ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 15 มีนาคม 2552
ผู้เข้าชม : 25,564

ใช้ทำวิจัยในชั้นเรียน หรือทำผลงานอาจารย์ 3 แปลผลและพิมพ์เป็นภาษาไทย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ...

 
Demo
 
 

Review : โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)
ดาวน์โหลด โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)
Buy : โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
6,444
 
(ทั้งหมด)
0
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 2.0
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : March 15, 2009)
ผู้เข้าชม 25,564 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows All
 
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%28Statistic+%26+Research+in+class+room%29
A- A+

โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) : Message from Developer (ข้อความจากทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้) : " การนำเอาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ มาคำนวณหาค่าสถิติ นับว่าสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งสามารถคำนวณหา ค่าสถิติได้หลายค่ามากมาย แต่โปรแกรม หาค่าสถิติของต่างประเทศ จะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เป็นอย่างมาก ผู้ที่จะใช้ได้ต้องมีความรู้ด้านสถิติ มีความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี เพราะหน้าจอและรายงานผลจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

ทางทีมงานเห็นว่า การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ได้ใช้สถิติ อะไรมากมาย เท่าที่พบก็มี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-Test ฯลฯ ดังนั้น จึงได้จัดทำโปรแกรมสถิติวิจัยในชั้นเรียนขึ้น โดยยึดหลักให้ทำงานง่ายๆ แสดงจอภาพ และรายงานเป็นภาษาไทย มีหนังสือประกอบทั้งทฤษฎีการวิจัยในชั้นเรียน และหนังสือคู่มือ การใช้งานโปรแกรมวิจัยในชั้นเรียน ก็จะอำนวยความสะดวกแก่ครูไม่น้อย "


Program Features (คุณสมบัติของโปรแกรม) :

1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 , 98 , 2000 , NT, XP และ Vista

2. สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต

3. โปรแกรมนี้ มีระบบช่วยเหลือ หรือ Help หากติดขัด สงสัย สามารถกด F1 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

4. เพียงคีย์ตัวเลข โปรแกรมจะให้ค่าสถิติ พร้อมสรุปให้ทันที

5. มีหนังสือทฤษฎีการวิจัยในชั้นเรียนประกอบ ทำให้รู้ว่า ลักษณะอย่างนี้ควรใช้สถิติแบบใด ฯลฯ

6. มีคู่มือประกอบการใช้งาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

7. สามารถหาประสิทธิภาพของแบบได้ ซึ่งได้แก่

7.1 ความเป็นปรนัย (Objectivity)

7.2 ความตรง (Validity) ได้แก่ ดัชนี IOC และ IOA

7.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) ได้แก่ ใช้วิธีสอบซ้ำ (Test-Retest) , ใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Equivalence Forms) ใช้วิธีแบ่งครึ่ง (Split-Half), ใช้วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (สูตร KR-20) , ใช้วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (สูตร KR-21)

7.4 ความยากง่าย (Difficulty)

7.5 อำนาจจำแนก (Discrimination)

8. สามารถหาประสิทธิภาพ แผน / สื่อ / ชุดฝึก โดยให้ค่าสถิติ T-test เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ค่า C.V. ให้ค่า E.I. และให้ค่า E1/E2 สามารถสรุปได้ว่า แผน / สื่อ / ชุดฝึก ดีหรือไม่ดี

9. สามารถวิจัยเชิงทดลอง มี 2 วิธี ได้แก่

9.1 โดยใช้กลุ่มเดียว คือ นักเรียนกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วคีย์คะแนนหาค่าสถิติ

9.2 โดยใช้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เช่น กลุ่มควบคุมสอนแบบบรรยาย กลุ่มทดลองสอบแบบสาธิต เป็นต้น นำคะแนนทั้ง 2 กลุ่มคีย์ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วหาค่าสถิติ

10. สามารถวิจัยเชิงบรรยาย มี 4 เมนูย่อย ได้แก่

10.1 สถิติรายข้อ (กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน)

10.2 สถิติรายข้อ (กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน)

10.3 เปรียบเทียบตัวแปรต้น 2 ตัวแปร (กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน)

10.4 เปรียบเทียบตัวแปรต้น 2 ตัวแปร (กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน)


Note : โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนาโปรแกรม ได้ให้ผู้สนใจ ดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรม (DEMO Version) ไปทดลองใช้ หากสนใจสั่งซื้อ มีข้อสงสัย ข้อแนะนำ ติดต่อสอบถามได้ ที่ คุณ ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล ทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-1966-1710 หรือจะเป็นทาง E-Mail : terawatsup@hotmail.com หรือทาง เว็บไซต์ของผู้พัฒนา (Developer Website) โดยตรง www.teesoftware.com
 
0 %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+%28Statistic+%26+Research+in+class+room%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
 

โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)

 
 
Review : โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) ดาวน์โหลด โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) Buy : โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 9
19 สิงหาคม 2558 17:42:50 (IP 110.164.169.xxx)
GUEST
วิภูสนา
ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 8
9 พฤษภาคม 2558 22:01:15 (IP 113.53.164.xxx)
GUEST
มล
good
 
ความคิดเห็นที่ 7
28 กรกฎาคม 2555 11:30:12 (IP 202.29.24.xxx)
GUEST
อาบัง
คอมหนูวินโดว์เซเว่น แบบนี้คงไม่ได้ใช่ป่ะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 6
27 ธันวาคม 2554 02:08:12 (IP 110.49.248.xxx)
GUEST
กำลังทำผลงาน
ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วทำไม รันไม่ได้ มันบอกว่าไม่สามารถทำงานได้ ทำยังงัยคะ อยากได้คะ เพราะกำลังทำผลงาน อาจารย์ 3 อยู่คะ บอกหน่อยคะ
 
ความคิดเห็นที่ 5
31 มีนาคม 2554 15:18:38 (IP 110.49.226.xxx)
GUEST
รุ่ง
very good
 
ความคิดเห็นที่ 4
12 ตุลาคม 2553 15:46:03 (IP 61.19.212.xxx)
GUEST
เจริญ
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกก
 
ความคิดเห็นที่ 3
2 เมษายน 2552 17:50:17 (IP 222.123.216.xxx)
GUEST
นางจูรี่ วิมลธรรม
ใช้แล้ว ดีมากค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 2
29 มีนาคม 2552 08:57:56 (IP 222.123.203.xxx)
GUEST
111
110000000000000000
 
ความคิดเห็นที่ 1
16 มีนาคม 2552 05:31:50 (IP 222.123.202.xxx)
GUEST
นางแสงอรุณ ประสพโชค
โปรแกรมเขาดี ทำงานได้จริงๆ
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !


Count Number (โปรแกรม Count Number ช่วยนับตัวเลข แยกตัวเลข เรียงลำดับจากมากไปน้อย)
 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.