ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
Freeware

ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี) โปรแกรมไทย (Thai Software)


ดาวน์โหลดโปรแกรม ClipAcc ระบบบัญชีสำเร็จรูปฟรี ใช้ง่ายแม้ไม่รู้หลักบัญชี ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ ทั้งซื้อ ขาย ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ธนาคาร Vat และ GL รวมไปถึง งบการเงิน

Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมบัญชี »


ดาวน์โหลด (ครั้ง)
40,793
 
(ทั้งหมด)
289
 
(สัปดาห์ก่อน)
โหวตให้คะแนน
 
 
4.41216
ผู้เข้าชม

217,632
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

เวอร์ชั่น 6.50
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2557
(Last Updated : August 26, 2014)
ผู้พัฒนา สรรเพชร นารอด
ระบบปฏิบัติการ (OS)
 
 
 

 แบ่งปันโปรแกรมให้เพื่อน

 
Facebook Facebook
 
Twitter Tweet
 
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
หรือแบ่งปันผ่านโค้ด HTML :
 

บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) และ เช็คไอพี (Check IP)


  บริการเช็คความเร็วเน็ต (Speedtest) ใช้ทดสอบความเร็วเน็ต พร้อมบริการ เช็คไอพี ตรวจสอบความถูกต้องไอพีของคุณ
 
IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์    IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์
 
Review : ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี) ดาวน์โหลด ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี) Buy : ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ClipAcc


ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี) : สำหรับ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม ClipAcc มันเป็น โปรแกรมบัญชีฟรี ครบทุกระบบงานด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การซื้อ การขาย หรือแม้แต่ AP (Account Payable) AR (Account Receivable) IC, Bank, Vat, GL, Asset และระบบ Muti-Curruncy สามารถยิง AR-Code ขายหน้าร้าน ใช้งานบนฐานข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่ได้สบาย เช่น MS SQL-Server, Inter Base มีสองภาษา ไทย-อังกฤษ ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ สามารถออกแบบฟอร์เอกสาร และงบการเงินได้เอง

โดยโปรแกรมนี้สามารถที่จะ ใช้ในการบริหารงานได้ทั้งสำนักงาน ครบทุกระบบงานเช่น ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ หรือแม้แต่ สินค้าคงคลัง ธนาคาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินทรัพย์  บัญชีแยกประเภทและงบการเงิน(GL) Multi-Currency ใช้งานสองภาษา ไทย-ภาษาอังกฤษ ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ เมื่อบันทึกซื้อ หรือออกใบกำกับภาษีขาย สามารถดูรายงานต่างๆ และงบการเงินได้ ทันที สำหรับธุกิจ SME หรือ นักศึกษาสาขาบัญชี เราสนับสนุนเต็มที มีรุ่นฟรีให้ดาวโหลดไปใช้งานได้ครบทุกระบบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมบัญชีฟรี ClipAcc)

 1. ระบบบัญชี ครอบคลุมธุรกิจมากที่สุด
 2. พัฒนาด้วย Delphi ทำให้ใช้หลักการ SQL Query อย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้สบาย
 3. ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ Interbase 6 และ Microsoft SQL Server 2000
 4. สามารถเพิ่มกิจการทำการได้ โดยไม่จำกัด
 5. ระบบบัญชีที่ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูล
 6. ท่านสามารถเพิ่มหัวข้อเมนู การเบิก-จ่าย ,ซื้อ ,ขาย สินค้า ตามจุดประสงค์ เองได้
 7. ออกแบบหรือปรับรูปแบบ เอกสารเองได้ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล ฯลฯ
 8. ออกแบบหรือปรับรูปแบบ งบการเงิน เองได้
 9. มีระบบสอง ภาษา ไทย/อังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนคำแปล ต่างๆได้เองทั้งหมด
 10. ได้มาตรฐานตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 63) ซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0368

Program Features in Details (รายละเอียด ของ โปรแกรม ClipAcc ตัวนี้ใน แต่ละระบบ)

