ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

รายละเอียดโปรแกรม

ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
Freeware

ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี) โปรแกรมไทย (Thai Software)


โปรแกรมบัญชี ครบทุกระบบงาน ใช้งานง่ายแม้ไม่รู้หลักบัญชี ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ ทั้งซื้อ ขาย ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ธนาคาร Vat และ GL รวมไปถึง งบการเงิน


Keyword คำสำคัญ »
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
29,999
 
(ทั้งหมด)
109
 
(สัปดาห์ก่อน)
โหวตให้คะแนน
 
 
4.42172
ผู้เข้าชม

135,474
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตั้งลงเครื่อง

เวอร์ชั่น 6.50
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
(Last Updated : February 21, 2012)
ผู้พัฒนา สรรเพชร นารอด
ระบบปฏิบัติการ (OS)
 
 
 

 แบ่งปันโปรแกรมให้เพื่อน

 
Facebook Facebook
 
Twitter Tweet
 
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
หรือแบ่งปันผ่านโค้ด HTML :
 

เช็คความเร็วเน็ต (Speedtest)


  บริการ Speedtest เช็คความเร็วเน็ต ระหว่างเครื่องคุณกับ เว็บ Thaiware.com ให้คุณได้เช็คความเร็วเน็ต ว่ามีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่าไหร่ ขนาดไหน
 
ดาวน์โหลด ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี) Review : ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี) Buy : ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
 

2012-02-20_133549

 

ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี) : โปรแกรมบัญชี ครบทุกระบบงาน ซื้อ, ขาย, AP, AR, IC, Bank, Vat, GL, Asset และระบบ Muti-Curruncy สามารถยิง AR-Code ขายหน้าร้าน ใช้งานบน Data Base ขนาดใหญ่ได้สบาย เช่น MS SQL-Server, Inter Base มีสองภาษา ไทย-อังกฤษ ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ สามารถออกแบบฟอร์เอกสาร และงบการเงินได้เอง ... .. .


Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของโปรแกรมนี้) :

- ระบบบัญชี ครอบคลุมธุรกิจมากที่สุด 

- พัฒนาด้วย Delphi ทำให้ใช้หลักการ SQL Query อย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้สบาย 

- ใช้ Database : Interbase 6 และ Microsoft SQL Server 2000 

- สามารถเพิ่มกิจการทำการได้ โดยไม่จำกัด 

- ระบบบัญชีที่ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูล 
 
- ท่านสามารถเพิ่มหัวข้อเมนู การเบิก-จ่าย ,ซื้อ ,ขาย สินค้า ตามจุดประสงค์ เองได้ 
 
- ออกแบบหรือปรับรูปแบบ เอกสารเองได้ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล ฯลฯ 
 
- ออกแบบหรือปรับรูปแบบ งบการเงิน เองได้ 
 
- มีระบบสอง ภาษา ไทย/อังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนคำแปล ต่างๆได้เองทั้งหมด 
 
- ได้มาตรฐานตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 63) ซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0368

Program Features in Details (รายละเอียด ของโปรแกรมตัวนี้ใน แต่ละระบบ) :

1. ระบบจัดซื้อสินค้า

• พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า และสามารถกำหนดรูปแบบเองได้
• ควบคุมยอดสินค้าที่สั่งซื้อ และยอดค้างรับ
• สั่งซื้อต่างประเทศ สามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายนำเข้า
• บันทึกรหัส Job หรือ แผนก เพื่อคุมต้นทุนตาม

2. ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

• พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายชำระเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ ข้อมูลการรับจ่ายต่อไป
• รายงานสรุปยอดการ จ่ายชำระหนี้
• สามารถระบุเลขที่ ใบรับสินค้า เพื่อนำค่าใช้จ่ายคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าล็อตนั้น

3. ระบบวิเคราะห์การซื้อ

• พิมพ์รายงานยอดซื้อ เรียง/จำแนกตาม ผู้ขายสินค้า
• รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ เป็นรายเดือน หรือสะสม เป็นรายปี    ,รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายนำเข้า

4. ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

• สามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบ ราคารวมภาษี และราคาแยกภาษี
• ออกใบรับจองสินค้าเพื่อคุมยอดสินค้าที่สั่งจอง และค้างส่ง
• ออกใบกำกับสินค้า จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามที่จอง
• กำหนดรูปแบบหรือ ใส่รูป Logo  ในใบกำกับสินค้าได้เอง
         
5.ระบบบัญชีลูกหนี้และรายได้อื่นๆ

• ออกใบวางบิล ที่ถึงกำหนดชำระเงิน
• รับชำระหนี้สามารถทำได้ทั้งเต็มบิลหรือบางส่วนรับชำระทั้งเป็นเงินสด หรือเช็คและรายการส่วนลด ,ดอกเบี้ยรับ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• รายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ตามอายุ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด
• รายงานสรุปการรับชำระหนี้

