ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

โปรแกรมไทย (Thai Software)

เมื่อ : 4 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าชม : 48,855

KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)
ดาวน์โหลดโปรแกรม KP Hotel Professional บริหารจัดการโรงแรม หรือ Hotel Management จัดการได้หมด บันทึกรายการห้องพัก ประเภทห้อง ทำความสะอาดห้องพัก ออกรายงาน ได้ง่ายๆ

 
Demo
 
 

Review : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)
ดาวน์โหลด KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)
Buy : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)
 
โหวตให้คะแนน
 
ดาวน์โหลด
 
(ครั้ง)
13,817
 
(ทั้งหมด)
5
 
(สัปดาห์ก่อน)
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 5.2
ปรับปรุงเมื่อ
(Last Updated : October 4, 2016)
ผู้เข้าชม 48,855 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)
Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 , Windows 7 (Seven) , Windows 8 , Windows Server 2012 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows Server 2016
 
 
0
A- A+

KP Hotel Professional

โปรแกรมโรงแรม KP Hotel Professional
 
KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) : สำหรับ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม KP Hotel Professional มีหน้าที่เอาไว้ สำหรับบริหารระบบ ที่เกี่ยวกับงาน โรงแรม หรือที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษ กันว่า Hotel Management นั่นเอง โดย โปรแกรมโรงแรม นี้แหละครับ รับรองว่า ดาวน์โหลดไปแล้วจะถูกใจ พร้อมใช้งาน เพราะคุณสมบัติ ของ โปรแกรมโรงแรม ตัวนี้ มาในเรื่องนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ การบริหาร บันทึกรายการ ประเภทห้อง และห้องพัก รายละเอียด สามารถเจาะลึกลงไปถึง ในเรื่องของ มีการแสดงสถานะห้องที่ต้องทำความสะอาด หลังการเช็คเอ้าท์ โดยแสดงเป็นรูปไอคอน (Icon) สำหรับรายละเอียด โปรแกรมโรงแรม ตัวนี้ในด้านอื่นๆ ท่านสามารถที่จะดูได้จากด้านล่างได้เลยทันที

โปรแกรมโรงแรม KP Hotel Professional

Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของโปรแกรมโรงแรมนี้ เพิ่มเติมอย่างละเอียด)

แฟ้มข้อมูลหลัก

 1. บันทึกรายการพนักงาน
 2. บันทึกรายการประเภทห้อง
 3. บันทึกรายละเอียดห้องพัก
 4. บันทึกรายการหมวดสินค้า
 5. บันทึกรายการสินค้า / บริการ
 6. บันทึกราคาสินค้า / บริการ
 7. บันทึกรายการมินิบาร์
 8. บันทึกรายละเอียดลูกค้า / ลูกหนี้
 9. บันทึกรายละเอียดผู้จำหน่าย / เจ้าหนี้
แฟ้มระบบ
 1. ตั้งค่าเริ่มต้นระบบ
 2. กำหนดสิทธิ์พนักงาน
 3. ลบข้อมูลเก่าออกจากระบบ

รายการประจำวัน (Daily Report)

 1. บันทึกจองห้องพัก
 2. บันทึกการเช็คอิน
 3. ระบบจัดการห้องพัก
 4. บันทึกการทำความสะอาดห้องพัก
 5. บันทึกการรับฝากข้อความ
 6. บันทึกข่าวสารพนักงาน
 7. บันทึกรายการซื้อสินค้า
 8. บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า
 9. ออกใบรับวางบิล
 10. บันทึกรายการชำระเงิน
 11. ออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้
 12. บันทึกรายการรับชำระเงิน
 13. บันทึกรายการเบิกสินค้า
 14. บันทึกปรับปรุงสินค้าคงคลัง
รายงาน (Reports)
 1. รายงานการจองห้องพัก
 2. รายงานการขายห้องพัก
 3. รายงานระบบงานบริการ
 4. รายงานการซื้อสินค้า
 5. รายงานลูกหนี้และรายได้
 6. รายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 7. รายงานสินค้าคงคลัง

Special Features (คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมโรงแรม โปรแกรม KP Hotel Professional)

