบบซื้อขายอะไหล่รถยนต์ลูกหนี้เจ้าหนี้แบบครบวงจร)(พร้อม ซอร์สโค้ด(Source Code) VB6)
http://www.hosmcv.com/Download/HOSMCVInventoryZip/HOSMCVInventory.Zip
ครับผม
ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 1
25 สิงหาคม 2555 00:13:28 (IP 101.51.227.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
รูปประกอบ
HOSMCV Hospital & Clinic System(โปรแกรมโรงพยาบาล และ คลินิก)(พร้อม ซอร์สโค้ด(Source Code) VB6)
http://www.hosmcv.com/Download/HOSMCVHospital%26ClinicZip/HOSMCVHospital%26Clinic.Zip
ครับผม
ขอบคุณครับ
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