ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ ปรนัยและอัตนัย (Item Analysis) โปรแกรมไทย (Thai Software)

 
Software Image
เมื่อ : 18 มีนาคม 2552
ผู้เข้าชม : 47,026
สร้างข้อสอบให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือการทำวิจัย หรือทำผลงานอาจารย์ 3

 
 
 
 
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
8,820
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชัน 3.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : March 18, 2009)
ผู้เข้าชม 47,026 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows All
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%28Item+Analysis%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ ปรนัยและอัตนัย (Item Analysis) : โปรแกรม แบบทดสอบหรือข้อสอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย การที่จะรู้ว่าข้อสอบดี หรือ ไม่ดี หรือ มีคุณภาพหรือไม่ จะต้องมีการพิจารณา 5 ประการ ได้แก่

1. ความเป็นปรนัย (Objectivity)
2. ความตรง (Validity)
3. ความเชื่อมั่น (Reliability)
4. ความยากง่าย (Difficulty)
5. อำนาจจำแนก (Discrimination)


Remarks (หมายเหตุ) : คุณสมบัติข้อ 1-2 ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คุณสมบัติข้อ 3-5 ต้องวิเคราะห์ข้อสอบ หรือบันทึกคะแนน (Tally) จากกระดาษคำตอบ แล้วตรวจนับแทนค่าในสูตร หากทำด้วยมือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก แต่หากใช้โปรแกรมของเรา จะเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ฯลฯ


Program Features (คุณสมบัติของโปรแกรม) :

1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 , 98 , 2000 , NT, XP และ Vista 

2. สามารถทำงานแบบเครื่องเดียว (Stand Alone) หรือทำงานแบบเครือข่าย (LAN) ได้

3. มีหนังสือวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีและคู่มือการใช้งาน อย่างละเอียด ศึกษาประกอบได้อย่างครบถ้วน

4. วิเคราะห์ข้อสอบได้ 2 แบบ ได้แก่

4.1 แบบปรนัย (ทั้งอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์)

4.2 แบบอัตนัย

5. ขั้นตอนการทำงาน

5.1 สอบ หลังจากสอบได้กระดาษคำตอบ

5.2 หากเป็นข้อสอบปรนัย ไม่ต้องตรวจ หากเป็นข้อสอบอัตนัย ตรวจให้คะแนน

5.3 เข้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ เลือกเมนูสำรองข้อมูล (เพื่อสำรองเก็บวิชาเก่าไว้) แล้วเลือกเมนูลบวิชาเก่าออกตั้งวิชาใหม่ ให้กำหนดรายละเอียดวิชา คำเฉลย จุดประสงค์ เกณฑ์ผ่าน คะแนนรวม และคะแนนเฉลี่ย

5.4 คีย์ข้อมูลจากกระดาษคำตอบทีละคน โปรแกรมจะตรวจให้คะแนนแยกจุดประสงค์ ให้คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย พร้อมเก็บข้อมูลแต่ละคนไว้

5.5 เลือกเมนูวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ โปรแกรมจะนำข้อมูลที่ตรวจกระดาษคำตอบตามข้อ 5.4 มาวิเคราะห์ข้อสอบให้ทันที

5.6 พิมพ์ผลการตรวจกระดาษคำตอบ พิมพ์ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยกระดาษ A4 เข้ารูปเล่มเก็บเป็นผลงาน หรือนำไปใช้ในการทำวิจัย หรือนำไปใช้ประกอบผลงานอาจารย์ 3

6. โปรแกรมจะวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นภาษาไทยให้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องพิจารณาด้วยตนเอง

7. ผลที่ได้นำไปสู่การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ หรือนำไปสู่การสร้างธนาคารข้อสอบ หรือนำไปสู่การสร้างข้อสอบมาตรฐาน หรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการ


Note : โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนาโปรแกรม ได้ให้ผู้สนใจ ดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรม (DEMO Version) ไปทดลองใช้ หากสนใจสั่งซื้อ มีข้อสงสัย ข้อแนะนำ ติดต่อสอบถามได้ ที่ คุณ ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล ทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-1966-1710 หรือจะเป็นทาง E-Mail : terawatsup@hotmail.com หรือทาง เว็บไซต์ของผู้พัฒนา (Developer Website) โดยตรง www.teesoftware.com

 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%28Item+Analysis%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
 
 
 
 
Software  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
Comment  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 4
14 มิถุนายน 2556 23:12:03 (IP 27.55.139.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ปรียา
อยากทราบเงื่อนไขของข้อสอบที่จะนำมาวิเคราะห์ค่ะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 
ความคิดเห็นที่ 3
16 ตุลาคม 2555 01:31:46 (IP 110.49.224.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
เรือจ้าง
ขอบคุณมากๆที่โปรแกรมสามารถช่วยได้ช่วงเวลาเร่งด่วนเช่นนี้
 
ความคิดเห็นที่ 2
20 มีนาคม 2553 05:04:14 (IP 203.172.217.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
ttt
good
 
ความคิดเห็นที่ 1
21 มีนาคม 2552 23:14:11 (IP 202.149.25.xxx)
GUEST
Comment Bubble Triangle
หนึ่ง
ดีที่คิดเผยแพร่ความรู้แก่คนอื่น แต่ไม่จริงใจในการให้ดาวน์โหลด เพราะยุ่งยากและโหลดไม่ได้
 
Spacer
 
ส่งโปรแกรม
Submit Software

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