 1. ระบบจัดซื้อสินค้า
  1. พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า และสามารถกำหนดรูปแบบเองได้
  2. ควบคุมยอดสินค้าที่สั่งซื้อ และยอดค้างรับ
  3. สั่งซื้อต่างประเทศ สามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายนำเข้า
  4. บันทึกรหัส Job หรือ แผนก เพื่อคุมต้นทุนตาม
 2. ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
  1. พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายชำระเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ ข้อมูลการรับจ่ายต่อไป
  2. รายงานสรุปยอดการ จ่ายชำระหนี้
  3. สามารถระบุเลขที่ ใบรับสินค้า เพื่อนำค่าใช้จ่ายคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าล็อตนั้น
 3. ระบบวิเคราะห์การซื้อ
  1. พิมพ์รายงานยอดซื้อ เรียง หรือ จำแนกตาม ผู้ขายสินค้า
  2. รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ เป็นรายเดือน หรือสะสม เป็นรายปี
  3. รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายนำเข้า
 4. ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
  1. สามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบ ราคารวมภาษี และราคาแยกภาษี
  2. ออกใบรับจองสินค้าเพื่อคุมยอดสินค้าที่สั่งจอง และค้างส่ง
  3. ออกใบกำกับสินค้า จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามที่จอง
  4. กำหนดรูปแบบหรือ ใส่รูปโลโก้ (Logo) ในใบกำกับสินค้าได้เอง
 5. ระบบบัญชีลูกหนี้และรายได้อื่นๆ
  1. ออกใบวางบิล ที่ถึงกำหนดชำระเงิน
  2. รับชำระหนี้สามารถทำได้ทั้งเต็มบิลหรือบางส่วนรับชำระทั้งเป็นเงินสด หรือเช็คและรายการส่วนลด ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  3. รายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ตามอายุ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด
  4. รายงานสรุปการรับชำระหนี้
 6. ระบบบัญชีเช็คและเงินฝากธนาคาร
  1. จัดการเช็ครับ/ เช็คจ่าย และรายการฝากถอดโอนเงินบัญชี กระแสรายวัน
  2. พิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีกระแสรายวัน เพื่อ ตรวจสอบกับธนาคาร
  3. สั่งพิมพ์เช็คได้ ทุกธนาคารเนื่องจากโปรแกรมสามารถปรับรูปแบบตำแหน่งต่างๆ ได้เอง
 7. ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง
  1. สามารถคุมได้ทั้งแบบ คลังเดี่ยว และหลายคลังสินค้า
  2. สามารถเพิ่มหัวข้อการ เบิก/รับ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ
  3. คำนวณต้นทุนทั้งแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และแบบถัวเฉลี่ย (AverageCost)
  4. พิมพ์รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ
  5. ควบคุมงานงานสั่งทำ (Job Order) ตามหมายเลขงาน (หมายเลข Job)
 8. ระบบบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. สามารถเพิ่ม รายการภาษีได้โดยตรง
  2. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ,ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี
  3. พิมพ์รายงาน ภงด.3 ภงด.53 ภงด.50 ทวิ
 9. ระบบบัญชีแยกประเภท
  1. ผังบัญชีตัวอย่างสามารถปรับให้เข้ากับกิจการได้หลายกิจการ
  2. สามารถกำหนดรูปแบบงบการเงินต่างๆได้ด้วยต้นเอง
  3. การบันทึกรายการเป็นแบบการอัพเดทออนไลน์ (Online Update) ทำให้สามารถออก งบการเงินได้ทันที
  4. บันทึกรายการย้อนหลังไปยังงวดที่ผ่านมา หรือ ข้างหน้าได้
 10. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
  1. กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
  2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละ ผู้ใช้ ให้สามารถ อ่าน บันทึก พิมพ์ และลบ ได้ทุกเอกสาร

Note : โปรแกรม ClipAcc โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้กันฟรีๆ (FREE) โดยท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วคุณยัง สามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : info@clipacc.com (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 0-2932-8206 และ 08-1984-4498 (คุณสรรเพชร นารอด) ได้ทันทีเลย

 

ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)

 

 
 
 
 

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 153
12 มีนาคม 2558 15:55:47 (IP 223.205.251.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
ขอบคุณครับจะลองใช้ดูนะครับ
 
ความคิดเห็นที่ 152
10 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:40 (IP 125.25.32.xxx)
GUEST
ยีน
ขอบคุณมากคะ จะลองใช้ดู
 
ความคิดเห็นที่ 151
2 มกราคม 2558 17:26:49 (IP 125.27.16.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
GUEST
ayvii
ไม่ทราบว่าแก้ไขเรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้เป็น 13 หลักหรือยังคะ
 
ความคิดเห็นที่ 150
15 ธันวาคม 2557 20:26:34 (IP 171.96.170.xxx)
GUEST
Mattika
1. บันทึกขายเชื่อในระบบขาย ไม่ทราบว่าจะผ่านรายการไป GL ได้ไหมค่ะ
หรือต้องเข้าไปบันทึกใน GL
2. ลองบันทึกใน GL แต่ Preview Voucher ขึ้นมา ฟอร์มเป็นใบสำคัญจ่ายหมดเลยค่ะ
มีวิธีแก้หรือเปล่าค่ะ เช้น เข้าสมุดรายวันขายเชื่อ ต้องการให้ออก Voucher รายวันขาย
ต้องทำอย่างไรค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 149
9 ธันวาคม 2557 23:17:54 (IP 27.55.173.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
GUEST
มะลิ
โหลดแล้วเปิดไฟล์ไม่ได้ ทำยังไงดีค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 148
4 ธันวาคม 2557 21:02:28 (IP 27.55.171.xxx)
GUEST
pantipa
ขอบคุณมากค่ะสำหรับโปรแกรมจะลองใช้ดูนะค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 147
18 พฤศจิกายน 2557 13:48:01 (IP 58.8.218.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ยังเป็น 10 หลักอยู่เลยค่ะ แก้ไขได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 146
29 ตุลาคม 2557 19:37:39 (IP 124.122.222.xxx)
GUEST
ป้อม
ทำไมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมี 10 หลัก ปัจจุบันมี 13 หลักmew'fu
 
ความคิดเห็นที่ 145
27 ตุลาคม 2557 14:04:30 (IP 115.87.206.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม Clip Accounting บัญชีสำเร็จรูป ฟรี)
GUEST
patty
มีวิธิการใช้มั๊ยค่ะ ลองใช้งานแล้วทำไม่ได้ค่ะ ถ้าต้องการบันทึกรายการซื้อต่างประเทศอัตราภาษี 0% ต้องเข้าไปตรงไหนคะ
 
ความคิดเห็นที่ 144
19 ตุลาคม 2557 20:27:29 (IP 49.230.167.xxx)
GUEST
สมพงษ์
มีคู่มือโปรแกรมClipAcc ไหมครับ อยากได้เพื่อการศึกษา ขอบคุณครับ
 
 

 ค้นหาโปรแกรม

 
 

 ซอฟต์แวร์ (โปรแกรม)

 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 
Windows 10ทำไมต้อง Windows 10 หาคำตอบได้ที่นี่
 

 โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
 

 ถาม-ตอบ

 
 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2015 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996