 1. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งเครื่องเดี่ยว (Stan-Alone) และ แบบเน็ตเวิร์ค (Network)
 2. สามารถสั่งเปิด/ปิดไฟห้อง
 3. รองรับการทำบัตร Guest Card อัตโนมัติ สำหรับระบบล็อคประตู MiLock 
 4. ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2012
 5. สามารถบันทึกรายละเอียดพนักงาน
 6. สามารถบันทึกรายละเอียดพนักงาน
 7. สามารถบันทึกรายละเอียดลูกค้า และ ลูกหนี้
 8. สามารถบันทึกรายละเอียดผู้จำหน่าย และ เจ้าหนี้
 9. สามารถกำหนดอัตราค่าห้องได้ 4 ราคา (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทลูกค้า)
 10. สามารถบันทึกรายการ ประเภทห้อง และห้องพัก ได้ไม่จำกัด
 11. สามารถบันทึกรายการจองห้อง (แสดงรายการแบบ Schedule)
 12. สามารถบันทึกรายการเช็ค (แสดงรายการแบบ Schedule)
 13. สามารถกำหนดราคาสินค้าแบบมีหน่วยย่อย
 14. สามารถกำหนดสินค้าในมินิบาร์
 15. สามารถบันทึกรายละเอียดลูกหนี้และเจ้าหนี้
 16. รองรับระบบมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 17. สามารถบันทึกการจองห้องหรือเช็คอินแบบกลุ่ม
 18. สามารถบันทึกการรับเงินจอง
 19. ปรับจำนวนวันก่ารพักอัตโนมัติ
 20. สามารถกำหนดการรับเงินประกัน
 21. สามารถบันทึกรายชื่อผู้เข้าพักเพิ่มเติม
 22. สามารถทำการย้ายห้อง หรือ แยกเอกสาร
 23. รองรับระบบการชำระเงินหลายแบบ (เงินสด บัตรเครดิต และ เช็ค)
 24. รองรับระบบลูกหนี้ เพื่อออกใบวางบิล หรือ รับชำระเงินภายหลัง
 25. มีระบบทำความสะอาดห้อง เมื่อลูกค้าเช็คเอ้าท์
 26. มีระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
 27. มีระบบการรับฝากข้อความ (แจ้งเตือนอัตโนมัติ)
 28. มีระบบบันทึกข่าวสาร เพื่อแจ้งพนักงาน (แจ้งเตือนอัตโนมัติ)
 29. มีระบบงานสั่งซื้อสินค้า
 30. มีระบบการออกใบสั่งซื้อสินค้า
 31. มีระบบออกใบรับวางบิล
 32. มีระบบการชำระเงิน ทั้งแบบ ตามใบรับวางบิล และ ตามใบกำกับ
 33. มีระบบการออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้
 34. มีระบบการรับชำระเงิน ทั้งแบบ ตามใบวางบิล และ ตามใบกำกับ
 35. มีระบบการเบิกสินค้า ทั้งเบิกใช้งานและ เบิกเข้าหองพัก
 36. มีรายงานการจองห้อง
 37. มีรายงานสรุปประเมินรายได้จากการจอง
 38. มีรายงานการขายห้องพัก
 39. มีรายงานสรุปประมาณรายได้จากการขายห้องพัก
 40. มีรายการสรุปกำไรขาดทุนจากการขายห้องพัก
 41. มีรายงานสรุปยอดซื้อ
 42. มีรายการลูกหนี้และรายได้
 43. มีรายงานภาษีขายสำหรับกิจการและนำส่งสรรพากร
 44. มีรายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 45. มีรายงานภาษีซื้อสำหรับกิจการและนำส่งสรรพากร
 46. มีรายงานสินค้าคงคลัง
 47. สามารถพิมพ์ใบ FOLIO หรือ ใบจอง ใบส่งของ ตลอดจน ใบกำกับภาษี ได้
 48. สามารถเพิ่มระบบร้านอาหาร (ซื้อเพิ่ม)
 49. มีระบบสำรองข้อมูล (สามารถใช้งานกับ Database ใดๆ ที่ใช้ SQL Server 2012 ได้ทั้งหมด)
 50. และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Note : โปรแกรมโรงแรม KP Hotel Professional โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) โดย โปรแกรมนี้ไม่จำกัดเวลาในการใช้ แต่ว่า ทางผู้พัฒนาเขาได้กำหนดเอาไว้ให้ท่านสามารถเพิ่มจำนวนแถว (Record) ได้แค่ 200 รายการ (Records) เท่านั้น สำหรับราคาขายของโปรแกรม แบบตัวเต็ม (Full Version) นี้ก็สนนอยู่ที่ 15,000.00 บาท ซึ่งก็ไม่ถือว่าแพงเลย สำหรับความสามารถในการบริหารจัดการในระดับนี้แล้ว

นอกจากนี้แล้วคุณสามารถที่จะติดต่อกับผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : kpsoftwares@hotmail.com และก็ โทรศัพท์มือถือ : 08-6468-1075 | 08-8176-0453 หรือ 08-9478-4625 และหากใครที่ โหลด LINE สามารถเพิ่มรายชื่อเพื่อน และติดต่อเข้าไปได้เลยที่ LINE ID : 0894784625 (คุณก้องภพ คำคง) ได้ทันทีเลย

รูปประกอบ

  KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) :

 
0
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมโรงแรม
 

KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)

 
 
Review : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) ดาวน์โหลด KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร) Buy : KP Hotel Professional (โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ครบวงจร)
 
  