6.ระบบบัญชีเช็คและเงินฝากธนาคาร

• จัดการเช็ครับ/ เช็คจ่าย และรายการฝากถอดโอนเงินบัญชี กระแสรายวัน
• พิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีกระแสรายวัน เพื่อ ตรวจสอบกับธนาคาร
• สั่งพิมพ์เช็คได้ ทุกธนาคารเนื่องจากโปรแกรมสามารถปรับรูปแบบตำแหน่งต่างๆได้เอง

7.ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง

• สามารถคุมได้ทั้งแบบ คลังเดี่ยว และหลายคลังสินค้า
• สามารถเพิ่มหัวข้อการ เบิก/รับ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ
• คำนวณต้นทุนทั้งแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และแบบถัวเฉลี่ย (AverageCost)
• พิมพ์รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ
• ควบคุมงานงานสั่งทำ (Job Order) ตามหมายเลข  Job

8. ระบบบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

• เพิ่ม รายการภาษีได้โดยตรง
• พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ,ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี
• พิมพ์รายงาน ภงด.3 , 53 , 50 ทิวิ

9. ระบบบัญชีแยกประเภท

• ผังบัญชีตัวอย่างสามารถปรับให้เข้ากับกิจการได้หลายกิจการ
• สามารถกำหนดรูปแบบงบการเงินต่างๆได้ด้วยต้นเอง
• การบันทึกรายการเป็นแบบ Online Update ทำให้สามารถออก งบการเงินได้ทันที
• บันทึกรายการย้อนหลังไปยังงวดที่ผ่านมา หรือ ข้างหน้าได้

10.ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

• กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
• กำหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละ ผู้ใช้ ให้สามารถ อ่าน, บันทึก, พิมพ์ และลบ ได้ทุกเอกสาร ...


Note : โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้กันฟรี FREE ! นะครับผม โดยท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ครับผม โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : info@clipacc.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 0-2932-8206, 08-1984-4498 (คุณสรรเพชร นารอด) นะครับผม ...

 

ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)

 

 
 
 
 

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 112
9 เมษายน 2557 13:05:06 (IP 171.100.26.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
GUEST
PUM
ขอราคาแบบ lane rat.pum13@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 111
29 มีนาคม 2557 15:04:10 (IP 1.1.216.xxx)
GUEST
ิิbbb
โหลดไม่ได้คับ ต้องทำยังไง
 
ความคิดเห็นที่ 110
24 มีนาคม 2557 15:14:45 (IP 49.49.203.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
GUEST
one
ขอบคุณ
 
ความคิดเห็นที่ 109
26 พฤศจิกายน 2556 20:58:14 (IP 223.205.82.xxx)
GUEST
666
โหลดอย่างไร...
 
ความคิดเห็นที่ 108
22 พฤศจิกายน 2556 16:17:07 (IP 171.99.248.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)

LV 1
ลองติดตั้งแล้วค่ะ ERER
ขอวิธีแก้ไขค่ะ
Email : ohevhvp@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 107
20 พฤศจิกายน 2556 21:35:35 (IP 124.120.90.xxx)
GUEST
Nok
ลองติดตั้งแล้วมันเออเร่อคะ ทำไงดีคะ
 
ความคิดเห็นที่ 106
20 พฤศจิกายน 2556 16:02:12 (IP 180.183.170.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
GUEST
อำนาจ
เข้าโปรแกรม ขึ้น error1 เด้งออกเลย
 
ความคิดเห็นที่ 105
14 พฤศจิกายน 2556 16:34:11 (IP 203.156.93.xxx)
GUEST
ศิริวรรณ
ขอลองนำโปรแกรมไปใช้นะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 104
8 พฤศจิกายน 2556 11:44:58 (IP 115.87.114.xxx)
โปรแกรม ClipAcc (โปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป แจกฟรี)
GUEST
pp
อยากได้คู่มือการใช้ค่ะ wanassara_k@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 103
4 พฤศจิกายน 2556 14:22:30 (IP 171.97.15.xxx)
GUEST
WIROJ
สนใจ โปรเเกรมบัญชี ครับ ขอราคาด้วยครับ wiroj_j@hotmail.com
 
 

 ค้นหาโปรแกรม

 
 

 ซอฟต์แวร์ (โปรแกรม)

 
ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software) ซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware)
ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง (First AID Software) ซอฟต์แวร์แนะนำ (ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง Software)
อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดในรอบสัปดาห์ (Top Download Last Week) อันดับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาล (Hall of Fame)
 
 

 โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง !

 
 

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2014 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996