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 14
15 ธันวาคม 2557 21:59:17 (IP 180.183.231.xxx)
GUEST
นันทนา
อยากรู่ระบบของโรงแรมเเละอยากติดตั้งโปรเเกรมบริหารจัดการโรงเเรมต้องการมากค่ะตอนนี้
อยากรู้ว่าโปรเเกรมไหมดีคะเเละใช้ดีค่ะโทร.09245577893
 
ความคิดเห็นที่ 13
15 มกราคม 2557 19:33:58 (IP 111.84.70.xxx)
GUEST
จั๋เอ๋
อยากรู่ระบบของโรงแรม
 
ความคิดเห็นที่ 12
26 มิถุนายน 2556 11:45:12 (IP 27.145.242.xxx)
GUEST
ธีรพล
หากต้องการ หาชุด pos เพื่อมาใช้ร่วมกับโปรแกรม สามารถโทร.สอบถามได้นะครับ ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายและนำเข้าสินค้าจากโรงงานโดยตรง ลองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ
โทร.086-050-6996 teeraphol96@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 11
17 มีนาคม 2556 21:07:29 (IP 101.109.247.xxx)
GUEST
ดีคับ
ิิิ
 
ความคิดเห็นที่ 10
24 มกราคม 2556 22:03:03 (IP 180.183.67.xxx)
GUEST
armza
สุดยอด
 
ความคิดเห็นที่ 9
3 มิถุนายน 2555 11:05:06 (IP 180.180.96.xxx)
GUEST
chai
ติดต่อกลับด้วย ก้องภพ
ผมชัย นำชัย จ.ชัยนาทจำได้ป่าว
จะให้เขียนโปรแกรมโรงแรม
 
ความคิดเห็นที่ 8
7 มีนาคม 2555 18:03:19 (IP 118.174.69.xxx)
GUEST
ก้องภพ คำคง
ทุกอย่างออกแบบมาให้ง่ายแล้วครับ แค่หาไม่เจอว่าจะใช้อย่างไร โทรสอบถามการใช้งานได้ตลอดเวลาครับ
 
ความคิดเห็นที่ 7
22 มกราคม 2555 16:38:53 (IP 101.109.22.xxx)
GUEST
ลองละ
function บางอย่างใช้ยาก
ราคาค่อนข้างสูง
 
ความคิดเห็นที่ 6
18 ตุลาคม 2554 09:41:39 (IP 125.24.13.xxx)
GUEST
อู๊ด
ลองใช้โปรแกรม Hi-Season ดูซิมีเวอร์ชั่นทดลองด้วย
http://ibasoft.blogspot.com/p/blog-page_24.html
 
ความคิดเห็นที่ 5
12 ตุลาคม 2554 15:47:12 (IP 122.155.37.xxx)
GUEST
เอก
ผมซื้อมาใช้แล้ว พบปัญหาคือ ยุ่งยากจนแทบไม่อยากใช้ การติดต่อทางโทรศัพท์ก็ไม่ช่วยอะไรเลย น่าจะมีพนักงานที่ช่วยลูกค้าที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่มากเท่าไรให้ใช้งานได้เข้าใจ เพราะเราเก่งกันคนละด้าน คุณเก่งคอม ผมเก่งโรงแรม โปรแกรมมีจุดด้อยหลายอย่าง เช่น เมนูการรับจองห้องพัก ต้องออกจากเมนูการจองกลับไปทำการแยกชื่อและประเภทลูกค้าแล้วจึงกลับมาใช้การจองห้องพักได้ ลูกค้าบริษัททัวร์นอกจากมากับไกด์แล้ว แขกบางคนยังซื้อ VOUCHER จากทัวร์มาใช้ ทำให้ต้องมาแยกประเภทลูกค้าอีก รายการอาหารก็มีเยอะ ควรมีแค่เท่าที่จำเป็นต่อโรงแรมจริงๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด แล้วให้ใส่แค่ตัวเลขก็พอ ควรคำนึงถึงความรวดเร็วของแผนกต้อนรับโรงแรม ให้ใช้ง่ายกว่านี้
25 กันยายน 2559 11:01:35 (IP 112.143.19.xxx)
GUEST
์NUTTAWUT
เคยได้ไช้แล้วครับ ไช้งานยากมาก ไม่ควบคุม ไม่สมูธ ระบบทำงานค่อนต่างยาก ไม่สามารทำงานได้หลากหลาย ไม่สามรถปริ้นรีพรอดออกมาได้่ตามที่ต้องการ ทำไห้การทำงานค่อนข้างยากมาก ควรปรับปรุงไห้ระบบไช้งานง่าย และสามารถ ออกรีพรอดควบคุมมากกว่านี้
 
13 พฤศจิกายน 2559 22:56:02 (IP 49.228.114.xxx)
GUEST
ป๋วย
ลบกวนติดต่อกลับด้วยครับ 0913355652
 
 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
IT Support ปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ

  

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !


Free Smart Card ID Reader (โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน)
 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996